จะดูข้อเสนอและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้อย่างไร?

หากต้องการดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับข้อเสนอที่ที่พักของท่านกำลังเปิดให้จอง โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเลือกแท็บโปรโมชั่น ท่านสามารถดูได้ว่าปัจจุบันมีส่วนลดใดบ้างสำหรับห้องพักและในช่วงวันที่ใด ที่ทางซ้ายมือของหน้าจอและใต้ชื่อข้อเสนอแต่ละประเภท จะมีข้อมูลจำนวนคืนเข้าพักที่มีผู้จองแล้วและรายได้ที่ได้รับจากข้อเสนอนั้น คลิกปุ่ม "เพิ่มใหม่" ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ "โปรโมชั่น" เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ หรือเลือก "แก้ไข" หรือ "ลบ" ที่อยู่ใต้ชื่อข้อเสนอที่ใช้งานอยู่เพื่อทำการปรับเปลี่ยน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อเสนอ โปรดคลิกที่นี่: จะสร้างข้อเสนอหรือโปรโมชั่นได้อย่างไร?

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้