ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเกี่ยวกับวันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC)

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

สืบเนื่องจากระดับการหยุดชะงักด้านการให้บริการในระดับที่เราไม่คาดคิดมาก่อน อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส Booking.com จึงจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าที่ยกเลิกการจองซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ไม่ปกติ สำหรับลูกค้ารายที่ใช้วิธีชำระเงินซึ่ง Booking.com เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้

ในทางกลับกัน ที่พักคู่ค้าเช่นท่านก็จะต้องดำเนินการคืนยอดชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ได้รับจาก Booking.com ด้วยเช่นกัน 

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตและความพยายามของเราที่จะปกป้องผลประโยชน์ของทั้งคู่ค้าและลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงวันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ยังไม่ได้เรียกชำระทั้งหมด รวมถึงบัตรที่ท่านจะได้รับสำหรับการจองต่อ ๆ ไปอีกด้วย โดยวันเปิดใช้งานจะเปลี่ยนเป็น 1 วันหลังจากวันที่เช็คอิน โดยจะมีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป

ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้

สำหรับการจองที่ไม่เข้าข่ายสถานการณ์ไม่ปกติ ท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • หากลูกค้ายังคงเก็บการจองไว้และเข้าพักในที่พักของท่าน ท่านจะสามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ 1 วันหลังจากวันที่เช็คอิน

  • หากลูกค้ายกเลิกการจองภายหลังวันที่กำหนด หรือไม่เข้าเช็คอิน ท่านก็สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ 1 วันหลังจากวันที่เช็คอินได้เช่นกัน  

สำหรับการจองที่เข้าข่ายสถานการณ์ไม่ปกติ ลูกค้าจะสามารถยกเลิกการจองได้ฟรี ในกรณีนี้ ท่านจะไม่สามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง:

  • สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ได้จากการจองที่ผ่านมาแล้วนั้น เราจะเปลี่ยนวันเปิดใช้งานของบัตรดังกล่าวทั้งหมดเป็น "1 วันหลังจากวันที่เช็คอิน"  

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อท่านเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวนี้

เราเข้าใจดีว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างยิ่งสำหรับทุกฝ่าย และเราต้องขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?