การชำระเงิน: คำถามที่พบบ่อย

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 10 นาที
บันทึก

สืบเนื่องจาก COVID-19 (โคโรน่าไวรัส) และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้าของเราและลูกค้าของที่พักคู่ค้า ก่อนหน้านี้เราจึงได้เปลี่ยนวันเปิดใช้งานของบัตรเครดิตเสมือนจริงทั้งหมดให้เป็น 1 วันหลังเช็คอิน ทว่าตอนนี้เรากำลังปรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กลับไปเป็นแบบเดิมสำหรับที่พักคู่ค้าบางแห่งที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อ่านส่วนที่ 2.7 ของบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวช่วยด้านการชำระเงินของเรายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อตัวช่วยดังกล่าวพร้อมให้บริการสำหรับที่พักของท่านแล้ว


เนื้อหาในบทความนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2: การรับยอดชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง

ส่วนที่ 3: การรับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร

ส่วนที่ 4: การชำระเงินในทวีปอเมริกาเหนือ

ส่วนที่ 5: การชำระเงินในบราซิล


ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

เราสามารถช่วยอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินของลูกค้าให้ท่าน โดยใช้วิธีที่ตรงตามความต้องการของที่พักท่าน เราสามารถมอบยอดชำระให้ท่านทั้งผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) หรือด้วยการโอนผ่านธนาคาร ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ท่านเลือกสำหรับที่พัก

ก่อนหน้านี้ ผู้เดินทางจากต่างประเทศอาจไม่สามารถจองที่พักของท่านได้ เนื่องจากท่านไม่รับชำระเงินด้วยวิธีที่ลูกค้าต้องการ ทว่าในตอนนี้เราได้รองรับวิธีชำระเงินอื่น ๆ เช่น PayPal, Alipay และ WeChat Pay ดังนั้นลูกค้าจำนวนมากขึ้นจึงสามารถจองที่พักกับท่านได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยด้านการชำระเงินของเรา โปรดดูบทความนี้

1.2. จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าได้ชำระเงินออนไลน์แล้ว?

วิธีดูว่าลูกค้าชำระเงินออนไลน์แล้วหรือยังมีดังนี้

 • หัวข้ออีเมลยืนยันการจองสำหรับลูกค้าท่านนั้นจะมีคำว่า “ชำระแล้วทางออนไลน์” อยู่ด้วย
 • คำว่า “ชำระแล้วทางออนไลน์” จะปรากฏที่คอลัมน์ “สถานะ” ในหน้า “การจอง” ของเอกซ์ทราเน็ตด้วยเช่นกัน
Payments

 

กรณีที่ท่านใช้ Channel manager หรือระบบจัดการที่พัก (PMS) 

 • หากพบปัญหาในการดูข้อมูลที่จำเป็น โปรดติดต่อ Connectivity Provider ของท่านและสอบถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่อไปนี้:
  • Extra information about the reservation (res_extra_info): ฟีเจอร์นี้เปิดให้ PMS/Channel manager ของท่านสามารถระบุได้ว่าการจองใดที่ Booking.com อำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินให้
  • Payments Clarity Package: ฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ท่านสามารถดูยอดในบัตรเครดิตเสมือนจริง รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน และวันหมดอายุได้โดยตรงจากทาง PMS/Channel manager

เราเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามนโยบายของท่าน และรับประกันว่าลูกค้าจะชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเดินทางไปถึงที่พักของท่าน หากข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ใช้การไม่ได้ และลูกค้าไม่อัปเดตข้อมูลหรือให้ข้อมูลบัตรที่ใช้การได้ภายใน 24 ชั่วโมง เราจะยกเลิกการจองดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เราจะไม่เก็บคอมมิชชั่นสำหรับการจองนั้น

1.3. จะรู้ได้อย่างไรว่า Booking.com จะมอบยอดชำระให้ผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงหรือด้วยการโอนผ่านธนาคาร?

ท่านสามารถดูว่าเราจะใช้วิธีมอบยอดชำระแบบใดสำหรับแต่ละการจองได้ที่คอลัมน์ “ราคา” ในหน้า “การจอง” ในเอกซ์ทราเน็ต นอกจากนี้ก็สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระได้เช่นกันที่หัวข้อ “ข้อมูลการชำระเงิน” ในหน้า “ข้อมูลการจอง” ของการจองแต่ละรายการ

1.4. ใครจะเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกค้า (ถ้ามี)?

เรามักจะรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไว้แล้วในยอดที่เราเรียกเก็บจากลูกค้าตอนที่ลูกค้าชำระเงินออนไลน์ โดยยกเว้นยอดที่มีการแยกเป็นเก็บต่อคน และยอดที่ท่านได้ตั้งไว้ในเอกซ์ทราเน็ตให้ “ไม่รวมในราคาจอง” ท่านจะต้องเรียกเก็บยอดดังกล่าวจากลูกค้าด้วยตนเอง ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการจองแต่ละรายการได้ที่หน้า “ข้อมูลการจอง” ในเอกซ์ทราเน็ต

1.5. จะเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายจากลูกค้าได้อย่างไร?

