คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระเงิน

หมายเหตุ: บริการด้านการชำระเงินของเรายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อบริการดังกล่าวพร้อมสำหรับที่พักท่านแล้ว

5 คำถามยอดนิยมเรื่องทั่วไป:

5 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริง:

5 คำถามยอดนิยมเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านธนาคาร:

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

การชำระเงินซึ่ง Booking.com เป็นผู้ให้บริการนั้นทำงานอย่างไร?

Booking.com สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าให้ท่าน โดยเลือกวิธีที่ตรงตามความต้องการของที่พักท่าน จากนั้นเราจะชำระให้ท่านผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือโอนเงินผ่านธนาคาร ตามนโยบายของการจองของท่าน

ก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมากอาจไม่สามารถจองที่พักของท่านได้เนื่องจากที่พักไม่สามารถรองรับวิธีชำระเงินที่ลูกค้าต้องการ ทว่าในตอนนี้เราได้รองรับวิธีชำระเงินอื่น ๆ เช่น PayPal, Alipay และ WeChat Pay ดังนั้นลูกค้าจำนวนมากขึ้นจะสามารถจองที่พักกับท่านได้


จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าของฉันได้ชำระเงินออนไลน์แล้ว?

หัวข้ออีเมลยืนยันการจองสำหรับลูกค้าท่านนั้นจะแสดงว่าลูกค้า "ชำระแล้วทางออนไลน์" ทั้งนี้ข้อความ "ชำระแล้วทางออนไลน์" ยังปรากฏที่คอลัมน์ "สถานะ" ในหน้า "การจอง" บนระบบเอกซ์ทราเน็ตของท่านอีกด้วย หากท่านใช้ XML (เช่น ระบบ Channel manager หรือระบบจัดการที่พัก) โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูเพิ่มเติมว่าข้อมูลนี้จะปรากฏในระบบของผู้ให้บริการอย่างไร


จะรู้ได้อย่างไรว่า Booking.com ชำระเงินให้ฉันผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือผ่านการโอนเงินทางธนาคาร?

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิกที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "บริการรับชำระเงินออนไลน์" หรือ "Payments by Booking.com"

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังปรากฏในการจองแต่ละรายการที่หน้า "ข้อมูลการจอง" ซึ่งสามารถดูวิธีการชำระเงินสำหรับการจองนั้น ๆ ได้ที่คอลัมน์ "ราคารวม"

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชำระเงินแต่ละรายการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง" หรือ "Payments by Booking.com" ที่ด้านล่าง


ใครจะเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกิดจากลูกค้า?

โดยทั่วไปแล้วการจองออนไลน์มักรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ราคาดังกล่าวแยกเป็นราคาต่อบุคคล และท่านได้ตั้งไว้ในเอกซ์ทราเน็ตให้ "ไม่รวมในราคาจอง" ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นท่านจะต้องเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมรายบุคคลเหล่านี้ที่ไม่รวมอยู่ในราคาจองเอง ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับการจองแต่ละรายการโดยไปที่แท็บ "การจอง" ในส่วน "ข้อมูลการจอง" บนเอกซ์ทราเน็ตของท่าน


จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างไร?

Booking.com จะไม่เรียกชำระเงินประกันความเสียหายจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเรียกเก็บเงินประกันดังกล่าวจากลูกค้าโดยตรงตามข้อกำหนดของที่พัก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายที่คำอธิบายทีละขั้นตอนของเรา


ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จให้กับลูกค้า?

ท่านจะต้องออกใบเสร็จเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษเอกสาร อีเมล หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้เนื่องจากข้อตกลงด้านการจองนั้นเป็นการตกลงระหว่างท่านและลูกค้าของท่าน ไม่ใช่การตกลงกับ Booking.com ดังนั้น Booking.com จะไม่ส่งใบเสร็จสำหรับการจองใด ๆ ให้กับท่านหรือลูกค้าของท่าน

อย่างไรก็ตาม การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าอาจมีประเด็นในเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น


จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการคืนเงินให้กับลูกค้า?

ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงทำตามขั้นตอนปกติเพื่อเริ่มการคืนเงิน แล้ว Booking.com จะดำเนินการในส่วนที่เหลือ โดยเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าแทนท่าน ดังนั้นยอดดังกล่าวจะไม่ได้ส่งให้กับท่าน ทั้งนี้สำหรับการคืนเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร เราจะใช้วิธีหักเงินจากยอดที่ต้องโอนผ่านธนาคารให้ท่านในครั้งต่อไป ท่านจึงไม่ต้องดำเนินการใด ส่วนการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงนั้น หากท่านเรียกชำระไปแล้วก็จะต้องคืนเงินให้กับลูกค้า แต่ถ้ายังไม่ได้เรียกชำระเงินท่านก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดอีก


ส่วนที่ 2: การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง

บัตรเครดิตเสมือนจริงคืออะไรและมีวิธีทำงานอย่างไร?

บัตรเครดิตเสมือนจริง (Virtual credit card หรือ VCC) คือบัตร MasterCard ในรูปแบบดิจิตอลซึ่งจะช่วยให้สามารถชำระเงินออนไลน์ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย เราจะส่งข้อมูลบัตรใบใหม่สำหรับการจองแต่ละรายการให้ท่าน ทั้งนี้บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบจะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว (1 ใบต่อ 1 การจอง) บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบนั้นมีหมายเลข วันหมดอายุ และรหัส CVC ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้บัตรจะระบุวันที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะอิงกับนโยบายการจองของที่พักท่าน

สำหรับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ทันที ทว่าสำหรับการจองที่มีนโยบายแบบยืดหยุ่น วันที่สามารถใช้บัตรได้จะเป็นวันเช็คอิน ดังนั้นท่านจะเรียกชำระเงินได้ตั้งแต่วันเช็คอินเป็นต้นไป


จะเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไร?

หากท่านต้องการเรียกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงสำหรับการจองซึ่งชำระผ่านช่องทางออนไลน์ ไปที่แท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต ค้นหาการจองที่ตรงกับบัตรที่ท่านได้รับและคลิกที่หมายเลขการจองที่ต้องการ ทั้งนี้ในหน้า “ข้อมูลการจอง” เมนู “ข้อมูลสรุปการชำระเงินของลูกค้า” จะแสดงข้อมูลที่จำเป็นในการเรียกชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงหมายเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร วันที่เปิดใช้งาน และยอดเงินในบัตร

หากต้องการฟังคำอธิบายและดูภาพประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดดูวิดีโอแนะนำด้านล่าง:


ทำไมจึงไม่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้?

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขณะที่ท่านกำลังเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านจะสามารถดูสาเหตุได้ที่หน้า "ข้อมูลการจอง" หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดในการเรียกชำระเงินดังกล่าวประมาณ 30 นาที

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงประกอบด้วย:

  1. บัตรยังไม่เปิดใช้งาน โปรดเช็ควันที่สามารถเปิดใช้งานของบัตรดังกล่าว
  2. มียอดในบัตรไม่เพียงพอ โปรดเช็คยอดเงินภายในบัตร
  3. ท่านเรียกชำระจากบัตรใบเดิมซ้ำหลายครั้ง (ดังนั้นระบบจึงระงับการดำเนินการด้านการชำระเงินเพื่อความปลอดภัย) โปรดลองใหม่อีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมงถัดไป
  4. บัตรหมดอายุแล้ว โปรดติดต่อเราและเราจะแจ้งข้อมูลบัตรใบใหม่แทน
  5. รหัสประเภทร้านค้า (Merchant code) ของเครื่องรูดบัตรของท่านไม่ถูกต้อง บัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com นั้นจะสามารถเรียกชำระได้โดยผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่พักอย่างถูกต้องเท่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือ

หากปัญหาที่ท่านพบไม่ได้เกิดจากสาเหตุข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้เป็นประจำ


จะทำอย่างไรหากมีการยกเลิกการจอง การไม่เข้าเช็คอิน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง?

