การเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงผ่านระบบจัดการที่พักหรือ Channel manager

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

เราได้พัฒนากระบวนการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลของบัตรเครดิตเสมือนจริง (VCC) เช่น วันเปิดใช้งาน วันหมดอายุ และยอดเงินในบัตร ปรากฏให้เห็นบนระบบจัดการที่พัก (PMS) และ Channel manager ของท่าน การดำเนินการนี้ทำได้โดยใช้การผสาน Payments Clarity Package สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริง ซึ่งช่วยลดเวลาและการลงแรงที่ใช้ในการจัดการการชำระเงินของลูกค้า และลดความเสี่ยงในการตรวจสอบบัตรไม่สำเร็จ


เนื้อหาในบทความนี้

  1. การเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง
  2. การแสดงผลของข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงบน PMS หรือ Channel Manager

การเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง

ท่านสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ที่หน้าการจองใน PMS หรือ Channel Manager ของท่าน ตรวจสอบหัวข้อ “สถานะ” และค้นหาการจองที่ระบุว่า “ชำระแล้วทางออนไลน์” เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริง หาก PMS หรือ Channel Manager ของท่านได้ผสานการใช้งาน Payments Clarity Package สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริงของเรา ท่านควรจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:

  • วันเปิดใช้งานบัตรเครดิตเสมือนจริง - ข้อมูลที่จะทำให้ท่านทราบว่าสามารถเริ่มเรียกชำระเงินจากบัตรเครดิตเสมือนจริงได้เมื่อไร
  • ยอดเงินปัจจุบันในบัตรเครดิตเสมือนจริง - ข้อมูลที่จะทำให้ท่านทราบยอดตามจริงที่ต้องเรียกชำระ
  • วันหมดอายุของบัตรเครดิตเสมือนจริง - ข้อมูลที่จะทำให้ท่านสามารถเลี่ยงไม่เรียกชำระเงินจากบัตรที่หมดอายุไปแล้ว
  • ข้อมูลราคาโดยละเอียดของค่าธรรมเนียมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท และเซอร์วิสชาร์จ ตลอดจนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในบัตรเครดิตเสมือนจริง

การแสดงผลของข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงบน PMS หรือ Channel Manager

นี่คือตัวอย่างว่าข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงอาจแสดงให้เห็นอย่างไรบน PMS หรือ Channel manager ของท่านหากท่านผสานการใช้งาน Payments Clarity Package สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริง:

 

VCC

หากไม่พบข้อมูลนี้ในระบบของท่าน โปรดติดต่อ PMS หรือ Channel Manager ของท่านเพื่อขอผสานการใช้งาน Payments Clarity Package สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริง โดยฝ่ายดังกล่าวต้องเปิดการใช้งานนี้เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงได้

หาก PMS หรือ Channel Manager ของท่านไม่ได้ผสานการใช้งาน Payments Clarity Package สำหรับบัตรเครดิตเสมือนจริง ท่านก็จะยังคงเห็นข้อมูลบางส่วนของบัตรเครดิตเสมือนจริงได้ นี่คือการแสดงผลในกรณีที่ไม่ได้ผสานการใช้งาน:

 

Reservation1

 

นอกจากนี้ท่านก็ดูข้อมูลบัตรเครดิตเสมือนจริงในเอกซ์ทราเน็ตได้เช่นกัน ดูบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?