การปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับที่จอดรถ

Updated 3 สัปดาห์ ที่แล้ว | 1 นาที
บันทึก

ท่านสามารถอัปเดตนโยบายและข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถได้อย่างง่ายดายในเอกซ์ทราเน็ต 

ท่านสามารถบอกลูกค้าว่ามีค่าที่จอดรถหรือไม่และราคาเท่าไร ที่จอดรถอยู่บริเวณใด รวมถึงว่าเป็นแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัว นอกจากนี้ก็ยังสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจำเป็นต้องจองที่หรือไม่

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จอดรถ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
  3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อพาหนะ และอัปเดตข้อมูลที่จอดรถ
  4. คลิกบันทึกเมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Is this article helpful?