การตั้งค่าห้องพักรวม

Updated 3 เดือน ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

ห้องพักรวมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้บริการผู้เดินทางประเภทต่าง ๆ การเปิดให้จองห้องพักรวมแบบขายเตียงแยกนั้นช่วยดึงดูดผู้เดินทางที่ต้องการประหยัดงบ ในขณะที่การเปิดขายห้องพักรวมแบบให้เหมาเป็นห้องส่วนตัวไปเลยนั้นก็จะเพิ่มความน่าดึงดูดใจสำหรับผู้เข้าพักประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั้ง 2 แบบผ่านเอกซ์ทราเน็ตโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เนื้อหาในบทความนี้

วิธีตั้งค่าขายเตียงแยกในห้องพักรวม

วิธีตั้งค่าห้องพักรวมสำหรับการจองแบบห้องส่วนตัว


วิธีตั้งค่าขายเตียงแยกในห้องพักรวม

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือกข้อมูลห้องพัก
 3. คลิกที่สร้างข้อมูลห้องพักใหม่
 4. ในหัวข้อประเภทห้องพัก ให้เลือกเตียงในห้องพักรวม
 5. ในส่วนชื่อเตียง เลือกประเภทห้องพักรวมที่มีเตียงนี้
 6. ในหัวข้อจำนวนเตียงประเภทนี้ ให้ระบุจำนวนเตียงประเภทนี้ที่พบได้ในห้องพักรวมดังกล่าว (โปรดเช็คว่าจำนวนนี้ตรงกับจำนวนเตียงที่มีให้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงการจองเกินจำนวนจัดสรร)
 7. ในหัวข้อตัวเลือกเตียงและจำนวนผู้เข้าพัก ระบุประเภทเตียงและจำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่และเด็กที่สามารถรองรับได้ (เราถือว่า 1 เตียงบนเตียงสองชั้นแบบมาตรฐานเหมาะสำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน หากเตียงของท่านมีขนาดใหญ่กว่านั้นและสามารถรองรับได้ 2 ท่าน ก็ให้เลือกเตียงใหญ่จากเมนูดรอปดาวน์)
 8. ระบุว่าห้องพักมีห้องน้ำจำนวนกี่ห้องและแต่ละห้องตั้งอยู่ที่ใด
 9. คลิกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

ตอนนี้ท่านได้สร้างเตียงในห้องพักรวมซึ่งสามารถจองแยกเป็นเตียง ๆ ได้แล้ว ขณะนี้เตียงเหล่านี้ถือเป็น “ประเภทห้องพัก” ที่ท่านสามารถตั้งราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ โปรดทราบว่า อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงก่อนที่ข้อมูลเตียงเหล่านี้จะปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา


วิธีตั้งค่าห้องพักรวมสำหรับการจองแบบห้องส่วนตัว

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ที่พัก จากนั้นเลือกข้อมูลห้องพัก
 3. คลิกที่สร้างข้อมูลห้องพักใหม่
 4. ในหัวข้อประเภทห้องพัก ให้เลือกห้องพักรวม
 5. ในส่วนชื่อห้องพัก ให้เลือกประเภทของห้องพักรวมดังกล่าว
 6. ในหัวข้อจำนวนห้องพัก (ของประเภทนี้) ให้เพิ่มจำนวนของห้องพักรวมประเภทนี้ที่ท่านต้องการขาย
 7. ในหัวข้อตัวเลือกเตียงและจำนวนผู้เข้าพัก ให้ระบุประเภทเตียงและจำนวนของเตียงแต่ละประเภทที่มีในห้องพักรวมนี้ ตลอดจนจำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่และเด็กที่แต่ละเตียงสามารถรองรับได้ (เราถือว่า 1 เตียงบนเตียงสองชั้นแบบมาตรฐานเหมาะสำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน หากเตียงของท่านมีขนาดใหญ่กว่านั้นและสามารถรองรับได้ 2 ท่าน ก็ให้เลือกเตียงใหญ่จากเมนูดรอปดาวน์)
 8. ระบุว่าห้องพักมีห้องน้ำจำนวนกี่ห้องและแต่ละห้องตั้งอยู่ที่ใด
 9. คลิกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่า อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงก่อนที่ข้อมูลห้องพักรวมซึ่งสามารถจองแบบพักส่วนตัวได้นั้นจะปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?