การตั้งค่าห้องพักรวม

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

ห้องพักรวมเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตอบรับความต้องการของผู้เดินทางประเภทต่าง ๆ การเสนอให้จองแยกเป็นเตียง ๆ ในห้องพักรวมได้นั้นสามารถช่วยดึงดูดผู้เดินทางที่มีงบจำกัดได้ ในขณะเดียวกันการเสนอให้จองห้องพักรวมเป็นห้องพักส่วนตัวได้นั้นก็ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดสำหรับลูกค้าประเภทอื่น ๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั้ง 2 แบบผ่านเอกซ์ทราเน็ตโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


เนื้อหาในบทความนี้


วิธีตั้งค่าขายแยกแต่ละเตียงในห้องพักรวม

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือกข้อมูลห้องพัก
 3. คลิกที่สร้างข้อมูลห้องพักใหม่
 4. ที่หัวข้อประเภทห้องพัก ให้เลือกเตียงในห้องพักรวม
 5. ที่หัวข้อชื่อเตียง เลือกประเภทห้องพักรวมที่มีเตียงนี้
 6. ที่หัวข้อจำนวนเตียงประเภทนี้ ให้ระบุจำนวนเตียงประเภทนี้ที่เปิดให้จองได้ในห้องพักรวมดังกล่าว (โปรดเช็คว่าจำนวนนี้ตรงกับจำนวนเตียงที่มีให้บริการเพื่อป้องกันปัญหาการจองเกินจำนวนจัดสรร)
 7. ที่หัวข้อ ตัวเลือกเตียงและจำนวนผู้เข้าพัก ให้ระบุประเภทของเตียงนี้และจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดที่สำหรับแต่ละเตียงรองรับได้ ทั้งนี้เราถือว่าเตียงสองชั้นมาตรฐานแต่ละชั้นเหมาะสำหรับผู้เข้าพัก 1 คน หากท่านมีเตียงสองชั้นขนาดใหญ่ที่แต่ละชั้นรองรับผู้เข้าพักได้ 2 คน ให้เลือกเตียงใหญ่จากเมนูดรอปดาวน์
 8. ระบุว่าห้องพักมีห้องน้ำจำนวนกี่ห้องและแต่ละห้องตั้งอยู่ที่ใด
 9. คลิกดำเนินการต่อ

ตอนนี้ท่านได้สร้างเตียงในห้องพักรวมซึ่งสามารถแยกจองเป็นเตียง ๆ ได้แล้ว ขณะนี้เตียงเหล่านี้ถือเป็นประเภทห้องพักหนึ่งที่ท่านสามารถตั้งราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้


วิธีตั้งค่าห้องพักรวมสำหรับการจองแบบห้องส่วนตัว

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือกข้อมูลห้องพัก
 3. คลิกที่สร้างข้อมูลห้องพักใหม่
 4. ที่หัวข้อประเภทห้องพัก ให้เลือกห้องพักรวม
 5. ที่หัวข้อชื่อห้องพัก ให้เลือกประเภทของห้องพักรวมดังกล่าว
 6. ที่หัวข้อจำนวนห้องพัก (ของประเภทนี้) ให้ระบุจำนวนของห้องพักรวมประเภทนี้ที่ท่านต้องการขาย
 7. ที่หัวข้อตัวเลือกเตียงและจำนวนผู้เข้าพัก ให้ระบุว่าห้องนี้มีเตียงแต่ละประเภทเป็นจำนวนเท่าไร และแต่ละเตียงรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดเท่าไร ทั้งนี้เราถือว่าเตียงสองชั้นมาตรฐานแต่ละชั้นเหมาะสำหรับผู้เข้าพัก 1 คน หากท่านมีเตียงสองชั้นขนาดใหญ่ที่แต่ละชั้นรองรับผู้เข้าพักได้ 2 คน ให้เลือกเตียงใหญ่จากเมนูดรอปดาวน์
 8. ระบุว่าห้องพักมีห้องน้ำจำนวนกี่ห้องและแต่ละห้องตั้งอยู่ที่ใด
 9. คลิกดำเนินการต่อ

ตอนนี้ท่านได้สร้างห้องพักรวมที่สามารถจองเป็นห้องพักส่วนตัวแล้ว ขณะนี้ห้องนี้ถือเป็นประเภทห้องพักหนึ่งที่ท่านสามารถตั้งราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้


โปรดทราบว่า อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงก่อนที่ข้อมูลเตียงแยกหรือห้องพักรวมซึ่งสามารถจองแบบพักส่วนตัวได้นั้นจะปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?