เราไม่เก็บเงินประกันความเสียหายจากลูกค้า อย่างไรก็ตามท่านสามารถเรียกเก็บได้โดยตรงโดยอิงตามข้อกำหนดของที่พักท่านเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเงินประกันความเสียหาย โปรดดูบทความนี้

1.6. ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า?

ท่านจะต้องออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตอนที่เช็คเอาท์ เนื่องจากข้อตกลงด้านการจองนั้นเป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างท่านกับลูกค้า ไม่ใช่ธุรกรรมกับ Booking.com ท่านสามารถออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบกระดาษเอกสาร อีเมล หรือทั้งสองอย่าง

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ บางประการเกี่ยวกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้มีดังนี้:

 • เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้และจะไม่ส่งใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ของการจองไปให้ท่านหรือลูกค้าของท่าน
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ในชื่อของลูกค้าหรือในชื่ออื่นตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
 • สำหรับยอดชำระที่ท่านได้รับผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง ชื่อเจ้าของบัตรจะเป็น “Booking.com (Agent)” เสมอ
 • เมื่อเราเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ก็อาจมีภาษีที่มีผลต่อภาษีในฝั่งท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น โปรดดูบทความนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ โปรดดูบทความนี้

1.7. จะเกิดอะไรขึ้นหากตัดสินใจคืนเงินให้กับลูกค้า?

หากท่านตัดสินใจคืนเงินให้ลูกค้า เราก็จะไม่มอบยอดชำระสำหรับการจองดังกล่าวให้ (กรณีที่เรายังไม่ได้ดำเนินการ) แต่เราจะคืนเงินให้ลูกค้าในนามของท่าน แทนที่จะมอบยอดชำระให้ท่าน

หากเรามอบยอดชำระของการจองดังกล่าวให้ท่านไปแล้วด้วยการโอนผ่านธนาคาร เราก็จะหักยอดที่เราคืนให้ลูกค้าออกจากยอดชำระครั้งถัดไปที่จะโอนผ่านธนาคารให้ท่าน หากท่านไม่มียอดชำระที่จะต้องได้รับในขณะนั้น ท่านจะต้องจ่ายยอดที่เราคืนลูกค้ามาให้เรา โดยเราจะส่งใบเพิ่มหนี้ไปให้เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านทราบ

หากเรามอบยอดชำระของการจองให้ท่านแล้วผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) และท่านเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงไปแล้ว ท่านก็ต้องคืนเงินดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดดูบทความนี้ หากท่านยังไม่ได้เรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงก็ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ


ส่วนที่ 2: การรับยอดชำระผ่านบัตรเครดิตเสมือนจริง

2.1. บัตรเครดิตเสมือนจริงคืออะไรและทำงานอย่างไร?

บัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) เป็นบัตร MasterCard ดิจิตอลแบบชั่วคราวซึ่งเชื่อมโยงกับบัตรเครดิตที่มีอยู่แล้ว บัตรนี้ทำงานเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปและช่วยให้ลูกค้าชำระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงมีดังนี้:

 • เราจะส่งบัตรเครดิตเสมือนจริงใบใหม่ไปให้สำหรับทุกการจองที่เกี่ยวข้องที่ท่านได้รับ
 • ตราบเท่าที่บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบยังคงเปิดใช้งานอยู่ ท่านสามารถเรียกชำระเงินกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการจนกว่ายอดคงเหลือจะถึงศูนย์
 • บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบมีหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และรหัสยืนยันบัตร (CVC) ที่ไม่ซ้ำกัน และเราจะไม่นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ซ้ำ
 • บัตรเครดิตเสมือนจริงแต่ละใบยังมีวันเปิดใช้งาน ซึ่งปกติแล้วกำหนดไว้ที่ 1 วันหลังวันเช็คอิน ยกเว้นที่พักที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งบัตรเครดิตเสมือนจริงจะเปิดใช้งานเมื่อการจองกลายเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืน

เมื่อบัตรเครดิตเสมือนจริงเปิดใช้งานแล้ว ท่านสามารถดูรายละเอียดในเอกซ์ทราเน็ตกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการเป็นเวลา 18 เดือน (547 วัน) นับจากวันเช็คเอาท์

ท่านมีเวลาสูงสุด 365 วันหลังวันเช็คเอาท์ในการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง หากไม่เรียกชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว ยอดเงินนั้นจะตกเป็นของเรา เราจะส่งอีเมลสรุปข้อมูลรายสัปดาห์ที่แสดงยอดเงินใดก็ตามที่ท่านยังคงมีอยู่บนบัตรเครดิตเสมือนจริงให้ท่านด้วยเช่นกัน

2.2. จะเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไร?

วิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) สำหรับการจองที่ลูกค้าชำระเงินแล้วทางออนไลน์มีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิก “การจอง
 2. คลิกที่ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจองเพื่อดูหน้า ข้อมูลการจอง
 3. คลิก ดูข้อมูลบัตรเครดิต
 4. ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงลงในเครื่อง POS
 5. เรียกชำระจากยอดที่มีแสดงไว้ในบัตร

หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดดูวิดีโอแนะนำนี้

หากท่านใช้ Channel manager หรือระบบจัดการที่พัก ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้โดยดูบทความนี้

2.3. ทำไมจึงไม่สามารถเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้?

หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขณะที่ท่านพยายามเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ท่านจะสามารถดูสาเหตุได้ที่หน้า “ข้อมูลการจอง” ประมาณ 30 นาทีหลังจากนั้น

ด้านล่างนี้คือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเมื่อเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง และสิ่งที่ท่านทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว:

 • หากบัตรยังไม่เปิดใช้งาน โปรดเช็ควันเปิดใช้งานในเอกซ์ทราเน็ตอีกครั้ง
 • หากบัตรมียอดเงินไม่เพียงพอ โปรดเช็คว่ายอดที่ท่านเรียกชำระนั้นตรงกับยอดที่มีอยู่ในบัตร จากนั้นลองอีกครั้ง
 • หากรหัส CVC ที่ระบุไปนั้นไม่ถูกต้อง โปรดเช็คอีกครั้งว่าท่านใส่หมายเลขที่ถูกต้อง
 • หากวันหมดอายุที่ระบุไปนั้นไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใส่วันหมดอายุที่ถูกต้อง
 • หากรหัสประเภทร้านค้าเครื่อง POS ใช้การไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือ มีเพียงร้านค้าที่ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่พักเท่านั้นที่จะสามารถเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริงของ Booking.com ได้ โดยท่านสามารถขอเปลี่ยนรหัสของตนเองได้หากจำเป็น
 • หากมีการล็อกเพื่อความปลอดภัย แสดงว่าท่านพยายามเรียกชำระจากบัตรใบเดิมหลายครั้งเกินไป ท่านควรลองอีกครั้งในอีก 24 ชั่วโมง

หากท่านประสบปัญหาอื่น ๆ ในการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง โปรดติดต่อเราผ่านทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ต

2.4. บัตรเครดิตเสมือนจริงทำงานอย่างไรหากมีการยกเลิก ไม่เข้าเช็คอิน หรือปรับเปลี่ยนการจอง?

ในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง ไม่เข้าเช็คอิน หรือปรับเปลี่ยนการจอง โดยมียอดเงินที่ท่านจะต้องได้รับ เราจะส่งอีเมลพร้อมข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ที่อัปเดตใหม่ไปให้ท่าน

2.5. จะคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงได้อย่างไรและเมื่อใด?

กรณีที่ได้เรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) ไปแล้ว ท่านจะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรดังกล่าวหากเป็นไปตาม 2 สถานการณ์นี้:

 1. ท่านหรือลูกค้ายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจอง หรือลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน และท่านตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่อาจมี
 2. การจองถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยในกรณีนี้ไม่ควรมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าพักได้ และเราจะยกเว้นคอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ได้รับผลกระทบ

ในทั้งสองกรณีเราจะคืนเงินให้กับลูกค้า และท่านก็จะต้องคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงใบเดิมที่ท่านเรียกชำระไปแต่แรก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ โปรดดูบทความนี้

2.6. จะได้รับยอดชำระเมื่อใดและด้วยวิธีใด?

เมื่อลูกค้าจองและชำระเงินทางออนไลน์ เราจะส่งข้อมูลการจองไปให้ท่านพร้อมกับข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) บัตรดังกล่าวจะมียอดเงินตรงกับการจองนั้น ๆ และท่านสามารถเรียกชำระโดยใช้วิธีปกติ ขอแค่อย่าลืมว่าต้องเรียกชำระหลังจากวันที่บัตรเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งปกติแล้วกำหนดไว้ที่ 1 วันหลังวันเช็คอิน ยกเว้นที่พักที่เป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งบัตรเครดิตเสมือนจริงจะเปิดใช้งานเมื่อการจองกลายเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืน

2.7. จะทราบได้อย่างไรว่ามีสิทธิ์ได้รับวันเปิดใช้งานบัตรเสมือนจริงที่เร็วขึ้นหรือไม่?

