คำถามที่พบบ่อยและทุกสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการชำระเงิน

Updated 6 เดือน ที่แล้ว | 10 นาที
บันทึกบทความ
หากท่านเป็นลูกค้าซึ่งจองที่พัก โปรดไปที่: เว็บไซต์บริการลูกค้าสัมพันธ์.

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและความพยายามของเราที่จะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของทั้งคู่ค้าและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เรียกชำระเงินและที่ออกให้หลังจากนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความนี้

หมายเหตุ: บริการด้านการชำระเงินของเรายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อบริการดังกล่าวนี้พร้อมให้บริการสำหรับที่พักของท่านแล้ว


เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โปรดใช้สารบัญด้านล่างนี้ หรือใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาภายในหน้าเว็บของเบราว์เซอร์ (กด CTRL+F สำหรับ Windows หรือ COMMAND+F สำหรับ Mac) เพื่อพิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการค้นหา

สารบัญ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2: การรับยอดชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง

ส่วนที่ 3: การรับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร

ส่วนที่ 4: การชำระเงินในทวีปอเมริกาเหนือ

ส่วนที่ 5: การชำระเงินในบราซิล


ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1. ตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com ทำงานอย่างไร?

Booking.com สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าให้ท่าน โดยใช้วิธีที่ตรงตามความต้องการของที่พักท่าน เราสามารถมอบยอดชำระให้ท่านทั้งผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) หรือด้วยการโอนผ่านธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกนโยบายใดให้กับที่พัก

ก่อนหน้านี้ ลูกค้าจากต่างประเทศอาจไม่สามารถจองที่พักของท่านได้ เนื่องจากท่านไม่รับชำระเงินด้วยวิธีที่ลูกค้าต้องการ ทว่าในตอนนี้เราได้รองรับวิธีชำระเงินอื่น ๆ เช่น PayPal, Alipay และ WeChat Pay ดังนั้นลูกค้าจำนวนมากขึ้นจึงสามารถจองที่พักกับท่านได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com และวิธีเปิดใช้งานได้จากบทความนี้

1.2. จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าชำระเงินออนไลน์แล้ว?

วิธีดูว่าลูกค้าชำระเงินออนไลน์แล้วหรือไม่:

 • หัวข้ออีเมลยืนยันการจองสำหรับลูกค้าท่านนั้นจะเขียนว่า “ชำระแล้วทางออนไลน์” 
 • โดยข้อความนี้จะแสดงในคอลัมน์ “สถานะ” ของหน้า “การจอง” ในเอกซ์ทราเน็ตเช่นกัน 
 • หากท่านใช้ XML (ระบบ Channel manager หรือระบบจัดการที่พัก) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและการผสานข้อมูลด้านการชำระเงินได้จากบทความนี้

การเรียกชำระจากลูกค้าจะเป็นไปตามนโยบายของท่าน และเรารับประกันว่าลูกค้าจะชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเดินทางถึงที่พักของท่าน หากบัตรเครดิตที่ระบุไม่สามารถใช้การได้ และลูกค้าไม่อัปเดตหรือแจ้งข้อมูลบัตรที่ใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง การจองก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากท่าน

1.3. จะรู้ได้อย่างไรว่า Booking.com มอบยอดชำระให้ผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือด้วยการโอนผ่านธนาคาร?

ข้อมูลนี้จะแสดงในเอกซ์ทราเน็ตที่หน้า “การจอง” บริเวณคอลัมน์ “ราคา” นอกจากนี้ก็สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินได้จากหัวข้อ “ข้อมูลการชำระเงิน” ของการจองแต่ละรายการ 

1.4. ใครจะเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เกิดจากลูกค้า? (ถ้ามี)

การจองออนไลน์มักรวมค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ราคาดังกล่าวแยกเป็นราคาต่อบุคคล และท่านได้ตั้งไว้ในเอกซ์ทราเน็ตให้ “ไม่รวมในราคาจอง” ดังนั้นท่านจะต้องเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมรายบุคคลเหล่านี้ที่ไม่รวมอยู่ในราคาจองเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมสำหรับการจองแต่ละรายการได้จากหัวข้อ “ข้อมูลการจอง” ซึ่งอยู่ในแท็บ “การจอง” บนเอกซ์ทราเน็ตของท่าน

1.5. จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างไร?

Booking.com จะไม่เรียกเก็บเงินประกันความเสียหายจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงสามารถเรียกเก็บเงินประกันดังกล่าวจากลูกค้าโดยตรงโดยอิงตามข้อกำหนดของที่พัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าข้อมูลเงินประกันความเสียหาย โปรดลองดูคำอธิบายทีละขั้นตอนของเรา

1.6. ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า?

