จะตั้งนโยบายสำหรับผู้เข้าพักเด็กที่ที่พักของฉันได้อย่างไร?

Updated 1 year ที่แล้ว
Save

ท่านสามารถระบุข้อมูลลงในหัวข้อ “ราคาและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก” ในหน้า “นโยบาย” ของเอกซ์ทราเน็ตว่าที่พักของท่านเปิดให้เด็กซึ่งอายุมากกว่าที่ท่านกำหนดเข้าพักได้หรือไม่ หรือไม่รองรับผู้เข้าพักเด็กเลย

หากต้องการอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กของที่พักท่าน โปรดดำเนินการดังนี้:

  1. ไปที่แท็บ “ที่พัก” จากนั้นคลิก “นโยบาย
  2. ลงไปที่หัวข้อ “ผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม”* คลิก “แก้ไข” ซึ่งอยู่ภายใต้ “ราคาและนโยบายเกี่ยวกับเด็ก” เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้:
    • ท่านอนุญาตให้เด็กเข้าพักที่ที่พักของท่านหรือไม่
    • อายุขั้นต่ำของเด็กที่สามารถพักที่ที่พักของท่านได้

โปรดทราบว่าหากตั้งค่าที่พักของท่านเป็นไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพัก จะส่งผลให้ที่พักของท่านไม่ปรากฏเมื่อมีการค้นหาจากลูกค้าที่เดินทางพร้อมเด็กอย่างน้อย 1 คน ลูกค้ารายดังกล่าวจึงไม่สามารถจองที่พักท่านได้

*ท่านอาจเห็นแบนเนอร์ที่มีข้อความ “กำหนดจำนวนผู้เข้าพักและราคาสำหรับผู้เข้าพักเด็กในที่พักของท่าน” ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะนำท่านไปยังหน้าที่สามารถกำหนดนโยบาย ห้องพัก และราคาสำหรับครอบครัวได้ในที่เดียว ซึ่งขั้นตอนนี้จะทำได้รวดเร็วกว่ากำหนดทุกอย่างทีละรายการ

 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้