จะตั้งข้อกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำผ่าน Pulse ได้อย่างไร?

Updated 3 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึกบทความ

ระยะเข้าพักขั้นต่ำคือจำนวนคืนขั้นต่ำที่กำหนดให้ลูกค้าจองสำหรับเข้าพัก ท่านสามารถปรับข้อกำหนดนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งบนแอป Pulse

หมายเหตุ: ปฏิทินแบบใหม่จะพร้อมใช้งานบนแอป Pulse ในเดือนกันยายน 2020 โดยได้มีการย้ายข้อมูลของที่พักคู่ค้าบางแห่งไปแล้ว และจะดำเนินการในส่วนที่เหลือเร็ว ๆ นี้ ท่านสามารถดูขั้นตอนในการอัปเดตจำนวนห้องที่เปิดให้จองทั้งในเวอร์ชั่นเก่าและเวอร์ชั่นใหม่ที่ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด Pulse


สารบัญ:

ปฏิทินแบบเก่า 

ปฏิทินแบบใหม่


ปฏิทินแบบเก่า

หากท่านต้องการกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำผ่าน Pulse เพียงเปิดแอปในอุปกรณ์ระบบ iOS หรือ Android จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

สำหรับวันใดวันหนึ่ง:

 1. แตะแท็บ จำนวนห้องเปิดจอง ที่ด้านล่างหน้าจอ
 2. เลือกวันที่ท่านต้องการอัปเดตข้อมูล
 3. เลื่อนลงไปด้านล่างแล้วแตะประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต
 4. ปรับจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำที่ “ระยะเข้าพักขั้นต่ำ”
 5. แตะ “บันทึก” (หากใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกตรงมุมขวาบน)
 6. เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องยืนยันว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว

สำหรับหลายวัน:

 1. ไปที่แท็บ จำนวนห้องเปิดจอง และแตะที่ “แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่” ใต้ปฏิทิน
 2. เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการอัปเดต และแตะที่ “ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง”
 3. เลือกที่พักที่ต้องการแก้ไขข้อกำหนด (ในกรณีที่ท่านมีที่พักหลายแห่ง)
 4. เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการและเลื่อนลงไปดูข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำ
 5. แตะที่ช่องกรอกข้อมูลสีเทา ปรับจำนวนคืนตามต้องการ
 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านล่างของหน้าจอ (หรือแตะปุ่มรูปเครื่องหมายถูกที่ด้านบนของหน้าจอหากใช้อุปกรณ์ Android) เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: ขณะนี้ระยะเข้าพักขั้นต่ำเป็นเพียงข้อกำหนดเดียวที่สามารถตั้งผ่านแอป Pulse ได้


ปฏิทินแบบใหม่

ท่านสามารถอัปเดตข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำทาง Pulse ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะสำหรับวันเดียวหรือหลายวันก็ตาม

สำหรับวันเดียว:

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6

  หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ไปที่ขั้นตอน 5

  หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. แตะที่พักที่ท่านต้องการจัดการ
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน อย่างแรกเลยให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว

  หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการซึ่งจัดเรียงตามลำดับวันที่ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต

 6. แตะวันที่ที่ต้องการอัปเดต
 7. เลื่อนลงเพื่อดูระยะเข้าพักขั้นต่ำที่ท่านกำหนด
 8. แตะที่ช่องในหัวข้อระยะเข้าพักและเลือกจำนวนคืนขั้นต่ำที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าพัก 
 9. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว:

  หากท่านใช้ iOS แตะที่ปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงก็ให้กด “รีเซ็ต”

  หากท่านใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ก็ให้แตะที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ “ยกเลิก”


อัปเดตให้หลายวัน:

 1. เปิดแอป Pulse บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีห้องพักประเภทเดียว ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 6

  หากท่านมีห้องพักหลายประเภท ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 5

  หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. แตะที่พักที่ท่านต้องการจัดการ
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน อย่างแรกเลยให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว

  หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการซึ่งจัดเรียงตามลำดับวันที่ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ประเภทห้องพักที่ต้องการอัปเดต

 6. แตะที่ “แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่”
 7. เลือกช่วงวันที่ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 8. แตะที่ “ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง”
 9. แตะที่ช่องในหัวข้อระยะเข้าพักและเลือกจำนวนคืนขั้นต่ำที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าพัก  
 10. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว:

  หากท่านใช้ iOS แตะที่ปุ่ม “บันทึก” ที่ด้านล่างหน้าจอ แต่ถ้าไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงก็ให้กด “รีเซ็ต”

  หากท่านใช้ Android ให้แตะที่เครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง ก็ให้แตะที่ลูกศรที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นแตะที่ “ยกเลิก” หรือแตะที่ลูกศรวน “รีเซ็ต” ที่มุมขวาบน (ใกล้กับเครื่องหมายถูก)

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

รางวัล Traveller Review Awards

ดูว่าปีนี้ท่านได้รับรางวัลหรือไม่ และรับแพ็กเกจรางวัลใหม่ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมด

ดาวน์โหลดทันที