จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

"ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" คือช่วงเวลาที่ท่านกำหนดไว้ล่วงหน้าให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลการจองโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าเลือกจองผิด ไม่ว่าจะเป็นประเภทห้อง ราคา วันที่เข้าพัก หรือจำนวนผู้เข้าพัก เป็นต้น

ท่านสามารถกำหนดระยะปลอดค่าธรรมเนียมให้เป็นช่วง 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง โดยดำเนินการดังนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิกแท็บ "ที่พัก"
  2. เลือกเมนู "นโยบาย"
  3. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "ข้อยกเว้นด้านยกเลิกการจอง" และคลิกปุ่ม "ปรับเปลี่ยน/เพิ่มข้อมูล"
  4. กำหนดค่าตามต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อเสร็จเรียบร้อย

ข้อควรทราบ: ท่านไม่ต้องกังวล เนื่องจากการกำหนดระยะปลอดค่าธรรมเนียมเป็น 24 ชั่วโมงหลังการจอง จะไม่ส่งมีผลแต่อย่างใดต่อการจองแบบกระชั้นชิดในช่วง 48 ชั่วโมงก่อนเช็คอินที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้