ท่านจะต้องออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตอนที่เช็คเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษเอกสาร อีเมล หรือทั้งสองอย่าง เนื่องจากข้อตกลงด้านการจองนั้นเป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างท่านกับลูกค้า ไม่ใช่กับ Booking.com 

ข้อมูลสำคัญบางประการเกี่ยวกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้:

 • Booking.com ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้และจะไม่ส่งใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ของการจองห้องพักไปให้ท่านหรือลูกค้าของท่าน 
 • โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ที่ท่านส่งให้ลูกค้านั้นออกในชื่อของลูกค้า (หรือในชื่ออื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า) 
 • สำหรับยอดชำระที่ท่านได้รับผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง ชื่อเจ้าของบัตรจะเป็น “Booking.com (Agent)” เสมอ 
 • ทั้งนี้ เมื่อมีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า อาจมีผลกระทบด้านภาษีสำหรับท่านได้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ได้ที่บทความนี้

1.7. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันตัดสินใจคืนเงินให้กับลูกค้า?

เมื่อท่านเริ่มดำเนินการคืนเงิน Booking.com ก็จะดูแลจัดการขั้นตอนที่เหลือให้ โดยเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าแทนท่าน ดังนั้นยอดชำระดังกล่าวจะไม่ได้ส่งให้กับท่าน 

กรณียอดที่ต้องคืนเป็นส่วนหนึ่งของยอดที่ท่านได้รับด้วยการโอนผ่านธนาคาร เราจะใช้วิธีหักยอดที่ต้องคืนออกจากยอดชำระที่ท่านจะได้รับผ่านการโอนครั้งต่อไป แต่หากตอนนั้นท่านไม่มียอดชำระที่จะได้รับ ยอดที่ต้องคืนก็จะค้างอยู่ในระบบ 

กรณียอดที่ต้องคืนเป็นยอดที่มาจากบัตรเครดิตเสมือนจริง หากท่านเรียกชำระจากบัตรไปแล้วก็จะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงใบดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินบัตรเครดิตเสมือนจริงได้จากบทความนี้

ส่วนที่ 2: การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง

2.1. บัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) คืออะไรและทำงานอย่างไร?

บัตรเครดิตเสมือนจริงเป็นบัตร MasterCard ดิจิตอลที่สร้างขึ้นมาชั่วคราวสำหรับเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตที่มีอยู่แล้ว บัตรนี้ทำงานเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปและช่วยให้ลูกค้าชำระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง: 

 • ทุกครั้งที่ท่านได้รับการจองเราจะส่งหมายเลขบัตรเครดิตเสมือนจริงใหม่ไปให้ 
 • ซึ่งบัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบจะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว (1 ใบต่อ 1 การจอง) 
 • บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบนั้นมีหมายเลข วันหมดอายุ และรหัส CVC เฉพาะของบัตร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ 
 • นอกจากนี้บัตรแต่ละใบก็มีวันเปิดใช้งานด้วยเช่นกัน นั่นคือหลังผ่านวันที่เช็คอินไปแล้ว 1 วันเสมอ

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับวันหมดเขตในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง:

 • สำหรับการจองที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป: ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้จนถึง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า
 • สำหรับการจองที่เข้ามาก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019: บัตรเครดิตเสมือนจริงจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า โดยสามารถขยายระยะเวลานี้ออกไปได้อีก 6 เดือนนับจากวันที่บัตรหมดอายุ
 • หากท่านไม่ได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงภายในช่วง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า ท่านก็จะหมดสิทธิ์รับยอดเงิน และนับจากนั้นยอดเงินดังกล่าวจะตกเป็นของ Booking.com

2.2. จะเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไร?

วิธีเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงสำหรับการจองที่ชำระเงินทางออนไลน์:

 • ไปที่แท็บ “การจอง” ในเอกซ์ทราเน็ต 
 • ค้นหาการจองที่เชื่อมโยงกับบัตรที่ท่านได้รับและคลิกหมายเลขการจองนั้น 
 • ในหน้า “ข้อมูลการจอง” หัวข้อ “ข้อมูลการชำระเงินจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริง ทั้งวันที่เปิดใช้งานและยอดเงินในบัตร คลิก “ดูข้อมูลบัตรเครดิต” เพื่อเข้าถึงรายละเอียดทั้งหมดของบัตรเครดิตเสมือนจริงและทำการเรียกชำระ   

สำหรับที่พักซึ่งใช้ระบบจัดการที่พัก (PMS) / ระบบ Channel manager สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดูบัตรเครดิตเสมือนจริงได้จากบทความนี้

หากต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดดูวิดีโอแนะนำด้านล่างนี้:

2.3. ทำไมจึงไม่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้?