ที่พักคู่ค้าที่มีประวัติการชำระเงินเป็นที่ยอมรับจะมีสิทธิ์ได้รับวันเปิดใช้งานบัตรเสมือนจริงที่เร็วขึ้น โดยที่พักจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ชำระใบแจ้งหนี้รายเดือนตรงเวลาและตามวันครบกำหนดชำระเงิน
 • ไม่มีใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระหรือตัดหนี้สูญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรเครดิตเสมือนจริงที่ยังไม่ได้คืนเงินให้กับลูกค้าหลังผ่านช่วง 60-90 วันที่เป็นกำหนดเวลาคืนเงินไปแล้ว
 • ร่วมธุรกิจกับ Booking.com มาแล้ว 6 เดือน รวมทั้งมีการเข้าพักและรีวิวจากผู้เข้าพักที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดนี้ ก็จะเริ่มได้รับบัตรเครดิตเสมือนจริงที่มีวันเปิดใช้งานเร็วขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ของไตรมาสถัดไป เราตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสิทธิ์นี้ทุก ๆ ไตรมาส หากคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป เราจะกลับไปออกบัตรเครดิตเสมือนจริงให้ท่านโดยกำหนดวันเปิดใช้งานไว้ที่ 1 วันหลังเช็คอินตามเดิม

2.8. มีเวลาเท่าไรสำหรับเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง?

โดยทั่วไปเราจะเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) 1 วันหลังวันเช็คอิน สำหรับที่พักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เราจะเปิดใช้งานบัตรให้เมื่อการจองกลายเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืน โดยเมื่อบัตรเสมือนจริงเปิดใช้งานแล้ว ท่านจะสามารถดูข้อมูลได้ในเอกซ์ทราเน็ตกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการเป็นเวลา 18 เดือน (547 วัน) นับจากวันเช็คเอาท์

ท่านมีเวลาสูงสุด 365 วันหลังวันเช็คเอาท์ในการเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง หากไม่เรียกชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว ยอดเงินนั้นจะตกเป็นของเรา เราจะส่งอีเมลสรุปข้อมูลรายสัปดาห์ที่แสดงยอดเงินใดก็ตามที่ท่านยังคงมีอยู่ในบัตรเครดิตเสมือนจริงให้ท่านด้วยเช่นกัน

2.9. จะทำอย่างไรหากระบบขอให้ระบุรหัสไปรษณีย์เมื่อเรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง?

หากระบบขอให้ท่านระบุรหัสไปรษณีย์เมื่อเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านสามารถใช้รหัสไปรษณีย์ของลูกค้า รหัสไปรษณีย์ของท่านเอง หรือรหัสไปรษณีย์ของสำนักงานใหญ่ของเราที่อัมสเตอร์ดัม (1017CE)

2.10. มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเมื่อเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริง?

โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง 2-3% สำหรับการอำนวยความสะดวกธุรกรรมแต่ละรายการ ยอดเงินตามจริงที่จะเรียกเก็บจากท่านอาจขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งธนาคารของท่านเรียกเก็บ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของท่าน

2.11. อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกับยอดชำระในบัตรเครดิตเสมือนจริงอย่างไร?

อัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกับยอดชำระที่ท่านจะได้รับแต่อย่างใดหากท่านตั้งราคาห้องพักไว้เป็นสกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้เรียกชำระจากบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC)

หากท่านได้รับบัตรเครดิตเสมือนจริงในสกุลเงินหนึ่งแต่เรียกชำระในอีกสกุลเงิน Mastercard ก็จะแปลงยอดเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของตนเอง ท่านสามารถดูข้อมูลเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ Mastercard

2.12. คอมมิชชั่นสำหรับการจองที่ได้รับยอดชำระผ่านทางบัตรเครดิตเสมือนจริงจะเป็นอย่างไร?

ท่านจะจ่ายคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ด้วยวิธีเดียวกับของการจองรายการอื่น ๆ ยอดเงินแต่ละรายการที่ท่านได้รับทางบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) นั้นคือยอดเงินรวมทั้งหมดของการจอง เมื่อเราส่งอีเมลแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงให้ท่าน เราจะใส่ข้อมูลของจำนวนเงินที่ท่านได้รับทาง VCC ลงไปด้วย และเราก็จะออกใบแจ้งหนี้แยกต่างหากให้ตามปกติสำหรับค่าคอมมิชชั่น


ส่วนที่ 3: การรับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร

หมายเหตุ: บริการโอนยอดชำระผ่านธนาคารมีให้บริการสำหรับที่พักบางแห่งเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบว่าที่พักของท่านสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ “การเงิน” จากนั้นเลือก “การรับยอดชำระ” และเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อดูคำถามที่พบบ่อย

3.1. จะได้รับยอดชำระด้วยการโอนผ่านธนาคารเมื่อใด?

