การตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนราคาห้องพัก

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถดูห้องพักหรือยูนิตที่ว่างอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ท่านต้องโหลดราคาสำหรับห้องพักหรือยูนิตแต่ละประเภท โดยสามารถตั้งราคาสำหรับประเภทห้องพักหรือยูนิตได้ในปฏิทินเอกซ์ทราเน็ต 


การตั้งหรือแก้ไขราคาห้องพักหรือยูนิตในปฏิทินเอกซ์ทราเน็ต 

วิธีตั้งหรือแก้ไขราคาห้องพักหรือยูนิตมีดังนี้ ท่านสามารถตั้งราคาห้องพักหรือยูนิตโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการหรือรูปแบบรายเดือน 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งหรือแก้ไขราคาห้องพักโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 3. เลือกประเภทห้องพักหรือยูนิตที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคา
 4. เลือกวันที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคา หากต้องการเลือกหลายวัน ให้ลากช่องสีฟ้าให้คลุมหลายช่อง
 5. แก้ไขหรือใส่ราคาในช่องราคา 
 6. คลิกบันทึก

 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ฟีเจอร์ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการเพื่อตั้งหรือแก้ไขราคาสำหรับห้องพักหรือยูนิตได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน
 3. คลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ ซึ่งอยู่ถัดจากประเภทห้องพักหรือยูนิตที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคา
 4. ระบุวันที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคา
 5. คลิกราคา
 6. เลือกตัวเลือกเลือกเรทแพลน จากนั้นระบุหรือแก้ไขราคา
 7. คลิกบันทึก
 8. คลิกเครื่องหมาย X เพื่อออกจากหน้าจอปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ

 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งหรือแก้ไขราคาห้องพักหรือยูนิตโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง และคลิกปฏิทิน
 3. เลือกประเภทห้องพักหรือยูนิตที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคาในช่องดรอปดาวน์
 4. ระบุวันที่ท่านต้องการตั้งหรือแก้ไขราคาในช่องเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือลากไอคอนสีน้ำเงินเพื่อเลือกหลายวัน หากท่านไม่ต้องการใส่วันสิ้นสุด ให้คลิกตัวเลือกวัน (ขั้นสูง) จากนั้นทำเครื่องหมายในช่องด้านหน้าคำว่าไม่มีวันสิ้นสุด
 5. คลิกเปิดจอง
 6. ตั้งหรือแก้ไขราคาสำหรับประเภทห้องพักหรือยูนิต 
 7. คลิกบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?