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขณะที่กำลังเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านจะสามารถดูสาเหตุได้ที่หน้า “ข้อมูลการจอง” หลังจากได้ลองเรียกชำระจากบัตรไปแล้วประมาณ 30 นาที

สาเหตุบางประการที่อาจทำให้พบปัญหาในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงมีดังนี้:

 • บัตรยังไม่ได้เปิดใช้งาน: โปรดตรวจสอบวันเปิดใช้งาน
 • ยอดเงินไม่เพียงพอ: โปรดตรวจสอบยอดเงินที่มีในบัตร
 • การล็อกเพื่อความปลอดภัย: ท่านได้ลองเรียกชำระจากบัตรใบเดิมหลายครั้งเกินไป ส่งผลให้มีการล็อกบัตรเพื่อความปลอดภัย โปรดลองอีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมง 
 • รหัสประเภทร้านค้าไม่ถูกต้อง: มีเพียงร้านค้าซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่พักอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com ได้ เราขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือสำหรับกรณีนี้

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับวันหมดเขตในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง:

 • สำหรับการจองที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป: ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้จนถึง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า
 • สำหรับการจองที่เข้ามาก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019: บัตรเครดิตเสมือนจริงจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า โดยสามารถขยายระยะเวลานี้ออกไปได้อีก 6 เดือนนับจากวันที่บัตรหมดอายุ
 • หากท่านไม่ได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงภายในช่วง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า ท่านก็จะหมดสิทธิ์รับยอดเงิน และนับจากนั้นยอดเงินดังกล่าวจะตกเป็นของ Booking.com

หากยังคงพบปัญหาซึ่งไม่ได้เกิดจากสาเหตุข้างต้น โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ท่าน

2.4. บัตรเครดิตเสมือนจริงจะเป็นอย่างไรหากมีการยกเลิก ไม่เข้าเช็คอิน หรือปรับเปลี่ยนการจอง?

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง ไม่เข้าเช็คอิน หรือปรับเปลี่ยนการจอง โดยมียอดที่ท่านจะต้องได้รับจากการจองดังกล่าว ท่านก็จะได้รับข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงที่อัปเดตใหม่พร้อมกับอีเมลแจ้งเตือน

2.5. จะคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไรและเมื่อใด?

กรณีที่ได้เรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงไปแล้ว ท่านจะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรดังกล่าวหากเป็นไปตามสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. ท่านได้ตกลงที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อการจองถูกยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน
 2. การจองถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยในกรณีนี้ ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ จากการจองที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ และ Booking.com จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับการจองที่เกี่ยวข้อง

ในทั้งสองกรณี Booking.com จะคืนเงินให้กับลูกค้า และท่านก็จะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงใบเดิมที่ท่านได้รับจากการจองดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงคำอธิบายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง ก็สามารถดูได้จากบทความนี้ 

2.6. จะได้รับยอดชำระเมื่อใดและด้วยวิธีใด?

เมื่อลูกค้าจองผ่าน Booking.com และชำระเงินทางออนไลน์ เราจะส่งข้อมูลการจองไปให้พร้อมกับบัตรเครดิตเสมือนจริงจากผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อถือได้ด้านการชำระเงิน บัตรดังกล่าวจะมียอดเงินตรงกับการจองนั้น ๆ และท่านสามารถเรียกชำระโดยใช้วิธีปกติ ขอแค่อย่าลืมว่าต้องเรียกชำระหลังจากวันที่บัตรเปิดใช้งานแล้ว สำหรับการจองทุกรายการ วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงคือหลังผ่านวันเช็คอินไปแล้ว 1 วัน

2.7. จะดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงได้นานเพียงใด? มีเวลาเท่าไรสำหรับเรียกชำระจากบัตรดังกล่าว?

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการจนถึง 6 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับวันหมดเขตในการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง:

 • สำหรับการจองที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป: ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้จนถึง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า
 • สำหรับการจองที่เข้ามาก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019: บัตรเครดิตเสมือนจริงจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า โดยสามารถขยายระยะเวลานี้ออกไปได้อีก 6 เดือนนับจากวันที่บัตรหมดอายุ
 • หากท่านไม่ได้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงภายในช่วง 12 เดือนนับจากวันเช็คเอาท์ของลูกค้า ท่านก็จะหมดสิทธิ์รับยอดเงิน และนับจากนั้นยอดเงินดังกล่าวจะตกเป็นของ Booking.com

2.8. จะทำอย่างไรหากระบบขอให้ระบุรหัสไปรษณีย์เมื่อเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง?

หากระบบขอให้ระบุรหัสไปรษณีย์ตอนที่ดำเนินการเรียกชำระเงิน ก็สามารถใส่รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า รหัสไปรษณีย์ของท่านเอง หรือรหัสไปรษณีย์ของสำนักงานใหญ่ Booking.com ที่อัมสเตอร์ดัม (1017CE)

2.9. ผู้ดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกชำระบัตรเครดิตเสมือนจริงเท่าไร?