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง การไม่เข้าเช็คอิน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง โดยมียอดที่ท่านจะต้องได้รับจากการจองดังกล่าว ท่านก็จะได้รับข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงที่อัปเดตใหม่พร้อมกับอีเมลแจ้งเตือน


จะเกิดอะไรขึ้นหากต้องการคืนเงินให้กับลูกค้า แต่ฉันได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงไปแล้ว?

Booking.com จะช่วยดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า โดยถ้าท่านได้รับเงินสำหรับการจองนั้น ๆ แล้ว ก็เพียงคืนเงินยอดดังกล่าวกลับมาที่บัตรเครดิตเสมือนจริงใบเดิมที่เราให้ท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรได้ที่ข้อมูลการจองของลูกค้า และถ้าเลยวันหมดอายุของบัตรมาแล้ว ท่านก็เลือกเดือนปัจจุบันเป็นวันที่บัตรหมดอายุ


จะได้รับยอดชำระเมื่อใดและด้วยวิธีใด?

เมื่อลูกค้าดำเนินการจองผ่าน Booking.com และชำระเงินในช่องทางออนไลน์ เราจะส่งข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงจากผู้ให้บริการภายนอกด้านการชำระเงินที่เชื่อถือได้ พร้อมด้วยข้อมูลการจอง โดยในบัตรจะมียอดเงินตรงกับยอดชำระสำหรับการจองนั้น ๆ และท่านสามารถเรียกชำระได้ตามปกติ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเรียกชำระจากบัตรดังกล่าวหลังจากวันที่บัตรเปิดใช้งานแล้ว ส่วนการจองที่ไม่สามารถรับเงินคืนได้นั้นจะสามารถเรียกชำระในวันที่ทำการจอง หรือเมื่อถึงวันที่นโยบายเปลี่ยนเป็นไม่สามารถรับเงินคืนได้ ส่วนการจองอื่น ๆ ท่านจะสามารถเรียกชำระในวันที่ลูกค้าเช็คอิน


จะสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงได้นานเพียงใด และมีเวลาแค่ไหนที่จะเรียกชำระจากบัตรดังกล่าว?

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงได้บ่อยเท่าที่ต้องการภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์แล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถเรียกชำระจากบัตรได้ช้าสุด 6 เดือนหลังจากวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์ ทั้งนี้โปรดอย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย


จะทำอย่างไรหากระบบขอให้ฉันระบุรหัสไปรษณีย์เมื่อเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง?

บางครั้งระบบอาจขอให้ท่านระบุรหัสไปรษณีย์เมื่อเรียกชำระเงินจากบัตร ในกรณีนี้ท่านสามารถแจ้งรหัสไปรษณีย์ดังต่อไปนี้: รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า รหัสไปรษณีย์ของที่พักท่าน หรือรหัสไปรษณีย์ของสำนักงานใหญ่ Booking.com (1017 CE)


จะต้องเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรมเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมสำหรับการใช้บัตรเครดิตเสมือนจริงของเราอยู่ระหว่าง 2 - 3% รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการดำเนินการของธนาคารของท่าน บัตรเครดิตเสมือนจริงของเรามีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 2% ที่เหลือนอกจากนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงิน และธนาคารของท่าน

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่วิธีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริงก็ยังคงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้


อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกับการเรียกชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงอย่างไร?

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะไม่ส่งผลกับการเรียกชำระเงินแต่อย่างใดหากราคาห้องพักที่ท่านกำหนด (ราคาที่โหลดในระบบ) นั้นใช้สกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (สกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)

หากท่านได้รับบัตรเครดิตเสมือนจริงในสกุลเงินหนึ่งแต่เรียกชำระในอีกสกุลเงิน อาจมีการคำนวณยอดตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับอัตราขายที่ธนาคารของท่านกำหนด อัตราขายคืออัตราที่ธนาคารใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือโทรสอบถามได้โดยตรง


จะชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ได้อย่างไร?

วิธีชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ก็เหมือนกับของการจองรายการอื่น ๆ โดยท่านจะได้รับยอดเงินทั้งหมดจากทุกการจองที่ลูกค้าชำระออนไลน์ พร้อมด้วยอีเมลใบแจ้งหนี้และรายละเอียดการโอนเงิน (ดูข้อมูลนี้ที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน)

หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้จะแสดงการจองทุกรายการในเดือนที่แล้ว ทั้งการจองที่รับชำระเงินทางออนไลน์และที่ชำระที่ที่พัก หากต้องการดูรายละเอียดการชำระเงินออนไลน์และการชำระเงินจากลูกค้าโดยตรง โปรดไปที่แท็บ "การเงิน" และเลือก “ใบแจ้งหนี้”


ส่วนที่ 3: รับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร

จะได้รับยอดชำระเมื่อไร และใช้เวลาโอนผ่านธนาคารเท่าไร?

ท่านจะได้รับยอดชำระจากลูกค้าทางการโอนเงินผ่านธนาคารที่ปลอดภัย โดยเราจะโอนยอดชำระให้ท่านไม่เกินวันที่ 15 ของแต่ละเดือนหลังจากเดือนที่ลูกค้าที่เช็คเอาท์ และอาจใช้เวลา 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน) ก่อนที่จะได้รับยอดชำระทางบัญชีธนาคาร


จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด?

เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกแท็บ "การเงิน" และเลือก “ใบแจ้งหนี้” จากรายการ ท่านจะสามารถดูข้อมูลบันทึกการชำระเงินได้

หากต้องการดูเอกสารรายละเอียดการจ่าย เลือก “ยอดชำระจาก Booking.com” แต่ถ้าต้องการดูใบแจ้งหนี้ เลือก “ยอดชำระให้ Booking.com”

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทุกรายการเป็นไฟล์ PDF โดยคลิกที่ลิงก์นี้


จะชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ได้อย่างไร?

การชำระคอมมิชชั่นอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านอยู่และวิธีที่ใช้ชำระเงิน โดยอาจชำระเป็นยอดรวมหรือยอดสุทธิ ในกรณีที่ยอดชำระเป็นยอดรวม ท่านจะได้รับยอดชำระตามที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดการจ่าย และเราจะส่งเอกสารเพื่อยืนยันยอดชำระของท่าน ทั้งนี้ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นตามปกติและจะต้องชำระตามจำนวนดังกล่าว

ใบแจ้งหนี้จะแสดงรายการจองทั้งหมดในเดือนก่อนหน้านี้ รวมถึงการจองที่ไม่ได้ชำระเงินทางออนไลน์ หากไม่ทราบว่าจะดูเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด โปรดไปที่หัวข้อ “จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด?” ด้านล่างนี้

ในกรณีที่ยอดชำระเป็นยอดสุทธิ ท่านจะได้รับยอดชำระเป็นยอดทั้งหมดจากการจองที่เช็คเอาท์ในเดือนก่อนหน้านี้หักด้วยยอดทั้งหมดในใบแจ้งหนี้ของเดือนก่อนหน้านี้ ท่านจึงไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากเราได้หักยอดดังกล่าวจากยอดชำระของท่านโดยอัตโนมัติแล้ว


เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต เลือกแท็บ "การเงิน" และคลิกที่ “ข้อมูลธนาคาร” จากนั้นไปที่ “ข้อมูลธนาคารสำหรับการรับเงินชำระ” และคลิก “เพิ่ม/แก้ไข” เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน ทั้งนี้อาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการก่อนที่บัญชีธนาคารนี้จะใช้ได้ในระบบของเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุข้อมูลธนาคารของท่าน โปรดดูวิดีโอสอนการใช้งานจากเราด้านล่างนี้


อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะส่งผลกับการโอนยอดชำระทางธนาคารอย่างไร?

