จะเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองได้อย่างไร?

Updated 8 months ที่แล้ว | 1 นาที
บันทึก

หากต้องการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองของที่พัก โปรดดำเนินการดังนี้:

  1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ "นโยบาย" เพื่อทำการแก้ไข
  2. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ที่นโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
  3. ปรับการตั้งค่าของนโยบาย
    • ท่านสามารถระบุได้หากที่พักมีช่วงที่ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองได้ฟรี รวมถึงกำหนดช่วงเวลาที่ลูกค้ายกเลิกได้ก่อนเข้าพัก
    • ท่านยังสามารถระบุยอดที่ลูกค้าจะต้องชำระในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหรือไม่เข้าเช็คอิน
  4. คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้นโยบายนี้มีผลกับการจองที่จะได้รับในอนาคต

หมายเหตุ: หลังจากที่กำหนดนโยบายใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเชื่อมโยงนโยบายดังกล่าวกับเรทแพลนเพื่อให้สามารถใช้งานบนหน้าที่พักของท่านใน Booking.com ได้ ดูวิธีใช้นโยบายการยกเลิกที่สร้างใหม่กับเรทแพลน

Is this article helpful?