ทำความเข้าใจโมเดลการตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

การตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพักเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาที่ช่วยให้ท่านตั้งราคาที่แตกต่างกันสำหรับห้องหรือยูนิตเดียวกันได้โดยอิงตามจำนวนผู้เข้าพัก โมเดลที่แตกต่างกันของการตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพักสามารถช่วยเพิ่มยอดจองของท่านได้ ด้วยการใช้วิธีการเฉพาะมาตั้งราคาซึ่งดึงดูดลูกค้าหลากหลายประเภทยิ่งขึ้นที่มีแนวโน้มจอง หากท่านสนใจตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก ก็ทำเช่นนั้นได้ผ่านผู้ให้บริการ Connectivity Provider ของท่านตามที่อธิบายไว้ที่นี่


การเลือกโมเดลการตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

หากต้องการเปิดใช้การตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพักให้ที่พัก ท่านต้องใช้โมเดลการตั้งราคาจาก 1 ใน 3 แบบด้านล่างนี้:

โมเดลราคาที่ปรับอัตโนมัติจากราคาตั้งต้น

สำหรับโมเดลนี้ ราคามาตรฐานที่ท่านมีอยู่แล้วจะเป็นราคาห้องตามจำนวนสูงสุดที่เข้าพักได้ ส่วนราคาเมื่อมีจำนวนผู้เข้าพักต่างออกไปจะคำนวณลดลงไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ โดยส่วนลดเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์หรือยอดที่กำหนดตายตัว

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของห้องสำหรับ 3 คนที่ใช้โมเดลราคาที่ปรับอัตโนมัติจากราคาตั้งต้น:

 • ราคาตั้งต้นสำหรับพักสูงสุด 3 คน: €100
 • ส่วนลดเมื่อจำนวนผู้เข้าพักลดลง 1 คน: 5%
 • ราคาสำหรับพัก 2 คนโดยมีส่วนลด 5%: €95
 • ราคาสำหรับพัก 1 คนโดยมีส่วนลด 10% (5% + 5%): €90

โมเดลราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพัก

เมื่อใช้โมเดลนี้ท่านจะสามารถตั้งราคาต่าง ๆ ให้ห้องหรือยูนิตโดยอิงตามจำนวนผู้ที่มาเข้าพักในห้องหรือยูนิตนั้น 

ท่านสามารถกำหนดราคาได้ไม่ว่าประเภทห้อง วันที่ และจำนวนผู้เข้าพักจะจัดกลุ่มร่วมกันในลักษณะใดก็ตาม โมเดลนี้จะไม่เหมือนกับราคาที่ปรับอัตโนมัติจากราคาตั้งต้น เพราะท่านไม่ต้องกำหนดส่วนลดโดยอิงจากราคามาตรฐาน แต่สามารถตัดสินใจว่าจะตั้งราคาเท่าไรให้ผู้เข้าพักจำนวนต่าง ๆ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของห้องสำหรับ 3 คนที่ใช้โมเดลราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพัก:

 • ราคาสำหรับพักสูงสุด 3 คน: €150
 • ราคาสำหรับพัก 2 คน: €140
 • ราคาสำหรับพัก 1 คน: €130

ท่านกำหนดได้ว่าจะให้ราคาที่อิงตามจำนวนผู้เข้าพักนี้จองได้และจองไม่ได้ในวันที่ใดบ้าง 

โมเดลราคาที่อิงตามระยะเข้าพัก

โมเดลราคาที่อิงตามระยะเข้าพักช่วยให้ท่านตั้งราคาสำหรับจำนวนผู้เข้าพักที่ลดลง อีกทั้งลดราคาต่อคืนสำหรับการเข้าพักระยะยาวขึ้น โดยท่านสามารถตั้งราคาได้สำหรับช่วง 729 วันนับจากปัจจุบัน หากต้องการใช้โมเดลนี้ท่านก็ต้องกำหนดวันที่เช็คอิน จำนวนผู้เข้าพัก และราคาที่ลดลงเมื่อลูกค้าเข้าพักตามจำนวนคืนที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถลดราคาต่อวันลง €5 เมื่อจำนวนผู้เข้าพักลดลงไปทุก 1 คน หรือเมื่อลูกค้าพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ เช่น ลดเมื่อพักเกิน 5 วัน และลดเพิ่มอีกเมื่อพักเกิน 10 วัน

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของห้องสำหรับ 3 คนที่มีผู้เข้าพัก 3 คน: 

 • €100 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักสูงสุด 5 วัน
 • €100 - €5 = €95 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพัก 6-10 วัน 
 • €100 - €10 = €90 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักนานกว่า 10 วัน

ราคาสำหรับห้องเดียวกันนี้แต่มีส่วนลด €5 เพราะจำนวนผู้เข้าพักลดลงเป็น 2 คน:

 • €100 - €5 = €95 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักสูงสุด 5 วัน
 • €100 - €5 - €5 = €90 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพัก 6-10 วัน  
 • €100 - €5 - €10 = €85 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักนานกว่า 10 วัน

ราคาสำหรับห้องเดียวกันนี้แต่มีส่วนลด €10 เพราะจำนวนผู้เข้าพักลดลงเป็น 1 คน:

 • €100 - €10 = €90 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักสูงสุด 5 วัน
 • €100 - €10 - €5 = €85 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพัก 6-10 วัน  
 • €100 - €10 - €10 = €80 (ต่อวัน) สำหรับการเข้าพักนานกว่า 10 วัน

หากท่านสนใจตั้งราคาตามจำนวนผู้เข้าพักผ่านเอกซ์ทราเน็ต โปรดอ้างอิงข้อมูลจากบทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?