จะตั้งค่าอย่างไรให้ราคาประเภทที่ยืดหยุ่นที่สุดจองได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต?

Updated 5 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่พร้อมให้บริการ โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่พักและการตั้งค่าเอกซ์ทราเน็ตของท่าน

เพิ่มยอดจองที่ลูกค้าเข้าพักโดยเปิดให้ลูกค้าจองโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และใช้นโยบายยืดหยุ่นที่ยกเลิกได้ฟรีในวันเดียวกันกับวันเช็คอิน

เปิดใช้การตั้งค่าแบบยืดหยุ่นสูง

เราพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่เริ่มจองห้องพักแต่ล้มเลิกไปกลางคันเมื่อพบว่าต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจองด้วยมือถือหรือแท็บเล็ต

การนำขั้นตอนนี้ออกจะช่วยให้จองห้องพักได้ง่ายขึ้น และเพิ่มยอดจองของท่าน หากท่านใช้นโยบายยืดหยุ่นที่ยกเลิกได้ในวันเดียวกันกับวันเช็คอินอยู่แล้ว ท่านสามารถมอบตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการนำฟีเจอร์นี้มาใช้กับนโยบายดังกล่าว

เมื่อลูกค้าจองห้องที่ที่พักของท่านซึ่งมีนโยบายยกเลิกที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต ลูกค้าจะมีตัวเลือกให้จองโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิต ซึ่งหากเลือกตัวเลือกดังกล่าว ลูกค้าจะต้องมาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนด

กำหนดเวลาเช็คอินนี้เป็นช่วงเวลาที่นโยบายยกเลิกฟรีสิ้นสุดลง โดยอิงจากนโยบายยกเลิกที่ยืดหยุ่นของท่าน ลูกค้าที่จองโดยไม่ระบุข้อมูลบัตรเครดิตจะต้องเช็คอินก่อนเวลาที่กำหนดดังกล่าว มิฉะนั้นท่านก็สามารถยกเลิกการจองและนำห้องดังกล่าวไปขายใหม่

เกี่ยวกับการตั้งค่าแบบยืดหยุ่นสูง

การตั้งค่านี้ใช้ได้กับที่พักที่มีนโยบายยืดหยุ่นที่ยกเลิกได้ฟรีในวันเดียวกันกับวันเช็คอิน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยกเลิก จึงจะมีเฉพาะลูกค้าจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นที่มองเห็นฟีเจอร์นี้ เนื่องจากตามสถิติแล้วลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีอัตรายกเลิกและไม่มาเข้าพักต่ำกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นทั่วโลก

เรายังมีมาตรการอื่นในการป้องกัน โดยกำหนดให้ลูกค้าที่มีการจองอื่นซึ่งเข้าพักในวันเดียวกันมองไม่เห็นฟีเจอร์นี้เช่นกัน

การตั้งค่านี้มีการกำหนดเวลาในการเช็คอินซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของท่าน ท่านจึงเลือกนำห้องไปขายใหม่ได้หากลูกค้ายกเลิกหรือไม่เข้าเช็คอิน

นอกจากนี้เราก็ไม่ได้ห้ามลูกค้าใส่ข้อมูลบัตรเครดิตด้วยหากลูกค้าเต็มใจที่จะระบุ อันที่จริงลูกค้าราว 75% ที่มองเห็นตัวเลือกนี้ก็ยังเลือกที่จะใส่ข้อมูลบัตรอยู่ดี

หากต้องการเปิดใช้การตั้งค่านี้ ที่พักของท่านจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  •      อยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์
  •      เปิดใช้นโยบายที่ยืดหยุ่นสูงอยู่ (ยกเลิกฟรีจนถึง 18:00 น. 16:00 น. หรือ 14:00 น. ของวันเช็คอิน)
  •      ต้องใช้บัตรเครดิตในการจอง

เปิดใช้การตั้งค่าแบบยืดหยุ่นสูง

หากท่านไม่พบตัวเลือกนี้ในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ "ที่พัก"
  2. เลือก "นโยบาย" และไปที่หัวข้อ "การจองโดยไม่ต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิต" แล้วคลิกที่ "แก้ไข" เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกให้จองโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  3. คลิก "บันทึก" ที่ด้านล่างเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

Is this article helpful?