ช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารจะขึ้นอยู่กับกำหนดการที่ท่านตั้งค่าไว้

หากท่านตั้งค่ารับยอดชำระเป็นรายเดือน เราจะดำเนินการโอนยอดชำระไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลูกค้าเช็คเอาท์

หากท่านตั้งค่ารับยอดชำระเป็น 4 ครั้งต่อเดือน เราจะดำเนินการโอนยอดชำระให้ในวันที่ 6 วันที่ 9 วันที่ 18 และวันที่ 27 ของแต่ละเดือน ยอดชำระแต่ละครั้งจะรวมยอดจากการจองที่ลูกค้าเช็คเอาท์ในช่วงหลังจากที่มีการดำเนินการโอนยอดชำระครั้งก่อนหน้า ทั้งนี้ ยอดชำระที่ดำเนินการในวันที่ 6 ของเดือนจะมียอดจากการจองที่ลูกค้าเช็คเอาท์ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนหน้ารวมอยู่ด้วย

หากท่านตั้งค่ารับยอดชำระเป็นรายสัปดาห์ เราจะดำเนินการโอนยอดชำระในทุกวันพฤหัสบดีสำหรับการจองที่ลูกค้าเช็คเอาท์ในสัปดาห์ก่อนหน้า โดยนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันพุธ หากวันพฤหัสบดีซึ่งปกติแล้วเราดำเนินการโอนยอดชำระให้ท่านเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราก็จะดำเนินการในวันทำการถัดไป

ไม่ว่าท่านจะตั้งค่ากำหนดการรับยอดชำระแบบใด ก็อาจใช้เวลา 2-3 วันนับจากวันที่เราโอนยอดชำระให้ก่อนที่ยอดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีของท่าน โดยจะขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน

หากต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับยอดชำระ โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกที่ “การเงิน” และเลือก “การรับยอดชำระ”

3.2. จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใด?

วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ใบแจ้งหนี้”
 3. เลือกปีที่ท่านต้องการใช้เป็นเกณฑ์ค้นหา
 4. คลิกที่ “ดาวน์โหลด PDF” ใต้หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

หากต้องการดูการจองที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ คลิกที่ “ดูเอกสารสรุป” ที่อยู่ใต้ยอดเงินของใบแจ้งหนี้

ในแต่ละเดือนเราก็จะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ท่านทางอีเมลด้วยเช่นกัน โดยจะมีข้อมูลการจองที่ลูกค้าชำระเงินแล้วทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการคืนเงิน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่ายเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลยอดชำระที่จะได้รับ”
 3. คลิกลูกศรที่อยู่ข้างช่วงเวลาที่ท่านต้องการดูรายการการจอง
 4. คลิก “PDF” หรือ “CSV” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่าย

3.3. มีการคำนวณคอมมิชชั่นอย่างไรสำหรับการจองที่ได้รับยอดชำระด้วยการโอนผ่านธนาคาร?

การมอบยอดชำระให้ท่านจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่ท่านอยู่และรูปแบบการรับยอดชำระที่ท่านใช้ โดยเราจะมอบเป็นยอดรวมทั้งหมดหรือยอดสุทธิ

ในกรณีที่ท่านได้เป็นยอดชำระรวมทั้งหมด เราจะมอบยอดเงินรวมของการจองให้ท่าน จากนั้นเราจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับคอมมิชชั่นให้ท่านตามปกติ โปรดทราบว่าใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นจะรวมการจองทั้งหมดในช่วงก่อนหน้านี้ โดยรวมการจองที่ไม่ได้ชำระเงินทางออนไลน์ด้วย

ในกรณีที่ท่านได้เป็นยอดชำระสุทธิ เราจะมอบยอดเงินรวมของการจองซึ่งหักยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของท่านแล้ว ท่านจึงไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชั่นแยกต่างหาก

3.4. จะเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลธนาคารได้อย่างไร?

วิธีเปลี่ยนข้อมูลธนาคารที่เราใช้สำหรับโอนเงินให้ท่านมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลธนาคาร”
 3. ตรงหัวข้อ “การรับยอดชำระจาก Booking.com” ให้คลิกที่ “ระบุข้อมูลธนาคาร” หรือ “แก้ไขข้อมูลธนาคาร”
 4. ระบุข้อมูลใหม่ของธนาคาร
 5. คลิก “อัปเดตข้อมูลธนาคาร”

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่ข้อมูลธนาคารของท่านจะอัปเดตครบถ้วนในระบบของเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลธนาคาร โปรดดูวิดีโอแนะนำนี้

3.5. อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลอย่างไรกับยอดชำระที่โอนผ่านธนาคาร?

อัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ส่งผลกับยอดชำระที่ท่านจะได้รับแต่อย่างใดหากท่านตั้งราคาห้องพักไว้เป็นสกุลเงินเดียวกันกับที่เราโอนให้ท่านผ่านธนาคาร

หากสกุลเงินที่ท่านตั้งสำหรับห้องพักไม่เหมือนกับสกุลเงินที่เราโอนเงินให้ท่านผ่านธนาคาร เราจะแปลงยอดเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ Bloomberg ในวันก่อนที่เราจะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ท่าน

หากเราโอนเงินผ่านธนาคารในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีธนาคารของท่าน ธนาคารจะแปลงยอดเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารเอง หากต้องการทราบว่าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไร โปรดติดต่อธนาคารของท่านโดยตรง

