จะตั้งราคาต้นทางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติโดยอิงตามจำนวนผู้เข้าพักของแต่ละห้องได้อย่างไร?

หากท่านต้องการแก้ไขราคาโดยอัตโนมัติโดยอิงจากจำนวนผู้เข้าพักในแต่ละห้อง ขั้นแรกท่านต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ราคาต้นทาง"

ราคาต้นทางคืออะไร?

ราคาต้นทาง (Derived pricing) เป็นวิธีที่สะดวกง่ายดายสำหรับตั้งราคาให้ห้องพักที่มีตัวเลือกราคาเปลี่ยนไปตามจำนวนผู้เข้าพัก

ท่านสามารถสร้างราคามาตรฐานให้เป็น "พื้นฐาน/ตัวตั้งต้น" หรือไว้ใช้กับจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดของแต่ละห้อง จากนั้นระบบจะเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ราคาต่อผู้เข้าพัก 1 ท่าน) หากจำนวนผู้เข้าพักจริงมากกว่าหรือน้อยกว่า

ด้วยวิธีนี้ ท่านจะควบคุมราคามาตรฐานได้อย่างครอบคลุม และไม่ต้องคอยอัปเดตราคาสำหรับจำนวนผู้เข้าพักที่แตกต่างกันไป

จะกำหนดราคาต้นทางได้อย่างไร?

หากต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นนี้ ขั้นแรก ทีมงานดูแลที่พักของเราจะต้องปรับการตั้งค่าในเอกซ์ทราเน็ตของท่านก่อน โปรดติดต่อทีมงานดังกล่าวโดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลขศูนย์ช่วยเหลือในท้องถิ่น

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้