จะกำหนดจำนวนผู้เข้าพัก ราคา และข้อกำหนดของที่พักเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กได้อย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรป เราจึงขอให้ที่พักคู่ค้าทุกแห่งอัปเดตนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าพักเด็กให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับล่าสุดภายในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019

หากท่านยังไม่ได้อัปเดตนโยบายให้เป็นข้อมูลล่าสุด ก็สามารถดำเนินการได้โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าพักเด็กต่อห้อง (ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง)

หมายเหตุ: หากท่านต้องการอัปเดตนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กมาเป็นแบบล่าสุดโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงราคาหรือการตั้งค่าจำนวนผู้เข้าพักเด็ก ก็เพียงตรวจสอบการตั้งค่าอีกรอบหนึ่ง และบันทึกอีกครั้ง

 

จำนวนผู้เข้าพักเด็ก

หากท่านต้องการกำหนดจำนวนผู้เข้าพักเด็กในแต่ละห้อง ท่านต้องไปเพิ่มข้อมูลที่หัวข้อ "ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม" ที่อยู่ในเมนู "นโยบาย" โดยหัวข้อนี้อยู่แยกจากจำนวนผู้เข้าพักมาตรฐาน (ผู้ใหญ่) ที่อยู่ใน "ข้อมูลห้องพัก" ของแท็บ "ที่พัก" ดังนั้นจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดต่อห้องจึงเท่ากับจำนวนผู้เข้าพักผู้ใหญ่และเด็กรวมกัน (ผู้ใหญ่+เด็ก)

ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ห้องเตียงใหญ่ของท่านได้กำหนดข้อมูลในส่วน “ข้อมูลห้องพัก” ว่าสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้ 2 ท่าน หากท่านอัปเดตนโยบายห้องพักเดียวกันนี้ในส่วน "ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม" ให้สามารถรองรับเด็ก 2 ท่านในห้องพักดังกล่าว จำนวนผู้เข้าพักสูงสุดในห้องก็จะเป็น 4 ท่าน (2 ผู้ใหญ่ + 2 เด็ก)

หมายเหตุ: ในตอนนี้ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ท่านเรียกเก็บจากการมีผู้เข้าพักเพิ่มเติมจะไม่รวมอยู่ในราคารวมที่แสดงระหว่างที่ทำการจอง ทว่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงกับที่พักใด ๆ ก็ตามที่กำหนดจำนวนผู้เข้าพักเด็กต่อห้อง (และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับเด็ก)

สำหรับตอนนี้ ลูกค้าจะสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่ "ข้อกำหนดของที่พัก" ในหน้าข้อมูลที่พักของท่าน (และในข้อมูลยืนยันการจอง)

ราคาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าพักเด็ก

ท่านสามารถกำหนดในหัวข้อ "ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม" ที่อยู่ในหน้า "นโยบาย" ได้ว่าที่พักของท่านรับผู้เข้าพักเด็กซึ่งมีอายุเท่าใดหรือไม่รับเลย

หากท่านรับผู้เข้าพักเด็ก ท่านสามารถกำหนดข้อมูลต่อไปนี้ในหัวข้อ "การเข้าพักและราคาที่คิดเพิ่ม" ให้ลูกค้าทราบ:

 • อายุสูงสุดของเด็กที่สามารถเข้าพักในที่พักของท่านได้
 • จำนวนเด็กที่เข้าพักได้โดยใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องแล้ว
 • ค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งที่กำหนดราคาตายตัวไว้แล้ว หรือคำนวณจากช่วงอายุของเด็กที่ต่างกัน

วิธีอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กของที่พักท่าน

 1. ไปที่แท็บ "ที่พัก" และคลิกเลือก "นโยบาย"
 2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม"* คลิก "แก้ไข" ใต้หัวข้อ "ผู้เข้าพักเด็ก" หรือ "การเข้าพักและราคาที่คิดเพิ่ม" เพื่อปรับข้อมูลต่อไปนี้:
  • อายุสูงสุดของเด็กที่สามารถเข้าพักในที่พักของท่านได้
  • จำนวนเด็กที่เข้าพักได้โดยใช้เตียงที่มีอยู่ในห้องแล้ว
  • ค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งที่กำหนดราคาไว้แล้ว หรือคำนวณจากช่วงอายุของเด็กที่ต่างกัน
  • จำนวนเตียงเสริมที่เพิ่มให้ผู้เข้าพักเด็กได้
  • อายุสูงสุดของเด็กที่เข้าพักโดยใช้เตียงเด็ก/เปลเด็กและเตียงเสริม
  • ค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ สำหรับเตียงเด็ก/เปลเด็กและเตียงเสริมทั้งที่กำหนดราคาตายตัวไว้แล้ว หรือคำนวณจากปัจจัยอื่น ๆ
 3. เลือก "ตรวจสอบข้อมูล" เพื่อดูตัวอย่างข้อมูลที่ท่านแก้ไข จากนั้นคลิก "บันทึก" เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย

*หากท่านยังไม่เคยกำหนดจำนวนผู้เข้าพักเด็กต่อห้อง ท่านจะมองเห็นหัวข้อ "จำนวนเด็กที่เข้าพักได้" และ "ราคาที่คิดเพิ่มเมื่อเด็กเข้าพัก" โดยอัตโนมัติ (นอกเหนือไปจากหัวข้ออื่น ๆ) ซึ่งท่านสามารถกำหนดตัวเลือกตามที่ระบุไว้ด้านบนได้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้