หากต้องการทราบว่าเราจะโอนเงินผ่านธนาคารให้ท่านเป็นสกุลเงินใด โปรดตรวจสอบเอกสารรายละเอียดการจ่ายที่เราส่งอีเมลถึงท่านในแต่ละเดือน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่ายเหล่านี้ได้เช่นกัน

โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลยอดชำระที่จะได้รับ”
 3. คลิกลูกศรที่อยู่ข้างช่วงเวลาที่ท่านต้องการดูรายการการจอง
 4. คลิก “PDF” หรือ “CSV” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่าย

3.6. ทำไมยอดเงินของการจองในใบแจ้งหนี้จึงต่างจากยอดเงินของการจองในเอกสารรายละเอียดการจ่าย?

ยอดเงินรวมที่แสดงในใบแจ้งหนี้ของท่านนั้นมีเฉพาะยอดที่เรานำมาเรียกเก็บคอมมิชชั่น เช่น ราคาห้องพัก แต่ยอดเงินรวมของการจองที่แสดงในเอกสารรายละเอียดการจ่ายนั้นแสดงยอดทั้งหมดที่เราได้เรียกเก็บจากลูกค้าแทนท่าน ซึ่งรวมราคาห้องพักและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ เว้นแต่จะมีการแยกเป็นราคาต่อคนและท่านตั้งไว้ในเอกซ์ทราเน็ตให้ “ไม่รวมในราคาจอง” ทั้งนี้ เราจะไม่เรียกเก็บคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมเหล่านี้ที่ “ไม่รวมในราคาจอง”

3.7. ทำไมจึงต้องตั้งค่าให้หักบัญชีอัตโนมัติเมื่อใช้ตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com?

หากยอดในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของท่านสูงกว่ายอดที่เราต้องโอนให้ท่านผ่านธนาคาร เราจะเก็บส่วนต่างนี้จากบัญชีธนาคารของท่าน เราจึงจำเป็นต้องให้ท่านตั้งค่าการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้เราดำเนินการนี้ได้ เว้นแต่ว่าจะไม่มีบริการหักบัญชีอัตโนมัติในประเทศของท่าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ โปรดดูบทความนี้


ส่วนที่ 4: การชำระเงินในทวีปอเมริกาเหนือ

4.1. จะได้รับยอดชำระเมื่อใดหากอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ?

เราจะดำเนินการโอนยอดชำระ 1 วันหลังวันเช็คอิน อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วันทำการก่อนที่ยอดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีธนาคารของท่าน

4.2 จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใดหากอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ? หากท่านอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ใบแจ้งหนี้”
 3. เลือกปีที่ท่านต้องการใช้เป็นเกณฑ์ค้นหา
 4. คลิกที่ “ดาวน์โหลด PDF” ใต้หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

หากต้องการดูการจองที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ คลิกที่ “ดูเอกสารสรุป” ที่อยู่ใต้ยอดเงินของใบแจ้งหนี้

ในแต่ละเดือนเราก็จะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ท่านทางอีเมลด้วยเช่นกัน โดยจะมีข้อมูลการจองที่ลูกค้าชำระเงินแล้วทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการคืนเงิน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่ายเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลยอดชำระที่จะได้รับ”
 3. คลิกลูกศรที่อยู่หน้าช่วงที่ท่านต้องการดูรายการการจอง
 4. คลิก “PDF” หรือ “CSV” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่าย

4.3. จะได้รับยอดชำระเท่าไร?

ท่านจะได้รับยอดเงินรวมของการจองและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เว้นแต่จะมีการแยกเป็นราคาต่อคนและท่านตั้งไว้ในเอกซ์ทราเน็ตให้ “ไม่รวมในราคาจอง” หากท่านต้องการเปิดให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้ทางออนไลน์ได้เช่นกัน ท่านสามารถจัดการเรื่องนี้แยกต่างหากได้

4.4. จะทำอย่างไรถ้ายังไม่ได้รับยอดชำระและอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ?

หากท่านยังไม่ได้รับยอดชำระ อาจเป็นไปได้ว่าเรายังต้องได้รับข้อมูลธนาคารของท่านก่อนจึงจะเปิดใช้งานแอคเคาท์ของท่านได้

วิธีแจ้งข้อมูลที่เราต้องการมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลธนาคาร”
 3. ตรงหัวข้อ “การรับเงินจาก Booking.com” ให้คลิกที่ “ระบุข้อมูลธนาคาร”
 4. ระบุข้อมูลธนาคารของท่าน
 5. คลิก “อัปเดตข้อมูลธนาคาร”

เมื่อท่านระบุข้อมูลนี้และเราได้เปิดใช้งานแอคเคาท์ของท่านแล้ว เราจะดำเนินการโอนยอดชำระของการจองทั้งหมดที่มียอดค้างอยู่ ยอดนี้ควรปรากฏในบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7 วันทำการ

4.5. จะแก้ไขข้อมูลธนาคารได้อย่างไร และต้องใช้เวลานานเท่าไรข้อมูลที่แก้จึงจะมีผลในทวีปอเมริกาเหนือ?