โดยทั่วไปแล้วผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง 2-3% สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของบัตรเครดิตเสมือนจริงจะอยู่ที่ 2% แต่อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมนี้ โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินแต่ละรายเรียกเก็บ หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งธนาคารของท่านเรียกเก็บ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังกล่าว โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ดำเนินการด้านการชำระเงินของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีค่าธรรมเนียมเหล่านี้ แต่วิธีชำระด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริงก็ได้การรับประกันว่าปลอดภัยและเชื่อถือได้

2.10. อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกับยอดเงินในบัตรเครดิตเสมือนจริงอย่างไร?

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะไม่ส่งผลกับยอดเงินแต่อย่างใดหากราคาห้องพักที่ท่านตั้งไว้ (ราคาที่โหลดในระบบ) นั้นเป็นสกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (หรือก็คือสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน)

อย่างไรก็ตาม หากท่านได้รับบัตรเครดิตเสมือนจริงในสกุลเงินหนึ่งแต่เรียกชำระในอีกสกุลเงิน ก็อาจมีการคำนวณยอดตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับอัตราการซื้อที่ธนาคารของท่านกำหนด อัตราซื้อ (Buy rate) คืออัตราที่แตกต่างกันไปที่ธนาคารใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือโทรสอบถามโดยตรง

2.11. จะชำระคอมมิชชั่นของการจองที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไร?

วิธีชำระคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ก็เหมือนกับของการจองรายการอื่น ๆ โดยท่านจะได้รับยอดเงินทั้งหมดจากทุกการจองที่ลูกค้าชำระออนไลน์แล้ว พร้อมด้วยอีเมลใบแจ้งหนี้และเอกสารรายละเอียดการจ่าย ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน

ใบแจ้งหนี้จะแสดงการจองทุกรายการจากเดือนก่อนหน้า ทั้งการจองที่ชำระเงินออนไลน์และการจองที่ชำระที่ที่พัก หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินทั้งแบบออนไลน์และจากลูกค้าโดยตรง โปรดไปที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ตและเลือก “ใบแจ้งหนี้”

ส่วนที่ 3: การรับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: บริการนี้เปิดให้เฉพาะที่พักบางแห่งใช้เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบว่าที่พักของท่านสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ "การเงิน" จากนั้นเลือก “การรับยอดชำระ” จากเมนูดรอปดาวน์และเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อดูคำถามที่พบบ่อย

3.1. จะได้รับยอดชำระเมื่อใด? และการโอนผ่านธนาคารจะใช้เวลานานเท่าไร?

หากท่านตั้งค่ารับยอดชำระเป็นรายเดือน เราจะดำเนินการโอนยอดชำระให้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ 

หากท่านตั้งค่ารับยอดชำระเป็น 4 ครั้งต่อเดือน เราจะดำเนินการโอนยอดชำระให้ในวันที่ 6 วันที่ 9 วันที่ 18 และวันที่ 27 ของเดือน ยอดชำระจะเป็นยอดจากการจองในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ยอดชำระที่โอนให้ในวันที่ 6 ของเดือนจะเป็นยอดจากการจองของวันที่ 27 ถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า 

หากต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากำหนดการรับยอดชำระ โปรดเลือก “การรับยอดชำระ” จากแท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต โดยอาจใช้เวลา 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน) ก่อนที่ท่านจะได้รับยอดชำระทางบัญชีธนาคาร ในกรณีที่เป็นวันหยุดธนาคาร ยอดชำระของท่านจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

3.2. จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด?

ท่านสามารถดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นได้จากแท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต: 

 • เลือก “ใบแจ้งหนี้และเอกสาร” จากนั้นใช้เกณฑ์ค้นหาใบแจ้งหนี้ตามปี 
 • คลิก “ดูสเตทเมนต์” เพื่อดูข้อมูลการจองทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ 
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของแต่ละช่วงออกมาเป็นไฟล์ PDF 
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจองของแต่ละช่วงออกมาเป็นไฟล์ XLS หรือ CSV 

ระบบจะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ทางอีเมลเป็นรายเดือน โดยรวมการจองที่ชำระเงินออนไลน์แล้วตลอดจนยอดการคืนเงิน นอกจากนี้ก็สามารถดูเอกสารรายละเอียดการจ่ายของแต่ละเดือนโดยคลิก “แสดงเอกสารรายเดือน” จากนั้นเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการดาวน์โหลด 

3.3. มีการคำนวณคอมมิชชั่นอย่างไรสำหรับการจองที่รับยอดชำระด้วยการโอนผ่านธนาคาร?

