การตั้งค่านโยบายยกเลิกการจอง

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

การตั้งค่านโยบายยกเลิกการจองช่วยให้ท่านสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจอง อีกทั้งยังช่วยป้องกันการสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านได้

หากต้องการตั้งค่านโยบายยกเลิกการจอง ก่อนอื่นท่านต้องสร้างนโยบายแล้วจึงเชื่อมต่อนโยบายดังกล่าวกับเรทแพลนอย่างน้อย 1 รายการ โปรดทราบว่านโยบายใหม่นี้จะใช้กับการจองที่ท่านได้รับหลังจากที่ตั้งค่านโยบายดังกล่าวแล้วเท่านั้น


วิธีสร้างนโยบายยกเลิกการจองรายการใหม่

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. คลิกกำหนดนโยบายยกเลิกการจองใหม่
 4. เลือกว่าต้องการเสนอระยะเวลายกเลิกฟรีหรือไม่ และหากเสนอจะกำหนดให้ลูกค้ามีเวลายกเลิกฟรีนานเพียงใดก่อนเช็คอิน
 5. ระบุจำนวนเงินที่ท่านจะเรียกเก็บจากลูกค้าหากยกเลิกหลังสิ้นสุดระยะเวลายกเลิกฟรีไปแล้ว (หรือหากไม่มีระยะเวลายกเลิกฟรี) หรือหากลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน
 6. คลิกบันทึก

วิธีเชื่อมต่อนโยบายยกเลิกการจองเข้ากับเรทแพลน

หลังจากที่สร้างนโยบายยกเลิกการจองรายการใหม่แล้ว ท่านต้องเชื่อมต่อนโยบายดังกล่าวเข้ากับเรทแพลนเพื่อให้ปรากฏสู่สายตาผู้เดินทางที่ต้องการจองที่พักของท่าน วิธีดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นเลือกเรทแพลน
 3. คลิกเรทแพลนที่ท่านต้องการเชื่อมต่อกับนโยบายยกเลิกการจองรายการใหม่ จากนั้นคลิกที่แก้ไข
 4. ไปที่นโยบายและคลิกที่แก้ไข
 5. เลือกนโยบายยกเลิกการจองที่ท่านต้องการเชื่อมต่อกับเรทแพลน จากนั้นคลิกที่บันทึก
 6. คลิกยืนยันการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?