จะลบราคาโปรโมชั่นได้อย่างไร?

หากต้องการปิดข้อเสนอหรือโปรโมชั่น ท่านสามารถดำเนินการในเอกซ์ทราเน็ตตามขั้นตอนต่อไปนี้:

กรณีที่ 1: ท่านต้องการลบข้อเสนอ/โปรโมชั่น (ที่เปิดใช้ชั่วคราว) ซึ่งสร้างผ่านแท็บ "โปรโมชั่น":

  1. คลิกแท็บ "โปรโมชั่น" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกข้อเสนอที่ต้องการ
  2. เมื่อคลิกลิงก์ "ปิดการใช้งาน" แล้ว ข้อเสนอนั้นจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวจะยังคงอยู่ในระบบ และท่านสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้ตามต้องการ (คลิกหัวข้อ "โปรโมชั่นที่ปิดการใช้งาน")

กรณีที่ 2: ท่านต้องการลบข้อเสนอ/โปรโมชั่นซึ่งสร้างในส่วน "เรทแพลน":

  1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "เรทแพลน"
  2. คลิกปุ่ม "ลบ" ซึ่งอยู่ใต้โปรโมชั่นที่ต้องการเอาออก โปรโมชั่นดังกล่าวจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นอีกต่อไป

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้