การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC)

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

เรามีกระบวนการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ภายในระยะเวลา 60-90 วันให้ท่านดำเนินการตาม พร้อมทั้งมีคำแนะนำต่าง ๆ ให้ โดยกระบวนการนี้ออกแบบมาให้ท่านได้รับความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับกระแสเงินสดของท่าน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านมีเวลามากพอที่จะจัดการเรื่องการคืนเงินเพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback)


เนื้อหาในบทความนี้


กรณีใดบ้างที่ที่พักต้องคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง?

หากท่านเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงไปแล้ว ก็จะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรดังกล่าวเมื่อเป็นไปตามสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

 1. ท่านได้ตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อการจองถูกยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน
 2. การจองถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยในกรณีนี้ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ จากการจองที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าพักได้ และเราจะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับการจองดังกล่าว

ในทั้ง 2 กรณีเราจะจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้า และท่านจะต้องคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงใบเดิมของการจองนั้น ๆ


การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง

ท่านสามารถคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ด้วยวิธีเดียวกันกับบัตรเครดิตอื่น ๆ โดยสามารถทำได้ 2 วิธีในเอกซ์ทราเน็ต

วิธีดำเนินการผ่านแท็บการเงิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การเงิน จากนั้นคลิกที่การจัดการบัตรเสมือนจริง
 3. คลิกที่บัตรเสมือนจริงที่ต้องคืนเงินเพื่อดูบัตรเครดิตเสมือนจริงทั้งหมดที่ท่านต้องคืนเงิน ตลอดจนสาเหตุของการคืนเงิน วันที่หมดเขตคืนเงิน และยอดที่ต้องคืน
 4. เลือกดูข้อมูลบัตร และดำเนินการคืนเงินโดยใช้เครื่อง POS หรือเครื่องรูดบัตรเครดิตของท่าน

วิธีดำเนินการผ่านแท็บการจอง:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่การจอง จากนั้นเลือกหมายเลขการจองเพื่อเข้าสู่ข้อมูลการจองดังกล่าว
 3. เลือกดูข้อมูลบัตร และป้อนข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงเพื่อดำเนินการคืนเงินโดยใช้เครื่อง POS หรือเครื่องรูดบัตรเครดิตของท่าน

ท่านสามารถคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงได้แม้บัตรจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม เพียงระบุเดือนปัจจุบันให้เป็นวันหมดอายุแทน จากนั้นเราจะคืนเงินดังกล่าวให้ลูกค้าของท่าน


ต้องทำอย่างไรหากประสบปัญหาในการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง?

หากพบปัญหาในการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการด้านการชําระเงิน (PSP) เพื่อหาสิ่งที่ผิดพลาดและแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ขั้นตอนการคืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละระบบ POS หรือเครื่องรูดบัตรเครดิต เราขอแนะนำให้ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือ

ด้านล่างนี้คือสถานการณ์บางส่วนที่พบได้บ่อยซึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญหา:

 1. POS หรือเครื่องรูดบัตรเครดิตของท่านถูกบล็อก สาเหตุหลักในการบล็อก ได้แก่:
 • ท่านได้เรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงไปแล้วก่อนหน้านี้ บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยหลังจากที่มีการใช้ไปแล้ว ท่านก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวผ่านเครื่อง POS ได้อีก
 • ยอดเงินที่ท่านพยายามคืนกลับไปมีจำนวนมากกว่ายอดเดิมที่มีในบัตรเครดิตเสมือนจริง
 • ผู้ให้บริการของท่านไม่อนุญาตให้คืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง
 1. เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุได้จากเครื่อง POS / เครื่องรูดบัตรเครดิต
 • หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นและผู้ให้บริการด้านการชําระเงินของท่านไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่านได้ โปรดลองอีกครั้งในภายหลังหรือวันถัดไป
 1. ท่านมีเงินไม่เพียงพอในขณะนี้
 • ท่านมีระยะเวลา 60-90 วันในการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเงินเพียงพอในบัญชีก่อนครบกำหนดคืนเงินเพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน

หากท่านไม่คืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด เราจะเริ่มดำเนินการขอปฏิเสธการชำระเงินเพื่อชดเชยเงินที่สูญเสียไป


การโต้แย้งการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง

ท่านจะต้องคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงในกรณีที่การจองถูกยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน และเราได้คืนเงินให้กับลูกค้าแล้ว ดังนั้นท่านจะต้องคืนเงินตามจำนวนที่เราชำระให้ทางบัตรเครดิตเสมือนจริงเพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน หากท่านต้องการที่จะโต้แย้งการคืนเงิน ก็สามารถติดต่อทีมงานช่วยเหลือในพื้นที่ของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือได้


จะทำอย่างไรหากคืนเงินให้ลูกค้าโดยตรงไปแล้ว?

