ฉันต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าไหม?

ท่านต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าเมื่อเช็คเอาท์ โดยอาจเป็นแบบกระดาษเอกสารหรือทางอีเมล (หรือทั้งคู่)

Booking.com ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ท่านหรือลูกค้าของท่านได้ เนื่องจากลูกค้าจองที่พักของท่าน การจองดังกล่าวจึงเป็นการตกลงกันตามกฎหมายระหว่างท่านและลูกค้า จึงเป็นความรับผิดชอบในส่วนของท่านที่ต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้า

หมายเหตุ: ช่วงเวลาในการเรียกชำระเงินจากลูกค้าอาจส่งผลต่อการคำนวณภาษีของท่าน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจวิธีจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีท้องถิ่น

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้