ทำไมการตั้งนโยบายจึงมีข้อจำกัด?

Updated 7 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ท่านสามารถเลือกนโยบายได้ตามต้องการ ทว่าเพื่อให้นโยบายทั้งหมดสำหรับลูกค้านั้นชัดเจนและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วเว็บไซต์ เราจึงมีชุดตัวเลือกพื้นฐานให้ท่านใช้สร้างนโยบายต่าง ๆ

วิธีนี้จะทำให้ข้อมูลสำคัญของที่พักท่านชัดเจนสำหรับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่ลูกค้าจะจองที่พักของท่าน  

Is this article helpful?