สามารถเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับค่ามัดจำและการชำระล่วงหน้าได้ไหม?

หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลด้านค่ามัดจำ หรือยอดที่ลูกค้าต้องชำระล่วงหน้า โปรดดำเนินการดังนี้:

  1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "นโยบาย"
  2. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดด้านการชำระเงินล่วงหน้าโดยคลิกที่ "เปลี่ยนนโยบาย" ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ "นโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า"
  3. อย่าลืมคลิก "บันทึก" เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้