ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการชำระเงิน

เรียนรู้เกี่ยวกับการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ ที่ Booking.com มีให้ท่านเลือกและวิธีตั้งค่าเพื่อรับการโอนเงินผ่านธนาคาร รวมถึงว่าจะดูใบแจ้งหนี้ของท่านได้จากที่ใด

บันทึกบทความ
สืบเนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้าของเราและลูกค้าของที่พักคู่ค้า...
บันทึกบทความ
Booking.com มีอัปเดต 2 เรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตเสมือนจริงซึ่งใช้เรียกชำระเงินจากลูกค้าที่ชำระออนไลน์ ประการแรกคือสำหรับที่พักคู่ค้าซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด...
บันทึกบทความ
เราขอเสนอขั้นตอนการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตเสมือนจริงซึ่งจะใช้เวลา 60-90 วันพร้อมคำแนะนำจากเรา เพื่อให้ท่านมีเวลามากพอสำหรับดำเนินการคืนเงินในแบบที่เหมาะสมกับวิธีทำงานของท่านเอง...
บันทึกบทความ
สืบเนื่องจากระดับการหยุดชะงักด้านการให้บริการในระดับที่เราไม่คาดคิดมาก่อน อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส Booking.com...
บันทึกบทความ
สืบเนื่องจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของที่พักคู่ค้าของเราและลูกค้าของที่พักคู่ค้า...
บันทึกบทความ
หมายเหตุ: การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ Payment by Booking.com จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่พักท่าน ในส่วน "การรับยอดชำระ"...