การมอบยอดชำระให้ท่านอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านอยู่และวิธีรับยอดชำระที่ท่านใช้ โดยอาจมอบเป็นยอดทั้งหมดหรือยอดสุทธิ 

ในกรณีที่ยอดชำระเป็นยอดรวม ท่านจะได้รับยอดชำระทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดการจ่าย ซึ่งเป็นเอกสารที่เราส่งถึงท่านทางอีเมลเพื่อยืนยันยอดชำระที่ท่านจะได้รับ ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ที่ออกสำหรับคอมมิชชั่นตามปกติ โปรดทราบว่าใบแจ้งหนี้จะแสดงรายการจองทั้งหมดในช่วงมอบยอดชำระก่อนหน้านี้ โดยรวมถึงการจองที่ไม่ได้ชำระเงินทางออนไลน์ 

หากยอดชำระเป็นยอดสุทธิ ท่านจะได้รับยอดรวมของการจองซึ่งหักจากยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแล้ว กรณีนี้ท่านจึงไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหาก เนื่องจากเราได้หักยอดดังกล่าวจากยอดชำระของท่านโดยอัตโนมัติแล้ว

3.4. จะเพิ่ม/เปลี่ยนข้อมูลธนาคารซึ่งใช้รับยอดชำระที่โอนมาได้อย่างไร?

เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกแท็บ “การเงิน” และเลือก “ข้อมูลธนาคาร” คลิก “เพิ่ม/แก้ไข” เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูล โดยอาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่บัญชีธนาคารนี้จะใช้ได้ในระบบของเรา 

หากต้องการดูว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร โปรดดูวิดีโอสอนการใช้งานจากเราด้านล่างนี้:

3.5. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะส่งผลอย่างไรกับยอดชำระที่โอนผ่านธนาคาร

หากสกุลเงินที่ท่านใช้ตั้งราคา (สกุลเงินที่โหลดในระบบ) เหมือนกันกับสกุลเงินของยอดชำระที่ท่านจะได้รับ (สกุลเงินยอดชำระ) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะไม่ส่งผลกระทบกับยอดชำระที่ท่านจะได้รับแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ที่พักคู่ค้าบางรายอาจจำเป็นต้องใช้สกุลเงิน 2 สกุล จึงทำให้สกุลเงินที่โหลดในระบบและสกุลเงินยอดชำระแตกต่างกัน (มักพบสถานการณ์เช่นนี้ได้บ่อยที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี บัลแกเรีย โรมาเนีย และตุรกี) ในกรณีเช่นนี้ เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg ในวันก่อนวันที่เราจะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ท่าน 

หากเรามอบยอดชำระในสกุลเงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของบัญชีธนาคารท่าน อัตราซื้อของธนาคารนั้นก็จะถูกนำมาคำนวณเป็นอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับยอดชำระ (ท่านสามารถตรวจสอบอัตราซื้อของธนาคารท่านได้จากเว็บไซต์หรือติดต่อธนาคารโดยตรง) ท่านจะสามารถดูสกุลเงินยอดชำระได้ในเอกสารรายละเอียดการจ่ายที่เราส่งให้ท่านทุกต้นเดือน

3.6. ทำไมยอดเงินของการจองในใบแจ้งหนี้จึงต่างจากยอดเงินของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่าย?

ยอดรวมในใบแจ้งหนี้ของท่านนั้นแสดงเฉพาะยอดที่เรานำมาเรียกเก็บคอมมิชชั่น เช่น ราคาห้องพัก แต่ยอดรวมของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่ายนั้นแสดงยอดรวมทั้งหมดที่เรียกเก็บจากลูกค้า การคำนวณนี้รวมราคาห้องพักบวกด้วยค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (เว้นแต่จะมีการกำหนดว่า “ไม่รวมในราคาจอง” และ “ต่อท่าน”) 

หมายเหตุ: เราจะไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริการที่ไม่รวมในราคาเหล่านี้

3.7. ทำไมจึงต้องให้แบบฟอร์มหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อใช้ตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com?

แบบฟอร์มหักบัญชีอัตโนมัตินั้นจำเป็นต้องใช้เพื่ออนุมัติให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของท่านในกรณีที่ยอดในใบแจ้งหนี้สูงกว่ายอดที่เราต้องจ่ายให้ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่าง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้ได้จากบทความนี้ โปรดทราบว่าการหักบัญชีอัตโนมัตินั้นไม่ได้มีให้บริการในทุกประเทศ

ส่วนที่ 4: การชำระเงินในทวีปอเมริกาเหนือ

4.1. หากอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ จะได้รับยอดชำระเมื่อใด? จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด?

ระบบจะเริ่มโอนยอดชำระให้ท่านหลังจากผ่านวันเช็คอินของลูกค้าไปแล้ว 1 วัน โดยอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันทำการก่อนที่ยอดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีธนาคารของท่าน 

ที่พักซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือสามารถดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นได้จากแท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต: 

 • เลือก “ใบแจ้งหนี้” และใช้เกณฑ์ค้นหาใบแจ้งหนี้ตามปี 
 • คลิก “ดูสเตทเมนต์” เพื่อดูข้อมูลการจองทั้งหมดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของแต่ละช่วงออกมาเป็นไฟล์ PDF 
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจองของแต่ละช่วงออกมาเป็นไฟล์ XLS หรือ CSV 

ระบบจะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ทางอีเมล โดยรวมการจองที่ชำระเงินออนไลน์แล้วตลอดจนยอดการคืนเงิน 

4.2. จะได้รับยอดชำระเท่าไร?

