ตัวช่วยด้านบริการตรวจสอบบัตรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

Updated 2 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

ลูกค้าที่เลือกชำระค่าการจองเมื่อไปถึงที่พักของท่านแทนการชำระเงินออนไลน์บนแพลตฟอร์มของเราจะต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อทำการจอง ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าวก็ต้องได้รับการจัดการ ซึ่งตัวช่วยด้านบริการตรวจสอบบัตรเครดิตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองของเราสามารถช่วยลดภาระงานเหล่านี้ได้


เนื้อหาในบทความนี้


หลักการทำงานของตัวช่วยนี้

ตัวช่วยนี้ดูแลจัดการเรื่องการตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้า การเรียกชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองหรือค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน และการรับผิดต่อการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างการยืนยันตัวตนลูกค้าแบบขั้นสูง ตัวช่วยนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และที่พักคู่ค้าทุกรายก็มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยนี้ตราบใดที่ใช้ Payments by Booking.com อยู่ และมีนโยบายอย่างน้อย 1 รายการที่ไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าและยกเลิกการจองฟรี ท่านสามารถเลิกใช้ตัวช่วยนี้เมื่อใดก็ได้

หลักการทำงานของตัวช่วยนี้มีดังต่อไปนี้:

  • หากท่านสมัครใช้ตัวช่วยนี้ เราจะตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจองนโยบายไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าแบบที่ยืดหยุ่น ลูกค้าจะชำระเงินกับท่านโดยตรงเมื่อไปถึงที่พัก
  • เราจะดูแลจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างปลอดภัยแทนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับท่าน
  • หากลูกค้ายกเลิกการจองหรือไม่เข้าเช็คอิน เราจะเรียกชำระเงินกับลูกค้าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองและค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอินแทนท่าน
  • เมื่อเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ท่านผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง
  • ท่านจะไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นหากเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่สำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อสมัครใช้ตัวช่วยนี้


ประโยชน์ของตัวช่วยนี้

  • ขั้นตอนการทำงานจะลดลงเนื่องจากท่านจะไม่ต้องตรวจสอบหรือกันวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง/ไม่เข้าเช็คอิน
  • เนื่องจากบัตรเครดิตของลูกค้าได้รับการตรวจสอบระหว่างช่วงยกเลิกฟรี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบัตรเครดิตใช้การไม่ได้จึงลดลง
  • เราช่วยรับความเสี่ยงจากการปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) ที่เป็นผลจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองหรือค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน อีกทั้งยังยกเว้นค่าคอมมิชชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ก็ตามที่เรียกเก็บไม่ได้
  • เราดูแลจัดการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ ท่านจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าให้ปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามมาตรฐาน SCA

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?