การตั้งค่าห้องพักหรือยูนิตบน Channel manager

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 2.5 นาที
บันทึก

หากท่านร่วมธุรกิจกับ OTA และผู้ให้บริการรายอื่นอยู่ด้วย วิธีที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันปัญหาการจองเกินจำนวนจัดสรร (Overbooking) และช่วยให้ท่านสบายใจคือการเชื่อมต่อกับระบบ Channel manager ระบบ Channel manager จะช่วยให้ท่านจัดการห้องและราคาต่าง ๆ ได้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านอาจกำลังร่วมธุรกิจด้วย ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดเงินและเวลา ทั้งยังช่วยให้ยอดขายของท่านดีขึ้น

หากท่านสร้างข้อมูลห้องพักหรือยูนิตใหม่ หรือเพิ่มราคาใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต ท่านจะต้องจับคู่ห้องพัก ยูนิต หรือราคาใหม่เหล่านี้กับระบบ Channel Manager ของท่าน การดำเนินการนี้จะเชื่อมต่อระบบทั้งคู่เข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลที่พักท่านเหมือนกันบนทั้ง 2 ระบบ


เนื้อหาในบทความนี้


การจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาระหว่างเอกซ์ทราเน็ตกับระบบ Channel manager

การจับคู่ห้องพัก ยูนิต หรือราคาใหม่กับระบบ Channel manager ทำได้ 2 วิธีด้วยกัน:

  1. Channel manager ส่วนใหญ่จะจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาใหม่ที่ท่านเพิ่มในเอกซ์ทราเน็ตให้โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ Channel manager ของท่านเพื่อดูว่าระบบทำเช่นนี้ให้หรือไม่
  2. Channel manager บางระบบจะเปิดให้ท่านจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาใหม่ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการ Channel manager ของท่านและทำตามคำแนะนำจากผู้ให้บริการ

หลังจากที่ท่านหรือ Channel manager ของท่านจับคู่ห้องพักหรือยูนิตและราคาเรียบร้อยแล้ว ให้โหลดจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองสำหรับห้องพักหรือยูนิตดังกล่าวโดยใช้ Channel manager จากนั้นวันที่ซึ่งโหลดจำนวนห้องว่างเข้าไปใหม่นี้ก็จะเปิดให้ผู้เดินทางจองได้บนแพลตฟอร์มของเรา


การค้นหาหมายเลข ID เพื่อจับคู่ห้องพักหรือยูนิตกับระบบ Channel manager

หากท่านจับคู่ห้องพักหรือยูนิตกับระบบ Channel Manager ด้วยตนเอง ท่านอาจต้องใช้หมายเลข ID ของห้องพักหรือยูนิตดังกล่าว โดยสามารถค้นหาหมายเลข ID นี้ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก
  3. คลิกข้อมูลห้องพักหรือข้อมูลห้องพัก/ยูนิต (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน)
  4. ค้นหาห้องพักหรือยูนิตที่ท่านต้องการหาหมายเลข ID

ใต้ชื่อแต่ละห้องพักหรือยูนิต ท่านจะเห็นหมายเลข ID เฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้จับคู่บนระบบ Channel manager ได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?