ภาษีท้องถิ่น

เรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเมือง และภาษีท้องถิ่นในราคาที่ท่านตั้ง และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com

ความช่วยเหลือ
ภาษีท้องถิ่น
ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่าน กล่องข้อความ เพื่ออัปเดตข้อมูล:1. คลิก " เขียนข้อความใหม่ " และเลือกหัวข้อ " ข้อมูลที่พัก "
ความช่วยเหลือ
ภาษีท้องถิ่น
เราอาจเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นของท่าน โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายด้านภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศของท่าน ในกรณีที่เราไม่ได้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความช่วยเหลือ
ภาษีท้องถิ่น
ราคาที่ลูกค้าเห็นขณะทำการจองอาจคำนวณรวมภาษีเมืองแล้วหรือยังไม่รวมก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านตั้งค่า (หรือแจ้งให้ฝ่ายดูแลที่พัก (Accommodation Service)
ความช่วยเหลือ
ภาษีท้องถิ่น
มีข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีในท้องถิ่นของท่านใช่ไหม? เนื่องด้วย Booking.com B.V. เป็นเพียงตัวแทน/เอเยนต์รับจองที่พัก
ความช่วยเหลือ
ภาษีท้องถิ่น
ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่าน กล่องข้อความ เพื่ออัปเดตข้อมูล: คลิก " เขียนข้อความใหม่ " และเลือกหัวข้อ "