จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่ถูกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการจองที่ท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้ เราจึงปรับให้ขั้นตอนการแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้น ท่านจะสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้แม้ว่าการจองนั้นจะถูกยกเลิกแล้ว

การเปลี่ยนแปลงนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ เพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะทราบหากท่านไม่สามารถเรียกชำระเงินได้ โดยท่านสามารถแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้สำหรับการจองแบบไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ตั้งแต่ก่อนวันเช็คอิน จนถึงวันที่ออกใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน

หากบัตรเครดิตของลูกค้าใช้การไม่ได้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เปิดแท็บ "การจอง" ในระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิกที่ชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขอ้างอิง
  2. คลิกที่ "แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้" ซึ่งปรากฏบนเมนูทางด้านขวามือ
  3. เมื่อท่านแจ้งว่าบัตรเครดิตไม่สามารถใช้งานได้ ลูกค้าจะได้รับอีเมลและข้อความ SMS โดยอัตโนมัติเพื่อขอให้ระบุข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ภายใน 24 ชั่วโมง
  4. ท่านจะได้รับอีเมลเมื่อลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต แต่ถ้าท่านไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งมาใหม่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ท่านก็สามารถยกเลิกการจองผ่านแท็บ "การจอง" โดยจะสามารถยกเลิกการจองได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. (เวลาท้องถิ่น) ในวันที่ลูกค้าเช็คอิน

สำหรับการจองแบบกระชั้นชิดที่จะเช็คอินใน 48 ชั่วโมง หากบัตรไม่สามารถใช้การได้ ลูกค้าจะมีเวลา 12 ชั่วโมง (หรือก่อนถึง 15:00 น. ขึ้นอยู่กับว่าช่วงใดมาถึงก่อน) สำหรับอัปเดตข้อมูล (จากปกติจะมีเวลา 24 ชั่วโมง)ลูกค้าจะมีเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเสมอสำหรับอัปเดตข้อมูลนี้ ในกรณีที่ทำการจองหลัง 14:00 น. ของวันที่จะเช็คอิน

สำหรับการจองแบบกระชั้นชิดที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 รูมไนท์หรือมากกว่า ที่พักคู่ค้าสามารถยกเลิกการจองได้ 2 ชั่วโมงหลังจากที่แจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้สำหรับการจองบางรายการ เราจะแจ้งลูกค้าอย่างสม่ำเสมอให้อัปเดตข้อมูลใหม่ โดยท่านไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลนี้ด้วยตนเอง รวมถึงไม่ต้องแจ้งว่าบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ หากลูกค้าไม่อัปเดตข้อมูลท่านก็สามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการทำเช่นไรกับการจอง

หมายเหตุ: เราจะส่งอีเมลรายวันเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิตที่เพิ่งมีการแจ้งหรือมีการอัปเดตล่าสุด ท่านสามารถดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับสถานะบัตรเครดิตที่ไม่สามารถใช้งานได้ในแท็บ "การจอง" โดยใช้เกณฑ์ค้นหา "อัปเดตแล้ว" และ "รออัปเดต"