ท่านจะได้รับยอดเป็นมูลค่าของการจองบวกกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (เว้นแต่จะกำหนดให้เป็น “ต่อท่าน” หรือ “ต่อคืน” และตั้งค่าให้เป็นแบบ “ไม่รวมในราคาจอง”) หากท่านต้องการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้จากลูกค้า ท่านสามารถเรียกชำระแยกต่างหากได้

4.3. จะขอเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างไร?

ท่านสามารถขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น ภาษีเมือง ค่าทำความสะอาด อาหารเช้า และที่จอดรถ วิธีส่งคำขอเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทำได้โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและไปที่หน้า “ข้อมูลการจอง” คลิก “ส่งคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” เพื่อส่งคำขอของท่านให้ลูกค้ายืนยัน

ท่านสามารถส่งคำขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ 1 วันก่อนที่ลูกค้าเช็คอินจนถึง 1 วันหลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์แล้ว เมื่อลูกค้าตกลง เราจะโอนเงินให้ท่านภายใน 7 วัน

4.4. จะทำอย่างไรถ้ายังไม่ได้รับยอดชำระในทวีปอเมริกาเหนือ?

หากท่านยังไม่ได้รับยอดชำระ อาจเป็นไปได้ว่าแอคเคาท์ของท่านยังไม่ได้เปิดใช้เพราะยังขาดข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบยืนยันเต็มรูปแบบ แก้ปัญหานี้ได้โดยไปที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิก “ข้อมูลธนาคาร” และเลือก “ระบุข้อมูลธนาคาร” 

หลังจากที่อัปเดตข้อมูล และแอคเคาท์ของท่านผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว ระบบจะเริ่มดำเนินการโอนยอดชำระให้ท่านซึ่งรวมถึงยอดทั้งหมดที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้จากการจอง โดยยอดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7 วัน

4.5. จะแก้ไขข้อมูลธนาคารได้อย่างไร และต้องใช้เวลานานเท่าไรข้อมูลที่แก้จึงจะมีผลในทวีปอเมริกาเหนือ?

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลธนาคารของท่านได้ที่เอกซ์ทราเน็ตหรือผ่านทางแอป Pulse:

 • คลิกที่แท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ตและเลือก “ข้อมูลธนาคาร” จากนั้นเลือกปุ่ม “แก้ไขข้อมูลธนาคาร” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิดีโอสอนการใช้งานจากเราด้านล่างนี้
 • หากต้องการอัปเดตข้อมูลธนาคารของท่านทางแอป Pulse ให้ไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือก “การชำระเงิน” จากนั้นเลือก “ข้อมูลการชำระเงิน” และระบุข้อมูลใหม่ของท่าน เมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมแตะที่ “บันทึก”

เมื่อท่านอัปเดตข้อมูลธนาคารแล้ว อาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่บัญชีใหม่นี้จะใช้ได้ในระบบของเรา

4.6. จะชำระคอมมิชชั่นในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างไร?

หากท่านอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือก็จะชำระคอมมิชชั่นตามปกติ แม้ว่ารายละเอียดบางอย่างในส่วน “การเงิน” ของเอกซ์ทราเน็ตอาจแตกต่างออกไป หากต้องการดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีชำระใบแจ้งหนี้ โปรดอ่านบทความนี้ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดูใบแจ้งหนี้และเอกสารรายละเอียดการจ่ายในกรณีที่ที่พักของท่านอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ โปรดอิงข้อมูลจาก 4.1. 

4.7. จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้อย่างไร? ระบบจะเรียกชำระให้โดยอัตโนมัติเลยไหม?

ระบบจะเรียกชำระเงินจากลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ ท่านจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

4.8. ในทวีปอเมริกาเหนือการเรียกชำระเงินจากลูกค้าจะเป็นสกุลเงินใด?

ระบบจะเรียกชำระเงินจากลูกค้าในสกุลเงินที่ท่านระบุราคาห้องพักไว้

ส่วนที่ 5: การชำระเงินในบราซิล

5.1. ตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com ในบราซิลทำงานอย่างไร?

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนด้านการชำระเงินในบราซิลจะเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการที่แสดงไว้ในส่วนที่ 1

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ท่านอาจต้องชำระคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้ที่ 5.13.

5.2. จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าของฉันชำระเงินออนไลน์ในบราซิลแล้ว?

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนด้านการชำระเงินในบราซิลจะเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการที่แสดงไว้ใน 1.2.