หากท่านอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ วิธีเปลี่ยนข้อมูลธนาคารที่เราใช้สำหรับโอนเงินให้ท่านมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลธนาคาร”
 3. ตรงหัวข้อ “การรับยอดชำระจาก Booking.com” ให้คลิกที่ “ระบุธนาคาร” หรือ “แก้ไขข้อมูลธนาคาร”
 4. ระบุข้อมูลใหม่ของธนาคาร
 5. คลิก “อัปเดตข้อมูลธนาคาร”

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่ข้อมูลธนาคารของท่านจะอัปเดตครบถ้วนในระบบของเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลธนาคาร โปรดดูวิดีโอแนะนำนี้

4.6. จะชำระคอมมิชชั่นในทวีปอเมริกาเหนือได้อย่างไร?

หากท่านอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือก็จะชำระคอมมิชชั่นตามปกติ แม้ว่ารายละเอียดบางอย่างในส่วน “การเงิน” ของเอกซ์ทราเน็ตอาจปรากฏต่างออกไปเล็กน้อยก็ตาม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้ โปรดดูบทความนี้

หากต้องการทราบวิธีการดูใบแจ้งหนี้และเอกสารรายละเอียดการจ่ายของท่านในกรณีที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ โปรดดูส่วนที่ 4.2.


ส่วนที่ 5: การชำระเงินในบราซิล

5.1. ตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com ทำงานอย่างไรในบราซิล?

โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนด้านการชำระเงินในบราซิลจะเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการที่แสดงไว้ในส่วนที่ 1

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ท่านอาจต้องชำระคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้แยกต่างหาก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้ที่ 5.13.

5.2. จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าได้ชำระเงินออนไลน์แล้วในบราซิล?

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนที่ 1.2.

5.3. ใครจะเป็นผู้ออกใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าในบราซิล?

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนที่ 1.6. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายภาษีท้องถิ่นในบราซิล โปรดดูส่วนที่ 5.15.

5.4. ใครจะเป็นผู้เรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกค้าในบราซิล (ถ้ามี)?

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนที่ 1.4.

5.5. จะเกิดอะไรขึ้นหากตัดสินใจคืนเงินให้กับลูกค้าในบราซิล?

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนที่ 1.7.

5.6. จะเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายจากลูกค้าในบราซิลได้อย่างไร?

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในส่วนที่ 1.5.

5.7. ต้องจัดการการจองต่อไหมหากใช้บริการ Payments by Booking.com?

ใช่ ท่านต้องจัดการการจองต่อตามปกติ โดยรวมถึงการแจ้งให้เราทราบหากการจองถูกยกเลิก ลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน หรือพบปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจอง เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่เรียกเก็บคอมมิชชั่นสำหรับการจองเหล่านี้จากท่านเนื่องจากเป็นการจองที่ไม่ต้องเสียคอมมิชชั่น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนี้ โปรดดูบทความนี้

5.8. จะได้รับยอดชำระเมื่อใดหากอยู่ในบราซิล?

เราจะดำเนินการโอนยอดชำระของท่านไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลูกค้าเช็คเอาท์ หากวันที่ปกติแล้วเราดำเนินการโอนยอดชำระให้ท่านเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราก็จะดำเนินการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้อาจใช้เวลา 2-3 วันนับจากวันที่เราโอนยอดชำระให้ก่อนที่ยอดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีของท่าน โดยจะขึ้นอยู่กับธนาคารของท่าน

5.9. จะดูใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นและเอกสารรายละเอียดการจ่ายได้ที่ใดหากอยู่ในบราซิล?

หากท่านอยู่ในบราซิล วิธีดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ใบแจ้งหนี้”
 3. เลือกปีที่ท่านต้องการใช้เป็นเกณฑ์ค้นหา
 4. คลิกที่ “ดาวน์โหลด PDF” ใต้หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

หากต้องการดูการจองที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ คลิกที่ “ดูเอกสารสรุป” ที่อยู่ใต้ยอดเงินของใบแจ้งหนี้

ในแต่ละเดือนเราก็จะส่งเอกสารรายละเอียดการจ่ายไปให้ท่านทางอีเมลด้วยเช่นกัน โดยจะมีข้อมูลการจองที่ลูกค้าชำระเงินแล้วทางออนไลน์ รวมถึงข้อมูลการคืนเงิน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่ายเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลยอดชำระที่จะได้รับ”
 3. คลิกลูกศรที่อยู่หน้าช่วงที่ท่านต้องการดูรายการการจอง
 4. คลิก “PDF” หรือ “CSV” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจ่าย

5.10. จะเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลธนาคารได้อย่างไรหากอยู่ในบราซิล?

