ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน” และ “งดเช็คเอาท์”

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีที่ทำให้ท่านสามารถใช้เงื่อนไขพิเศษกับการจองที่ได้รับ หากท่านไม่สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาท์ให้ลูกค้าได้ในบางวัน ท่านก็สามารถตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินหรืองดเช็คเอาท์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ในวันที่ดังกล่าว

เปิดใช้งานเลยวันนี้


เนื้อหาในบทความนี้

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอิน

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์


วิธีตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์หรืองดเช็คอินนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบปฏิทินที่ท่านใช้ โปรดตรวจสอบภาพหน้าจอด้านล่างว่าปฏิทินใดตรงกับที่ท่านใช้ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นทำตามขั้นตอนสำหรับปฏิทินรูปแบบดังกล่าว


การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน”

ข้อกำหนดงดเช็คอินจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่เริ่มเข้าพักในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ โดยลูกค้ายังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ หากวันที่เช็คอินของลูกค้าไม่ได้ตรงกับวันที่มีข้อกำหนดด้านการจอง

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คอินให้กับห้องพัก/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวสำหรับเข้าพักช่วง 24-26 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คอินในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • แต่ลูกค้าสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้สำหรับเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เพราะวันที่ลูกค้าเข้าเช็คอินนั้นไม่มีข้อกำหนดงดเช็คอิน

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. ค้นหาห้องที่ต้องการตั้งข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาห้องเพื่อดูข้อกำหนดด้านการจองทั้งหมด ท่านสามารถเปิดรายการนี้โดยคลิกกล่องข้อกำหนดด้านการจองถัดจากช่องเลือกวันที่ได้เช่นกัน
 3. ที่แถวงดเช็คอิน เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 4. คลิกเปิดใช้ (ปุ่มรูปวงกลม) จากนั้นคลิกบันทึก
 5. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า คลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่ที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด จากนั้นคลิกกล่องข้อกำหนด แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คอิน ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการตั้งข้อกำหนดงดเช็คอินด้วยปฏิทินรูปแบบรายเดือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 3. ที่เมนูด้านขวาของหน้าจอ เลื่อนลงไปที่ข้อกำหนดด้านการจอง (ขั้นสูง)
 4. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คอิน จากนั้นคลิกบันทึก

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์

ข้อกำหนดงดเช็คเอาท์จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่ช่วงเข้าพักสิ้นสุดในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ โดยลูกค้ายังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ ตราบเท่าที่วันที่เช็คเอาท์ของลูกค้าไม่ได้ตรงกับวันที่มีข้อกำหนดด้านการจอง

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ให้กับห้องพัก/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้อง/ที่พักดังกล่าวสำหรับเข้าพักช่วง 21-24 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คเอาท์ในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • แต่ลูกค้าจะสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้สำหรับเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เพราะวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์นั้นไม่มีข้อกำหนดงดเช็คเอาท์

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ก็สามารถตั้งข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. ค้นหาห้องที่ต้องการตั้งข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาห้องเพื่อดูข้อกำหนดด้านการจองทั้งหมด ท่านสามารถเปิดรายการนี้โดยคลิกกล่องข้อกำหนดด้านการจองถัดจากช่องเลือกวันที่ได้เช่นกัน
 3. ที่แถวงดเช็คเอาท์ เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คเอาท์ หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 4. คลิกปุ่มเปิดใช้ จากนั้นคลิกบันทึก
 5. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า คลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่ที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด จากนั้นคลิกกล่องข้อกำหนด แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน และต้องการตั้งข้อกำหนดงดเช็คเอาท์สำหรับบางวันที่ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คเอาท์ หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 3. ที่เมนูด้านขวาของหน้าจอ เลื่อนลงไปที่ข้อกำหนดด้านการจอง (ขั้นสูง)
 4. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คเอาท์ จากนั้นคลิกบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?