5.3. ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าในบราซิล?

ท่านจะต้องออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตอนที่เช็คเอาท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบกระดาษเอกสาร อีเมล หรือทั้งสองอย่าง เนื่องจากข้อตกลงด้านการจองนั้นเป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างท่านกับลูกค้า ไม่ใช่กับ Booking.com

ดูข้อมูลเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้จาก 1.6. 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่นในบราซิลได้จากข้อมูล Nota Fiscal ใน 5.15.

5.4. ใครจะเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากลูกค้าในบราซิล?

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนทั่วไปที่ใช้ในการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้าได้ที่ 1.4. 

5.5. จะเกิดอะไรขึ้นหากตัดสินใจคืนเงินให้กับลูกค้าในบราซิล?

ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคืนเงินให้ลูกค้าได้จาก 1.7.

5.6. จะเรียกชำระเงินจากลูกค้าในกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างไรในบราซิล?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนทั่วไปและการเรียกเก็บค่าเสียหายได้จาก 1.5. 

5.7. ต้องจัดการการจองต่อไหมหากใช้บริการ Payments by Booking.com?

ใช่ ท่านต้องจัดการการจองต่อตามปกติ แต่จะไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากในการเรียกชำระเงิน โปรดอย่าลืมแจ้งให้เราทราบหากการจองถูกยกเลิกหรือพบปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง (เช่น ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน) เพื่อให้มั่นใจว่าการจองเหล่านี้จะไม่ไปรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น 

หากพบความยุ่งยากในการทำความเข้าใจรายละเอียดของใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่น โปรดอ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรื่องยกเลิก การแจ้งลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน และการจัดการการจองของท่าน 

5.8. จะได้รับยอดชำระเมื่อใด? และการโอนผ่านธนาคารในบราซิลนั้นใช้เวลานานเท่าไร?

เราจะมอบยอดชำระของลูกค้าให้ท่านผ่านการโอนทางธนาคารอย่างปลอดภัย โดยจะโอนยอดดังกล่าวให้ท่านไม่เกินวันที่ 15 ของแต่ละเดือนหลังจากเดือนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ และอาจใช้เวลา 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน) ก่อนที่จะได้รับยอดชำระทางบัญชีธนาคาร ในกรณีที่เป็นวันหยุดธนาคาร ยอดชำระของท่านจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

5.9. จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายของที่พักในบราซิลได้จากที่ใด?

ที่พักซึ่งอยู่ในบราซิลสามารถดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นได้จากแท็บ “การเงิน” ในเอกซ์ทราเน็ต: 

 • เลือก “ใบแจ้งหนี้” และใช้เกณฑ์ค้นหาใบแจ้งหนี้ตามปี 
 • ลิงก์ “การชำระเงินไปยัง Booking.com” จะแสดงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของท่าน ที่ส่วนนี้ท่านจะเห็นใบแจ้งหนี้ซึ่งมียอดคอมมิชชั่นที่จะหักออกจากยอดชำระที่ท่านจะได้รับ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ของแต่ละช่วงออกมาเป็นไฟล์ PDF 
 • คลิก “การชำระเงินจาก Booking.com” เพื่อดูยอดชำระที่ได้รับจากแต่ละช่วง ที่ส่วนนี้ท่านจะเห็นรายการการจองที่ชำระเงินออนไลน์แล้ว ซึ่งท่านจะได้รับยอดด้วยการโอนผ่านธนาคาร ตลอดจนยอดที่มีการคืนเงินในเดือนดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่ายของแต่ละช่วงเป็นไฟล์ PDF ได้ 

5.10. จะเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลธนาคารในบราซิลได้อย่างไร?

เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต เลือกแท็บ “การเงิน” และคลิก “ข้อมูลธนาคาร” จากนั้นเลือก “ข้อมูลธนาคารสำหรับการรับชำระเงิน” และคลิก “เพิ่ม/แก้ไข” เพื่อเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน โดยอาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่บัญชีธนาคารนี้จะใช้ได้ในระบบของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงิน โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านระบุข้อมูลธนาคารถูกต้องและใช้การได้

หมายเหตุ: หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลธนาคารใด ๆ ก็ตาม ท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องอีกครั้ง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร: 

 • ที่ช่อง “รหัสเอเจนซี” กรอกรหัสเอเจนซี 4 หลักโดยไม่ต้องใส่ตัวเลขตรวจสอบ (check digit)
 • ที่ช่อง “เลขที่บัญชี” กรอกเลขที่บัญชีของท่านพร้อมตัวเลขตรวจสอบโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายขีด หากตัวเลขตรวจสอบเป็น X ให้แทนที่ด้วยเลขศูนย์ (0)
 • CPF/CNPJ จะต้องกรอกให้ครบพร้อมเครื่องหมายจุด (•) ขีด (-) และทับ (/)

5.11. หากยังไม่ได้รับการโอนเงินผ่านธนาคาร อะไรคือสาเหตุที่อาจทำให้เป็นเช่นนี้?

