คู่มือแนะนำวิธีอัปเดตจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองแบบเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบ [ใหม่]

หมายเหตุ: ท่านอาจยังไม่มีตัวเลือกรูปแบบปฏิทินในตอนนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน) ในกรณีที่ไม่มี โปรดดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองและวิธีเพิ่มข้อกำหนดด้านการจองแทน.

เราได้จัดทำคู่มือแนะนำทีละขั้นตอนพร้อมภาพประกอบขึ้นสำหรับอัปเดตราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองและเพิ่มข้อกำหนดสำหรับตัวเลือกว่างที่ท่านเปิดจอง โปรดตรวจสอบว่าภาพถ่ายหน้าจอแบบใดที่ตรงกับแบบที่ท่านเห็นในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้อง


ตัวเลือกที่ 1: ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการและต้องการเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "ปฏิทิน" ซึ่งอยู่ในแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"
  • ท่านจะเห็นช่องสีขาวเล็ก ๆ บริเวณมุมขวาบนของปฏิทินเขียนว่า "รูปแบบรายการ"
  • คลิกที่ลูกศรและเลือกว่าต้องการเปลี่ยน "รูปแบบรายเดือน" หรือ "รูปแบบรายปี" แทน

 


ตัวเลือกที่ 2: ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือนและต้องการเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "ปฏิทิน" ซึ่งอยู่ในแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"
  2. ท่านจะเห็นช่องสีขาวเล็ก ๆ บริเวณมุมขวาบนของปฏิทินเขียนว่า "รูปแบบรายเดือน"
  3. คลิกที่ลูกศรและเลือกว่าต้องการเปลี่ยน "รูปแบบรายการ" หรือ "รูปแบบรายปี" แทน