จะรวมอาหารเช้าในราคาห้องพักได้อย่างไร?

ท่านสามารถเพิ่มอาหารเช้าได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานหรือตัวเลือกขั้นสูง (ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการส่วนใหญ่ของที่พักประเภทเดียวกับท่านเป็นอย่างไร) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับตัวเลือกที่ปรากฏในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน

ตัวเลือกที่ 1: เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนอาหารเช้าซึ่งรวมในราคาห้องพักหรือชำระได้เมื่อเช็คอิน

1. คลิกแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ"2. เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลอาหารเช้าตามต้องการ3. คลิก "บันทึก" เมื่อดำเนินการเสร็จ

ตัวเลือกที่ 2: เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนอาหารเช้าสำหรับราคาห้องพักประเภทใดประเภทหนึ่ง

1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลือก "เรทแพลน"2. ท่านสามารถเลือก "แก้ไข" ราคาที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างใหม่โดยคลิก "เพิ่มเรทแพลนใหม่"3. ที่หัวข้อ "มื้ออาหารใด?" ทำเครื่องหมายหน้า "อาหารเช้า" เลือก "ตรวจสอบข้อมูล" จากนั้นในขั้นตอนถัดไปคลิก "เปิดใช้ประเภทราคา" หรือ "เปิดใช้เรทแพลน"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้