การโอนเงินผ่านธนาคารจะดำเนินการในเดือนถัดจากเดือนที่มีวันเช็คเอาท์ของการจองเสมอ อย่างไรก็ตาม ด้านล่างนี้เป็นสาเหตุบางประการที่อาจทำให้เราไม่สามารถโอนยอดเงินให้ท่านได้: 

 • ท่านยังไม่ได้ระบุข้อมูลธนาคารของตนเอง โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 • ข้อมูลธนาคารของท่านไม่ถูกต้อง สำหรับกรณีนี้ ท่านจะได้รับแจ้งผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตพร้อมคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไรต่อ
 • ท่านอาจมีการจองก่อนหน้าที่ไม่ได้เป็นแบบชำระเงินทางออนไลน์ ซึ่งยังไม่ได้ชำระคอมมิชชั่น โปรดตรวจสอบว่าการจองของท่านได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินโดย Booking.com หรือไม่ โดยข้อความนี้จะแสดงในคอลัมน์ “สถานะ” ของหน้า “การจอง” ในเอกซ์ทราเน็ต 

5.12. หากธนาคารปฏิเสธยอดที่โอนมาให้ จะมีการโอนครั้งใหม่เมื่อใด?

หากยอดเงินของท่านถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อมูลธนาคารใช้การไม่ได้ ก็จะต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ต เมื่อท่านอัปเดตข้อมูลธนาคารเรียบร้อยแล้ว เราจะโอนยอดชำระไปให้ท่านอีกครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

5.13. จะได้รับ Boleto สำหรับชำระค่าคอมมิชชั่นไหม?

หากมียอดชำระที่ท่านจะต้องได้รับตอนสิ้นเดือน ท่านก็จะได้รับยอดชำระเป็นยอดสุทธิ เท่ากับว่าท่านจะได้รับยอดทั้งหมดจากการจอง (ที่มีวันเช็คเอาท์ในเดือนก่อนหน้า) ลบด้วยยอดทั้งหมดที่ยังไม่ชำระในใบแจ้งหนี้ 

หากยอดที่ท่านต้องชำระให้เรานั้นมากกว่ายอดที่ Booking.com ต้องมอบให้ท่าน ท่านก็จะได้รับยอดชำระทั้งหมด และได้ Boleto สำหรับคอมมิชชั่นที่ค้างอยู่ซึ่งท่านจะต้องไปชำระ ท่านอาจพบกรณีเช่นนี้หากที่พักของท่านมีการจองที่เข้ามาก่อนที่จะเข้าร่วมใช้บริการ Payments by booking.com หรือก็คือตอนที่ท่านเป็นผู้ดูแลจัดการด้านการชำระเงินด้วยตนเอง

กล่าวโดยสรุปคือ หากยอดทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระในใบแจ้งหนี้นั้นมากกว่ายอดที่ท่านต้องได้รับ ท่านจะได้รับยอดชำระเป็นยอดรวมทั้งหมด ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกล่องข้อความ และได้รับ Boleto สำหรับนำไปชำระยอดในใบแจ้งหนี้

5.14. ทำไมจึงได้รับ Boleto สำหรับชำระเงิน?

ท่านได้รับ Boleto สำหรับชำระเงินเนื่องจากยอดที่ท่านจะได้รับจาก Booking.com นั้นน้อยกว่ายอดที่ท่านต้องชำระค่าคอมมิชชั่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 5.13.

หมายเหตุ: ท่านต้องชำระ Boleto หากยอดที่ได้รับนั้นเป็นยอดเต็มจำนวน แต่ยังไม่มีการหักคอมมิชชั่นออกจากยอดดังกล่าวที่ท่านได้รับ

5.15. ทำไมจึงได้รับ Nota Fiscal?

Nota Fiscal เป็นเอกสารทางภาษีที่ออกให้เมื่อมีการให้บริการ ท่านจะได้รับ Nota Fiscal ในทุก ๆ เดือนที่ได้รับการจองผ่าน Booking.com โดยจะมีการส่งเอกสารนี้ให้ทางอีเมล รวมถึงดูได้จากเอกซ์ทราเน็ตที่แท็บ “การเงิน” ในหัวข้อ “ใบแจ้งหนี้” และท่านสามารถดาวน์โหลด Nota Fiscal แต่ละรายการออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

อัปเดตโปรไฟล์ Partner Hub ของท่านแล้ว

รู้หรือไม่? ตอนนี้ท่านสามารถสร้างคลังเนื้อหาส่วนตัวของท่านเองได้แล้ว เข้าสู่ระบบไปยัง Partner Hub และเริ่มบันทึกเนื้อหาไว้ใช้ตอนที่จำเป็น

Sign in to view profile