สาเหตุที่เราต้องการให้ท่านคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงก็เพราะเราได้คืนเงินให้ลูกค้าแล้ว แต่หากท่านคืนเงินให้ลูกค้าด้วยตัวเองไปแล้ว โปรดแจ้งให้ลูกค้าคืนเงินจำนวนดังกล่าวกลับมาให้ท่าน มิฉะนั้นจะเท่ากับว่าลูกค้าได้รับเงินคืน 2 ครั้ง โดยท่านยังคงต้องคืนเงินให้เราทางบัตรเครดิตเสมือนจริง ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ถูกปฏิเสธการชำระเงิน


จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่คืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริง?

เราจะคอยแจ้งเตือนท่านให้คืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงในช่วง 2-3 เดือนหลังจากที่เราคืนเงินให้กับลูกค้า หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือคืนเงินไม่ครบจำนวน เราก็จะเริ่มดำเนินการขอปฏิเสธการชำระเงินเพื่อให้ได้รับเงินสำหรับยอดที่ท่านค้างชำระ

นอกจากนี้ ท่านอาจสูญเสียสิทธิ์ที่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ก่อนวันเช็คอินสำหรับการจองที่เข้ามาหลังจากนี้


การปฏิเสธการชำระเงินคืออะไร?

การปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) คือกรณีที่ธนาคารที่ได้รับอนุญาตทำการเรียกคืนยอดเงินที่ร้านค้าเรียกชำระไปแล้วทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยกระบวนการนี้มีขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างร้านค้ากับผู้บริโภค 

เมื่อธนาคารอนุมัติคำขอปฏิเสธการชำระเงินแล้ว ธนาคารก็จะคืนเงินยอดเดิมกลับไปยังเจ้าของบัตร ซึ่งในที่นี้ก็คือ Booking.com เราจะเริ่มต้นกระบวนการปฏิเสธการชำระเงินในกรณีที่เราคืนเงินให้กับลูกค้าไปแล้ว แต่ท่านไม่ได้คืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงของการจองนั้น ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเราจะส่งอีเมลแจ้งเตือน 2 ครั้งก่อนที่จะเริ่มดำเนินการขอปฏิเสธการชำระเงิน


ไทม์ไลน์ในการปฏิเสธการชำระเงินเป็นอย่างไร?

เมื่อเราคืนเงินให้ลูกค้าแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงของการจองนั้น ๆ ท่านจะมีเวลา 60-90 วันในการจัดการเรื่องการคืนเงิน โดยในระหว่างนั้นเราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ท่าน 2 ฉบับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • วันที่มีการคืนเงินให้ลูกค้า: ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันว่าลูกค้าได้รับเงินคืนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เกี่ยวข้อง
 • การแจ้งเตือนครั้งที่ 1: ในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านต้องการเพื่อดำเนินการคืนเงินดังกล่าว 
 • การแจ้งเตือนครั้งที่ 2: ในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่เราส่งการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 ให้ เราจะส่งข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับยอดเงินคืนที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งขอให้ท่านดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการชำระเงิน 
 • เริ่มกระบวนการปฏิเสธการชำระเงิน: ในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกันนี้ เราจะส่งข้อมูลยอดเงินคืนที่ท่านยังไม่ได้ดำเนินการไปยังบริษัทบัตรเครดิตของเราและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเพื่อเริ่มต้นกระบวนการปฏิเสธการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการปฏิเสธการชำระเงิน

ปกติแล้วผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกระบวนการปฏิเสธการชำระเงิน โดยค่าธรรมเนียมนี้จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าการชำระเงินของท่าน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ เราจึงขอแนะนำให้คืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงภายในวันที่กำหนด


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริงและการชำระเงิน

ทุกสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริง 

ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริงที่เร็วขึ้น

บริการรับชำระเงินออนไลน์ทำงานอย่างไร 

อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระเงิน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?