หากสกุลเงินที่ท่านตั้งราคา (สกุลเงินที่โหลดในระบบ) เหมือนกันกับสกุลเงินของยอดชำระ (สกุลเงินยอดชำระ) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะไม่ส่งผลกระทบกับยอดชำระของท่านแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ที่พักคู่ค้าบางรายอาจจำเป็นต้องใช้สกุลเงิน 2 สกุล จึงทำให้สกุลเงินที่โหลดในระบบและสกุลเงินยอดชำระแตกต่างกัน ซึ่งมักพบสถานการณ์เช่นนี้ได้บ่อยครั้งในสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี บัลแกเรีย โรมาเนีย และตุรกี

ในกรณีเช่นนี้ เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg ของวันก่อนวันที่จะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายของเดือนไปให้ท่าน หากยอดที่โอนเป็นสกุลเงินที่ต่างจากสกุลเงินที่ธนาคารในท้องถิ่นของท่านใช้ อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับยอดชำระจะคำนวณจากอัตราขายที่ธนาคารของท่านกำหนด (ท่านสามารถดูอัตราขายที่กำหนดได้ทางเว็บไซต์ธนาคารหรือโทรสอบถามโดยตรง) ท่านจะสามารถดูสกุลเงินยอดชำระได้ในเอกสารรายละเอียดการจ่ายที่เราส่งให้ท่านทุกต้นเดือน


ทำไมยอดชำระรวมของการจองในใบแจ้งหนี้จึงต่างจากยอดชำระของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่าย?

ยอดชำระรวมของการจองในใบแจ้งหนี้ของท่านแสดงเฉพาะยอดของราคาห้องพัก แต่ยอดชำระรวมของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่ายนั้นแสดงยอดรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากลูกค้า นั่นคือราคาห้องพักบวกด้วยค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (เว้นแต่จะมีการกำหนดว่า “ไม่รวมในราคาจอง” และ “ต่อท่าน”)

ยอดชำระรวมของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่ายอาจรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น เซอร์วิสชาร์จ ค่าทำความสะอาด ค่าที่จอดรถ หรือค่าอาหารเช้า หากกำหนดให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว “ไม่รวมในราคาจอง” และคิดเป็นต่อการเข้าพัก ต่อคืน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคารวม


ทำไมจึงต้องให้แบบฟอร์มหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อใช้บริการชำระเงินของ Booking.com?

แบบฟอร์มหักบัญชีอัตโนมัตินั้นจำเป็นต้องใช้เพื่ออนุมัติให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของท่านในกรณีที่ยอดในใบแจ้งหนี้สูงกว่ายอดในเอกสารรายละเอียดการจ่าย ซึ่งในกรณีนี้ท่านจำเป็นต้องจ่ายส่วนต่าง ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้ของท่านได้ที่นี่

โปรดทราบว่าการหักบัญชีอัตโนมัติยังไม่ได้มีให้บริการในทุกประเทศ


ส่วนที่ 4: การชำระเงินในทวีปอเมริกาเหนือ

จะได้รับยอดชำระเมื่อไร?

ระบบจะเริ่มโอนยอดชำระ 1 วันหลังวันที่ลูกค้าเช็คอิน โดยอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันก่อนที่ท่านจะได้รับยอดชำระทางบัญชีธนาคาร หากต้องการดูวันและจำนวนยอดชำระ คลิกที่แท็บ "การเงิน" และเลือก “ใบแจ้งหนี้” และ “ยอดชำระจาก Booking.com”


จะได้รับยอดชำระเท่าไร?

ท่านจะได้รับยอดตามการจองและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (เว้นแต่จะกำหนดให้เป็น “ต่อท่าน” หรือ “ต่อคืน” และตั้งค่าให้เป็นแบบ “ไม่รวมในราคาจอง” หากท่านต้องการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้จากลูกค้า ท่านสามารถเรียกชำระแยกต่างหากได้


การขอเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมีขั้นตอนอย่างไร?

