จะนำส่วนลดจากเรทแพลนและโปรโมชั่นต่าง ๆ มาคำนวณรวมกันได้ไหม?

หากต้องการให้กลยุทธ์การตั้งราคาของท่านมีความหลากหลาย ท่านจะต้องใช้ 3 สิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ เรทแพลน ราคาเฉพาะลูกค้าเป้าหมาย และโปรโมชั่น โดยบน Booking.com นั้นท่านสามารถรวม ทั้ง 3 สิ่งนี้ได้หลายรูปแบบ

เราได้จัดทำข้อมูลโดยรวมที่เป็นประโยชน์เพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งใดที่ท่านนำส่วนลดมารวมกันได้ และสิ่งใดที่เมื่อรวมกันแล้วจะใช้ส่วนลดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น  

Image
Discount Stacking - 28th of Oct 2019

รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

  • เรทแพลน คือ สิ่งที่เปิดใช้ถาวรและปรากฏแก่ลูกค้าทุกราย เมื่อท่านเสนอส่วนลดเพิ่มเติม ส่วนลดดังกล่าวก็จะใช้กับเรทแพลนของท่าน
  • ราคาเฉพาะลูกค้าเป้าหมาย คือ ส่วนลดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และอาจเปิดใช้ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ส่วนลดราคาสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบางรายการนั้นยังนำมาคำนวณรวมกันได้ ตัวอย่างเช่น ส่วนลด Genius สามารถนำมาคำนวณรวมกับส่วนลดราคาเฉพาะประเทศได้
  • โปรโมชั่น คือ สิ่งที่เปิดใช้ชั่วคราว และอาจเป็นส่วนลดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือลูกค้าทั้งหมดที่มีสิทธิ์จองโปรโมชั่นนั้น ๆ ก็ได้ หากท่านเปิดใช้โปรโมชั่นอยู่หลายรายการและลูกค้าสามารถจองได้มากกว่า 1 รายการ ระบบก็จะเสนอโปรโมชั่นที่มีส่วนลดสูงที่สุดให้กับลูกค้า
  • ท่านสามารถรวมส่วนลดจากราคาเฉพาะลูกค้าเป้าหมายและโปรโมชั่นบางประเภทเข้าด้วยกันได้เช่นกัน ดังนั้นท่านจึงมอบส่วนลดที่นำมาคำนวณรวมกันให้กับลูกค้าได้

ลองดูข้อมูลโดยรวมด้านบนเพื่อเช็คว่าสิ่งใดนำมาคำนวณรวมกันได้บ้าง หรือจะดูตัวอย่างด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกัน

ฉันเปิดขายทั้งเรทแพลนที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่นและแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ให้กับลูกค้า รวมทั้งเปิดใช้ข้อเสนอนาทีสุดท้าย แล้วระบบจะนำข้อเสนอนาทีสุดท้ายดังกล่าวไปใช้อย่างไร?

ระบบจะนำส่วนลดจากข้อเสนอนาทีสุดท้ายไปใช้กับเรทแพลนทั้งหมดของท่าน และจะแสดงแก่ลูกค้าทุกรายที่มีสิทธิ์จอง

ฉันเปิดให้ลูกค้าจองเรทแพลนที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่น เป็นที่พัก Genius และเปิดใช้ราคาเฉพะประเทศแบบจองได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากข้อเสนอประเภทใด?

ส่วนลดมาตรฐานสำหรับ Genius (10%) จะเปิดให้จองได้เฉพาะลูกค้า Genius ที่มีสิทธิ์เท่านั้น ในขณะที่ราคาเฉพาะประเทศแบบจองได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบจะเปิดให้จองได้เฉพาะลูกค้าที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่าน หากลูกค้ามีสิทธิ์จองทั้ง 2 ข้อเสนอ ก็จะได้รับส่วนลดจากทั้ง 2 ข้อเสนอซึ่งนำมาคำนวณรวมกัน

ฉันเปิดขายเรทแพลนแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ให้กับลูกค้า รวมถึงเปิดใช้ทั้งราคาเฉพาะประเทศสำหรับลูกค้า Genius และข้อเสนอสำหรับผู้จองล่วงหน้า ลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากข้อเสนอประเภทใด?

ราคาเฉพาะประเทศสำหรับลูกค้า Genius จะเปิดให้จองได้เฉพาะลูกค้า Genius ที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่มาจากประเทศอื่น ๆ จะเห็นเฉพาะข้อเสนอสำหรับผู้จองล่วงหน้า (หากจองล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด) และหากลูกค้ามีสิทธิ์จองทั้ง 2 ข้อเสนอ ก็จะได้รับส่วนลดจากทั้ง 2 ข้อเสนอซึ่งนำมาคำนวณรวมกัน

ต้องการบันทึกข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการรวมข้อเสนอไว้เปิดดูได้อย่างสะดวกไหม?

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการรวมข้อเสนอ

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้