วิธีเปลี่ยนข้อมูลธนาคารที่เราใช้สำหรับโอนเงินให้ท่านมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ข้อมูลธนาคาร”
 3. ตรงหัวข้อ “การรับยอดชำระจาก Booking.com” ให้คลิกที่ “ระบุธนาคาร” หรือ “แก้ไขข้อมูลธนาคาร”
 4. ระบุข้อมูลใหม่ของธนาคาร
 5. คลิก “อัปเดตข้อมูลธนาคาร”

นี่คือบางสิ่งที่ควรคำนึงถึงตอนที่ระบุข้อมูลธนาคารของท่าน:

 • กรอกรหัสเอเจนซี 4 หลักของท่านโดยไม่ต้องใส่ตัวเลขตรวจสอบ (Check digit)
 • กรอกเลขที่บัญชีของท่านพร้อมตัวเลขตรวจสอบโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายขีด หากตัวเลขตรวจสอบเป็น X ให้แทนที่ด้วยเลขศูนย์ (0)
 • กรอกหมายเลข CPF หรือ CNPJ พร้อมเครื่องหมายจุด (.) ขีด (-) หรือทับ (/)

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 6 วันทำการก่อนที่ข้อมูลธนาคารของท่านจะอัปเดตครบถ้วนในระบบของเรา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลธนาคาร โปรดดูวิดีโอแนะนำนี้

5.11. ในกรณีที่อยู่ในบราซิล ทำไมจึงยังไม่ได้รับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคาร?

หากท่านควรได้รับยอดชำระทางการโอนผ่านธนาคารแต่ยังไม่ได้รับ นี่คือสาเหตุบางประการที่อาจทำให้ท่านยังไม่ได้รับและสิ่งที่ท่านสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานี้:

 • หากท่านยังไม่ได้ระบุข้อมูลธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการนี้ก่อนเราจึงจะดำเนินการโอนยอดชำระให้ท่านได้
 • หากข้อมูลธนาคารของท่านไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับข้อความทางกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตซึ่งแจ้งว่าท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ
 • ท่านอาจมีคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับการจองที่ผ่านมาแล้วซึ่งลูกค้าไม่ได้ชำระเงินออนไลน์ ท่านสามารถดูได้ว่าการจองใดที่ลูกค้าชำระเงินทางออนไลน์โดยมองหาคำว่า “ชำระแล้วทางออนไลน์” ในคอลัมน์ “สถานะ” ของการจองแต่ละรายการในหน้า “การจอง” ในเอกซ์ทราเน็ต

5.12. หากธนาคารปฏิเสธยอดชำระที่มีการโอนให้ จะได้รับการโอนยอดชำระครั้งใหม่เมื่อใด?

หากธนาคารของท่านปฏิเสธยอดชำระที่มีการโอนให้เนื่องจากข้อมูลธนาคารของท่านไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องอัปเดตข้อมูลดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ตเสียก่อน เมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการโอนยอดชำระผ่านธนาคารให้ท่านใหม่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

5.13. จะได้รับ Boleto สำหรับชำระค่าคอมมิชชั่นไหม?

โดยปกติแล้วเราจะมอบยอดสุทธิให้ท่านในแต่ละเดือนโดยเป็นยอดเงินรวมของการจองลบด้วยยอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของท่าน

แต่ถ้ายอดเงินรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของท่านสูงกว่ายอดเงินรวมของการจอง เราจะมอบยอดชำระทั้งหมดให้ท่านและส่ง Boleto สำหรับค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ด้วยเช่นกัน เราจะส่งข้อความถึงท่านผ่านกล่องข้อความเอกซ์ทราเน็ตเพื่อแจ้งให้ทราบว่าท่านต้องชำระเงินดังกล่าว

ท่านอาจพบกรณีเช่นนี้หากท่านมีค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับการจองที่ท่านเป็นฝ่ายจัดการเรื่องการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น ก่อนที่ท่านจะสมัครใช้บริการ Payments by Booking

5.14. ทำไมจึงได้รับ Boleto สำหรับชำระเงิน?

ท่านได้รับ Boleto สำหรับชำระเงินเนื่องจากยอดที่ท่านจะได้รับจาก Booking.com นั้นน้อยกว่ายอดที่ท่านต้องชำระค่าคอมมิชชั่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โปรดดูส่วนที่ 5.13.

5.15. ทำไมจึงได้รับ Nota Fiscal?

Nota Fiscal เป็นเอกสารทางภาษีที่เราต้องส่งให้ท่านเมื่อใดก็ตามที่เราให้บริการท่าน เราจะส่ง Nota Fiscal ให้ท่านทางอีเมลทุกเดือน ตราบเท่าที่ท่านได้รับการจองบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “การเงิน” จากนั้นคลิก “ใบแจ้งหนี้”
 3. คลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ท่านต้องการเพื่อเปิด Nota Fiscal ในหน้าต่างใหม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?