ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริง

อัปเดตเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เมื่อลูกค้าเลือกชำระเงินออนไลน์ ก็สามารถทำได้โดยใช้วิธีชำระเงินที่ลูกค้าต้องการ หากท่านเลือกรับยอดชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) เราก็จะโหลดยอดชำระที่ได้รับจากลูกค้าลงในบัตรเครดิตเสมือนจริง และยอดดังกล่าวก็คือยอดชำระของการจอง ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรดังกล่าวได้เหมือนบัตรเครดิตปกติ และบัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบก็มีวันเปิดใช้งานแตกต่างกันไป (วันเปิดใช้งานคือวันที่ท่านสามารถเรียกชำระจากบัตรได้) 

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบัตรเครดิตเสมือนจริงจะเปิดใช้งานได้เมื่อไร และทำไมบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ท่านได้รับจึงอาจเปิดใช้งานก่อนหรือหลังวันที่ลูกค้ามีกำหนดเช็คอิน


เนื้อหาในบทความนี้:


วันที่สามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้

บัตรเครดิตเสมือนจริงจะเรียกชำระได้ทันทีที่การจองกลายเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืน (อิงตามนโยบายของการจอง) ซึ่งมาตรฐานนี้ใช้กับที่พักทุกแห่ง (อิงตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการ (GDT))

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ ก็สามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ทันทีที่การจองกลายเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืน: 

  • ท่านไม่มีบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าซึ่งค้างอยู่ในระบบเกิน 60 วัน
  • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาท่านชำระใบแจ้งหนี้ตรงเวลาตามวันที่กำหนดให้ชำระเงิน
  • ท่านร่วมธุรกิจกับเรามาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งมีการเข้าพักและรีวิวจากผู้เข้าพักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

เราจะตรวจสอบเป็นประจำว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่ และจะส่งอีเมลแจ้งให้ทราบหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง หากสถานะของที่พักท่านมีการเปลี่ยนแปลง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่จะเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงได้เร็วขึ้นอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลเฉพาะกับการจองที่จะเข้ามาหลังจากนั้นเท่านั้น

หากการจองประกอบด้วยการจองห้องพักหลายรายการซึ่งมีนโยบายแตกต่างกัน (เช่น การจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน 2 รายการ และการจองแบบยืดหยุ่น 1 รายการ) วันเปิดใช้งานบัตรจะอิงตามนโยบายที่ยืดหยุ่นที่สุดในการจองนั้น ๆ ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมานี้ บัตรเสมือนจริงจะไม่ได้รับสิทธิ์ได้วันเปิดใช้งานที่เร็วขึ้น 

 


สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์

ในช่วงที่เราทำการตรวจสอบตามรอบ หากพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ เราจะถือว่ากรณีนี้เป็นภาระทางการเงินที่เราต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงทางการเงินของเรา ท่านจึงจะเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ช้าลง ซึ่งก็คือหลังผ่านวันเช็คอินไปแล้ว 1 วัน (ส่วนที่พักในสหรัฐอเมริกาจะเรียกชำระได้ในวันเช็คอิน)

เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลหากท่านได้รับสิทธิ์เรียกชำระบัตรเครดิตเสมือนจริงก่อนวันเช็คอิน

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?