ตอนนี้เรามีฟีเจอร์ให้ท่านส่งคำขอเรียกชำระเพิ่มเติมจากลูกค้าได้ ซึ่งช่วยให้ท่านเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ จากลูกค้า เช่น ภาษีเมือง ค่าทำความสะอาด อาหารเช้า ที่จอดรถ

วิธีส่งคำขอเรียกชำระเพิ่มเติมจากลูกค้าทำได้โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่หน้า “ข้อมูลการจอง” คลิก “ส่งคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” เพื่อส่งคำขอของท่านให้ลูกค้ายืนยัน

ท่านสามารถส่งคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตั้งแต่วันก่อนที่ลูกค้าเช็คอินจนถึงวันหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้ว เมื่อลูกค้าตกลง เราจะจ่ายเงินให้ท่านภายใน 7 วัน


จะทำอย่างไรถ้ายังไม่ได้รับยอดชำระ?

หากท่านยังไม่ได้รับยอดชำระ อาจเป็นไปได้ว่าแอคเคาท์ของท่านยังไม่เปิดใช้เพราะยังขาดข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบยืนยัน วิธีแก้ปัญหานี้ทำได้โดยไปที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ต คลิกที่ “Payments by Booking.com” และเลือก “อัปเดตข้อมูล” หลังจากที่อัปเดตข้อมูลและยืนยันแอคเคาท์ของท่านแล้ว ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนยอดชำระซึ่งรวมถึงยอดที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ให้ท่าน โดยคาดว่าจะได้รับภายใน 7 วัน


จะแก้ไขข้อมูลธนาคารได้อย่างไร และต้องใช้เวลานานเท่าไรข้อมูลที่แก้จึงจะมีผล?

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลธนาคารของท่านได้ที่เอกซ์ทราเน็ตหรือผ่านทางแอป Pulse

คลิกที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก “ข้อมูลธนาคาร” คลิกที่ “ข้อมูลธนาคารสำหรับการรับเงินชำระ” และเลือก “เพิ่ม/แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะระบุข้อมูลธนาคารได้อย่างไร โปรดดูวิดีโอแนะนำของเราด้านล่างนี้

หากต้องการอัปเดตข้อมูลธนาคารของท่านทางแอป Pulse ให้ไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือก “การชำระเงิน” จากนั้นเลือก “ข้อมูลการชำระเงิน” และระบุข้อมูลใหม่ของท่าน เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมแตะที่แท็บ “บันทึก”

เมื่อท่านอัปเดตข้อมูล อาจใช้เวลาสูงสุด 5 วันทำการก่อนที่บัญชีใหม่นี้จะใช้ได้บนระบบของเรา


จะชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ได้อย่างไร?

วิธีชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ก็เหมือนกับของการจองรายการอื่น ๆ โดยท่านจะได้รับยอดเงินทั้งหมดจากทุกการจองที่ลูกค้าชำระออนไลน์ พร้อมด้วยอีเมลใบแจ้งหนี้และรายละเอียดการโอนเงิน (ดูข้อมูลนี้ที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน)

หมายเหตุ: ใบแจ้งหนี้จะแสดงการจองทุกรายการในเดือนที่แล้ว ทั้งการจองที่รับชำระเงินทางออนไลน์และที่ชำระที่ที่พัก หากต้องการดูรายละเอียดการชำระเงินออนไลน์และการชำระเงินจากลูกค้าโดยตรง โปรดไปที่แท็บ "การเงิน" และเลือก “ใบแจ้งหนี้”


จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างไร? ระบบจะเรียกชำระให้โดยอัตโนมัติเลยไหม?

ระบบจะเรียกชำระเงินจากลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ ท่านจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น


จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าในสกุลเงินใด?

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกชำระเงิน โปรดไปที่หน้านี้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้