จะตั้งค่าเตียงเสริมและเปลเด็กสำหรับที่พักได้อย่างไร?

Updated 6 เดือน ที่แล้ว
บันทึกบทความ

เตียงเสริมและเปลเด็กนั้นเป็นตัวเลือกเตียงที่ยืดหยุ่นและมีประโยชน์ ซึ่งท่านสามารถให้บริการได้ในระดับห้องพัก

หมายเหตุ: ราคากับจำนวนเตียงเสริมและเปลเด็กที่เพิ่มได้นั้นจะไม่แสดงและไม่รวมในราคาระหว่างที่ทำการจอง แต่ลูกค้าจะเห็นข้อมูลนี้ได้จากหัวข้อ “ข้อกำหนดของที่พัก” บนหน้าข้อมูลที่พักของท่านแทน (รวมถึงบนข้อมูลยืนยันการจองของลูกค้า) เรารับทราบว่าลูกค้าอาจพลาดข้อมูลนี้ไป จึงกำลังดำเนินการหาตัวช่วยที่ยืดหยุ่นขึ้นให้กับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

หากต้องการเปลี่ยนนโยบายทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับเตียงเสริมของที่พักท่าน โปรดดำเนินการดังนี้:

  1. ไปที่แท็บ “ที่พัก” และคลิก “นโยบาย”
  2. เลื่อนลงมาเพื่อดูนโยบายทุกประเภทของท่าน
  3. มองหาหัวข้อ “ตัวเลือกสำหรับเตียงเสริมและเปลเด็ก” จากนั้นคลิก “แก้ไข”
  4. เลือกจำนวนผู้ใหญ่และเด็กที่สามารถพักโดยใช้เตียงเสริมและเปลเด็กในแต่ละห้อง ตลอดจนกำหนดราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มสำหรับแต่ละช่วงอายุ และอายุสูงสุดของเด็กที่สามารถพักโดยใช้เตียงเสริมและเปลเด็ก
  5. เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หากเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึก”

หากต้องการตั้งค่าจำนวนผู้เข้าพักที่รองรับได้ในแต่ละห้องและราคา ซึ่งจะแสดงให้ลูกค้าเห็นตลอดจนรวมอยู่ในราคารวม ท่านต้องตั้งค่าในส่วนของจำนวนที่เข้าพักได้และราคาสำหรับครอบครัว ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ “จะตั้งค่าห้องพักให้กับเด็กได้อย่างไร?” อีกทั้ง “จะตั้งราคาสำหรับเด็กได้อย่างไร?

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

รางวัล Traveller Review Awards

ดูว่าปีนี้ท่านได้รับรางวัลหรือไม่ และรับแพ็กเกจรางวัลใหม่ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมด

ดาวน์โหลดทันที