ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เร็วขึ้น

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

Booking.com มีอัปเดต 2 เรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริงซึ่งใช้เรียกชำระเงินจากลูกค้าที่ชำระออนไลน์ ประการแรกคือสำหรับที่พักคู่ค้าซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เราจะกลับมาใช้วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงแบบเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 และประการที่สอง เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราได้เปลี่ยนไปใช้บัตรเสมือนจริงแบบใหม่ที่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกชำระเงินถูกลง 25%


การจองทุกรายการต้องมีการทำธุรกรรมทางการเงิน และเพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการจองที่ลูกค้าเลือกชำระออนไลน์ Booking.com จึงใช้บัตรเครดิตเสมือนจริง (Virtual Credit Card หรือ VCC) ที่ท่านสามารถใช้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของท่านได้ โดยกระบวนการทั้งหมดจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

  • เมื่อลูกค้าของท่านเลือกชำระเงินออนไลน์ เราจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยใช้วิธีชำระเงินที่ลูกค้าต้องการและเป็นไปตามนโยบายของที่พักท่าน โดยจะใส่ยอดชำระดังกล่าวลงในบัตรเครดิตเสมือนจริง
  • จากนั้นเราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน โดยจะระบุวันเปิดใช้งานบัตรและข้อมูลเฉพาะสำหรับใช้ครั้งเดียว โดยท่านสามารถใช้รายละเอียดบัตรเครดิตเสมือนจริงเพื่อเรียกเก็บเงินจากบัตรได้เช่นเดียวกับที่ดำเนินการกับบัตรเครดิตอื่น ๆ

กลับไปใช้วันเปิดใช้งานบัตรเสมือนจริงเร็วขึ้นได้อีกครั้งสำหรับที่พักคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

เราพยายามที่จะช่วยเหลือท่านลดผลกระทบรุนแรงจากสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนหน้านี้เราจึงได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวันเปิดใช้งานบัตรเป็นการชั่วคราวสำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริงทั้งหมดให้กลายเป็น 1 วันหลังจากเช็คอิน การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยลดภาระงานจำนวนมากและเข้ามาในนาทีสุดท้ายอันเป็นผลมาจากการยกเลิกและการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง

แม้เราได้ดำเนินการเช่นนี้ไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งใจที่จะยกเลิกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันทีที่สถานการณ์กลับมาปลอดภัยที่จะทำเช่นนั้นได้ และเราเชื่อว่าในตอนนี้บางกรณีก็สามารถทำได้แล้ว

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของที่พักคู่ค้าและของลูกค้า เราจึงได้กลับมาใช้วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงแบบเดิมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะมอบสิทธิ์นี้ให้กับที่พักคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • มีการดำเนินการกับใบแจ้งหนี้รายเดือนตามกำหนดเวลาชำระเงิน
  • ไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือตัดหนี้สูญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • ใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์ของเราในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  • ไม่โดนแจ้งเรื่องการปฏิเสธการชำระเงินเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com อยู่ในขณะนี้
  • ร่วมธุรกิจกับ Booking.com มาแล้ว 6 เดือน รวมทั้งมีการเข้าพักและรีวิวของลูกค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ตราบใดที่ที่พักคู่ค้ายังคงมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ที่พักก็จะยังคงสามารถรับประโยชน์จากสิทธิ์เปิดใช้งานบัตรเสมือนจริงเร็วขึ้นได้ต่อไป ไปที่เอกซ์ทราเน็ตของท่านเพื่ออ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติม

ในทางปฏิบัติแล้ว ที่พักคู่ค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีประวัติการชำระเงินเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนั้นจะสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • สำหรับการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน ที่พักสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงในวันที่ลูกค้าทำการจอง
  • สำหรับการจองแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ที่พักสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงเมื่อการจองนั้น ๆ ไม่สามารถรับเงินคืนได้แล้ว 90%
  • สำหรับการจองแบบอื่น ๆ ทั้งหมด ที่พักสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงในวันที่ลูกค้ามีกำหนดเช็คอิน

เราหวังว่าคำอธิบายนี้จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับที่พักคู่ค้าที่จะกลับมาใช้วันเปิดใช้งานแบบเดิมสำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริงทั้งหมด ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมกระแสเงินสดได้ดีขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับบัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com

Booking.com จับมือกับผู้ออกบัตรเครดิตเสมือนจริงเพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการการเรียกชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริงแก่ที่พักคู่ค้าของเรา โดยจะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเมื่อเรียกเก็บเงินเช่นเดียวกับกรณีของบัตรเครดิตอื่น ๆ

เพื่อช่วยที่พักคู่ค้าเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า Booking.com ได้เปลี่ยนไปใช้บัตรเสมือนจริงแบบใหม่ที่มีค่าธรรมเนียมในการเรียกชำระเงินถูกลง 25% ท่านน่าจะได้เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายสำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริงจาก Booking.com นั้นลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของท่านกับผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ไปที่เอกซ์ทราเน็ตของท่านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?