รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

ทำความเข้าใจวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เร็วขึ้น

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

ในปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส (COVID-19) และเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกค้าของท่านและผลประโยชน์ของท่านเอง เราจึงได้เปลี่ยนวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ทั้งหมดทั้งที่ได้มาแล้วแต่ยังไม่เรียกชำระและที่จะได้ในอนาคตเป็น 1 วันหลังเช็คอิน ทว่าตอนนี้เรากำลังปรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กลับไปเป็นแบบเดิมสำหรับที่พักคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์


เนื้อหาในบทความนี้:


คุณสมบัติในการรับสิทธิ์ได้วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เร็วขึ้น

เราเสนอบัตรเครดิตเสมือนจริงให้ท่านเป็นตัวเลือกการรับยอดชำระเพื่อให้ขั้นตอนการจองมีความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า หากลูกค้าเลือกชำระเงินออนไลน์ ก็สามารถทำได้โดยใช้วิธีชำระเงินที่ต้องการ จากนั้นเราจะโหลดยอดชำระดังกล่าวลงในบัตรเครดิตเสมือนจริง ซึ่งท่านสามารถเรียกชำระได้เหมือนบัตรเครดิตทั่วไป บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบจะมีวันเปิดใช้งานที่เฉพาะเจาะจงและสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดการณ์ไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาด เราจึงได้เปลี่ยนวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงทั้งหมดให้เป็น 1 วันหลังเช็คอินเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือท่านในการจัดการการยกเลิกและลดภาระงานที่เกิดจากการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง

ทว่าตอนนี้เรากำลังปรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กลับไปเป็นแบบเดิมสำหรับที่พักคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีประวัติการชำระเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ท่านจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • ชำระใบแจ้งหนี้รายเดือนตรงเวลาตามวันที่กำหนดชำระเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • ไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ตัดหนี้สูญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • ไม่ถูกระงับการให้บริการที่พักอันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • ไม่มีบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ยังไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้าหลังผ่านช่วง 60 วันที่เป็นกำหนดเวลาคืนเงินไปแล้ว
  • ร่วมธุรกิจกับ Booking.com มาแล้ว 6 เดือน รวมทั้งมีการเข้าพักและรีวิวจากผู้เข้าพักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

คุณสมบัติในการรับสิทธิ์ของท่านจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ และเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากสิทธิ์มีการเปลี่ยนแปลง 


ฟีเจอร์เปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงได้เร็วขึ้น

ด้านล่างนี้เป็นหลักการทำงานของฟีเจอร์เปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงได้เร็วขึ้น:

  • สำหรับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน ท่านสามารถเรียกชำระโดยใช้บัตรเครดิตเสมือนจริงในวันที่ลูกค้าทำการจอง
  • สำหรับการจองแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ท่านสามารถเรียกชำระโดยใช้บัตรเครดิตเสมือนจริงเมื่อการจองไม่สามารถรับเงินคืนได้แล้ว 90%
  • สำหรับการจองแบบอื่น ๆ ทั้งหมด ท่านสามารถเรียกชำระโดยใช้บัตรเครดิตเสมือนจริงในวันเช็คอิน

เราจะตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสิทธิ์ของท่านอย่างต่อเนื่อง และตราบใดที่คุณสมบัติของท่านยังตรงตามเกณฑ์ต่อไป ท่านก็จะได้รับประโยชน์จากวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เร็วขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?