ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

ตัวช่วยด้านบริการตรวจสอบบัตรและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

ลูกค้าที่เลือกชำระค่าการจองเมื่อไปถึงที่พักของท่านแทนการชำระเงินออนไลน์บนแพลตฟอร์มของเราจะต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อทำการจอง ข้อมูลเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนดังกล่าวก็ต้องได้รับการจัดการ ซึ่งตัวช่วยด้านบริการตรวจสอบบัตรเครดิตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองของเราสามารถช่วยลดภาระงานเหล่านี้ได้


เนื้อหาในบทความนี้


หลักการทำงานของตัวช่วยนี้

ตัวช่วยนี้ดูแลจัดการเรื่องการตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้า การเรียกชำระค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองหรือค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน และรับผิดชอบในกรณีที่มีการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างการยืนยันตัวตนลูกค้าแบบขั้นสูง ทั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับตัวช่วยนี้แต่อย่างใด

หลักการทำงานของตัวช่วยนี้มีดังต่อไปนี้:

  • เราจะตรวจสอบบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าจองนโยบายไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าแบบที่ยืดหยุ่น ลูกค้าจะชำระเงินกับท่านโดยตรงเมื่อไปถึงที่พัก

  • เราจะดูแลจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าอย่างปลอดภัยแทนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับท่าน

  • หากลูกค้ายกเลิกการจองหรือไม่เข้าเช็คอิน เราจะเรียกชำระเงินกับลูกค้าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองและค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอินแทนท่าน

  • หากต้องการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ท่านต้องแจ้งสถานะไม่เข้าเช็คอินภายใน 4 วันนับจากวันเช็คอิน 

  • เมื่อเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว เราจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ท่านผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง หากวิธีรับยอดชำระที่ท่านต้องการคือการโอนเงินผ่านธนาคาร เราก็จะโอนเงินผ่านธนาคารให้ในรอบเดียวกับขั้นตอนโอนยอดชำระให้ท่านตามปกติ

  • ท่านจะไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นหากเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่สำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อสมัครใช้ตัวช่วยนี้


ประโยชน์ของตัวช่วยนี้

  • ขั้นตอนการทำงานจะลดลงเนื่องจากท่านจะไม่ต้องตรวจสอบหรือกันวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง/ไม่เข้าเช็คอิน

  • เนื่องจากบัตรเครดิตของลูกค้าได้รับการตรวจสอบระหว่างช่วงยกเลิกฟรี ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบัตรเครดิตใช้การไม่ได้จึงลดลง

  • เราช่วยรับความเสี่ยงจากการปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) ที่เป็นผลจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองหรือค่าธรรมเนียมไม่เข้าเช็คอิน อีกทั้งยังยกเว้นค่าคอมมิชชั่นสำหรับค่าธรรมเนียมใด ๆ ก็ตามที่เรียกเก็บไม่ได้

  • เราดูแลจัดการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ ท่านจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าให้ปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามมาตรฐาน SCA

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?