การใช้ Payments by Booking.com มีค่าธรรมเนียมเท่าใด?

Updated 5 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ Payment by Booking.com จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่พักท่าน

ในส่วน "การรับยอดชำระ" ในเอกซ์ทราเน็ตจะอธิบายข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับตัวช่วยด้านการชำระเงินของ Booking.com โดยท่านสามารถเช็คได้ว่าที่พักของท่านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะใช้ Payments by Booking.com หรือไม่ ตลอดจนดูค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดังกล่าวได้ที่หน้านี้

หากต้องการเช็คข้อมูลดังกล่าว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com
  2. คลิกที่แท็บ "การเงิน"
  3. เลือก "การรับยอดชำระ"
  4. คลิกที่ "รับประกันการชำระเงินทุกการจอง" เพื่อดูว่าจะมีค่าธรรมเนียมเท่าไรสำหรับการใช้บริการ Payments by Booking.com

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?