จะเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ได้อย่างไร?

Updated 7 เดือน ที่แล้ว

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นและความพยายามของเราที่จะปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของทั้งคู่ค้าและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เราจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เรียกชำระเงินและที่ออกให้หลังจากนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความนี้

หากต้องการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง เพียงดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ไปที่แท็บ "การจอง" ในระบบเอกซ์ทราเน็ต

 2. คลิกที่ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจองที่ต้องการเพื่อดูหน้า "ข้อมูลการจอง"

 3. คลิกที่ "ดูข้อมูลบัตรเครดิต"

 4. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงลงในเครื่อง POS ของท่าน

 5. เรียกชำระตามยอดที่แสดงในบัตร

สำหรับที่พักซึ่งใช้ระบบจัดการที่พัก (PMS) / ระบบ Channel manager สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้

บัตรเครดิตเสมือนจริงแตกต่างจากบัตรเครดิตทั่วไปอย่างไร?

 • บัตรเสมือนจริงมียอดชำระที่ได้รับการประกันแล้วจาก Booking.com จึงไม่จำเป็นต้องมีการกันวงเงินหรือยืนยันบัตรแต่อย่างใด

 • วันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เรียกชำระและที่ออกหลังจากนี้คือ 1 วันหลังวันเช็คอินของการจอง

 • หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะที่ท่านพยายามเรียกชำระเงินจากบัตรเสมือนจริง โปรดรอ 30 นาที จากนั้นกลับไปที่หน้า "ข้อมูลการจอง" เพื่อดูรายละเอียดว่าเกิดข้อผิดพลาดใดขึ้น

พบปัญหาเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือ? 

ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุบางประการ โดยท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

 • บัตรยังไม่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ลองใหม่อีกครั้งหลังจากที่บัตรได้เปิดใช้งานแล้ว

 • บัตรมีวงเงินไม่เพียงพอ (เรียกชำระเกินยอดที่มี) เช็คว่ายอดที่ท่านกำลังเรียกเก็บนั้นตรงกับยอดที่มีในบัตร

 • รหัส CVC ที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านระบุหมายเลขที่ถูกต้อง

 • วันหมดอายุที่ระบุนั้นไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านระบุวันหมดอายุที่ถูกต้อง

 • รหัสประเภทร้านค้า (Merchant code) ของเครื่อง POS ของท่านไม่ถูกต้อง มีเพียงร้านค้าซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่พักอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือ (คำแนะนำ: ท่านสามารถขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนรหัสของท่านได้)

หากต้องการคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบเกี่ยวกับวิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดดูวิดีโอแนะนำด้านล่างนี้:

จะจัดการอย่างไรกับการยกเลิก การไม่เข้าเช็คอิน การปรับเปลี่ยน และการคืนเงิน? 

หากมีการยกเลิกการจอง การไม่เข้าเช็คอิน หรือการปรับเปลี่ยนการจองซึ่งต้องชำระเงินให้กับที่พัก ท่านจะยังได้รับยอดชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงตามนโยบายของท่าน โดยท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับยอดชำระที่อัปเดตแล้วในส่วนรายละเอียดการจองของลูกค้า 

หากจะต้องมีการคืนเงินให้กับลูกค้า Booking.com จะช่วยท่านดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่ท่านได้เรียกชำระสำหรับการจองดังกล่าวผ่านบัตรเสมือนจริงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องคืนเงินไปยังบัตรเสมือนจริงใบเดิมที่เราได้ให้ไว้ 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดำเนินการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ถึงแม้จะผ่านวันที่บัตรหมดอายุไปแล้วก็ตาม หากวันหมดอายุของบัตรได้ผ่านไปแล้ว ท่านก็สามารถระบุเดือนปัจจุบันไว้ในส่วนวันหมดอายุแทน

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง เราขอแนะนำให้ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินของท่าน 

ข้อมูลสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริงของเรา

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน: ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงผ่านระบบเอกซ์ทราเน็ตได้เป็นเวลา 18 เดือน (547 วัน) นับจากวันเช็คเอาท์ 

 • วันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เรียกชำระและที่ออกหลังจากนี้คือ 1 วันหลังวันเช็คอินของการจอง

 • หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านจะมีเวลาสูงสุด 12 เดือน (365 วัน) ที่จะเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบัตรเครดิตเสมือนจริงสำหรับการจองบางรายการจะมีช่วงที่ใช้งานได้สั้นกว่า และท่านจะต้องขอบัตรเสมือนจริงใบใหม่เพื่อรับยอดชำระ: 

  •      สำหรับการจองที่ดำเนินการก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 บัตรเครดิตเสมือนจริงจะมีอายุใช้งาน 6 เดือน  ในกรณีจำเป็นหลังพ้นช่วง 6 เดือนแรกไปแล้ว ท่านสามารถขอบัตรเครดิตเสมือนจริงใบใหม่ซึ่งจะสามารถใช้งานไปได้อีก 6 เดือน เท่ากับว่าท่านจะสามารถเข้าถึงยอดที่ยังไม่ได้เรียกชำระนี้เป็นเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน 

 • เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับยอดชำระ เราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับยอดที่ยังไม่ได้เรียกเก็บให้ท่านทราบเป็นรายสัปดาห์ หากท่านมีบัตรเครดิตเสมือนจริงหลายใบ เราก็จะรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในอีเมลฉบับเดียว โปรดทราบว่า หากท่านไม่ดำเนินการเรียกเก็บยอดคงค้างในบัตรนี้ภายในเวลา 12 เดือน ท่านก็จะไม่สามารถรับยอดดังกล่าวได้อีกต่อไป 

ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการชำระเงินไหม?

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของบริการรับชำระเงินออนไลน์ อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระเงินของเรา รวมทั้งอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง หรือปรินท์และแชร์คู่มือเกี่ยวกับการชำระเงินด้านล่าง:

คู่มือบริการรับชำระเงินออนไลน์  คู่มือวิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

อัปเดตเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านโคโรน่าไวรัส

คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้ในช่วงที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ล่าสุดเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส

เรียนรู้เพิ่มเติม