ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

เรียนรู้วิธีจัดการและอัปเดตปฏิทินราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com หรือแอป Pulse เพื่อลดปัญหาการจองซ้ำซ้อนและเพิ่มรายได้

วิธีจัดการการตั้งค่าห้องพักในเอกซ์ทราเน็ต

วิธีโหลดราคาและเพิ่มข้อเสนอพิเศษในเอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?