การซิงก์เอกซ์ทราเน็ตกับ Channel manager

อัปเดตเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เอกซ์ทราเน็ตและ Channel manager ของท่านจะต้องซิงก์กัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ท่านแสดงนั้นเป็นปัจจุบันที่สุดและป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้


เนื้อหาในบทความนี้:


การซิงก์ราคาในเอกซ์ทราเน็ตและใน Channel manager ของท่าน

หากท่านพบว่าราคาในเอกซ์ทราเน็ตและใน Channel manager ต่างกัน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบว่าท่านได้ตั้งข้อเสนอไว้สำหรับราคานั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาต่างกัน
  • ลองใช้ตัวเลือกรีเฟรชหาก Channel manager ของท่านมี ระบบอาจใช้เวลาสูงสุด 5 นาทีในการดำเนินการกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและซิงก์ข้อมูลนี้
  • ตรวจสอบว่าห้องพัก/ยูนิตและราคาทั้งหมดของท่านได้มีการจับคู่แล้วหรือไม่ระหว่างเอกซ์ทราเน็ตกับระบบจัดการที่พัก (PMS) โดยบางส่วนนั้นอาจต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
  • หากจำนวนห้องพัก/ยูนิตที่มีการจองแล้วใน PMS ของท่านแตกต่างจากข้อมูลการจองในเอกซ์ทราเน็ต โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Channel manager ของท่าน

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการ Channel manager ของท่าน


การจองที่หายไป

การจองที่ปรากฏในเอกซ์ทราเน็ตอาจไม่ปรากฏในระบบของ Connectivity Provider เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

  • การจองอาจมีประเภทห้องพัก/ยูนิตหรือราคาที่ Connectivity Provider ของท่านยังไม่ได้นำไปเชื่อมโยงกับประเภทห้องพัก/ยูนิตที่เกี่ยวข้องในระบบของตนเอง
  • อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นขณะดำเนินการกับการจอง

หากการจองปรากฏใน Channel manager แต่ไม่ปรากฏในเอกซ์ทราเน็ต ให้ตรวจสอบว่าการจองดังกล่าวมาจากแพลตฟอร์มของเราหรือไม่ แต่หากไม่แน่ใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Channel manager ของท่าน


การได้รับอีเมลเกี่ยวกับการจองที่หายไป

เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาในการเพิ่มข้อมูลการจองลงในระบบของ Connectivity Provider ของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของท่านเป็นปัจจุบันแล้ว โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกแอคเคาท์ จากนั้นคลิกการติดต่อ
  3. คลิกแก้ไข หากข้อมูลติดต่อของท่านไม่เป็นปัจจุบัน
  4. คลิกบันทึกการแก้ไข

หากข้อมูลติดต่อของท่านถูกต้องแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับอีเมลเกี่ยวกับการจองที่หายไป โปรดติดต่อผู้ให้บริการ Channel manager เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยผู้ให้บริการจะสามารถตรวจสอบได้ว่าทางนั้นได้รับการจองจากเราหรือไม่

เราจะส่งข้อมูลการจองให้ท่านเสมอเมื่อมีลูกค้าจองที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา โดยท่านสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่ส่วนการจองในเอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?