การนำห้องที่ถูกยกเลิกกลับมาเปิดให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ดูแลจำนวนห้องเปิดจองของท่านให้อัปเดตอย่างสม่ำเสมอได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ฟีเจอร์นำห้องกลับมาเปิดให้จองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ (Auto-replenishment) จะช่วยนำห้องหรือยูนิตที่ลูกค้ายกเลิกการจองกลับมาเปิดขายอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

จากข้อมูลเราพบว่า 73% ของห้องที่นำกลับมาให้จองอีกครั้งนั้นจะมีผู้เลือกจองอีกเสมอ จึงเป็นโอกาสเพิ่มยอดจองให้กับที่พักของท่านอีกครั้ง

 

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้