จะสร้างข้อเสนอที่ไม่รวมมื้ออาหารได้หรือไม่?

เมื่อมีการสร้างข้อเสนอใหม่ เราจะคัดลอกบริการมื้ออาหารมาจาก "ราคาหลัก" เสมอ (เช่น ราคามาตรฐานของท่าน) หากท่านไม่มีราคาซึ่งไม่รวมมื้ออาหาร วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างราคานั้นขึ้นมา โดยดำเนินการดังนี้:1. ไปที่แท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นคลิก "ประเภทราคา"2. คลิก "แก้ไข" เพื่อปรับเปลี่ยนราคาที่มีอยู่แล้ว หรือคลิก "เพิ่มประเภทราคาใหม่" เพื่อสร้างราคาใหม่3. หากต้องการสร้างราคาแบบไม่รวมมื้ออาหาร ท่านไม่ต้องทำเครื่องหมายใด ๆ ในหัวข้อ "มื้ออาหารใด?" จากนั้นคลิก "ตรวจสอบประเภทราคา" และเลือก "บันทึกประเภทราคา" ในขั้นตอนถัดไปเมื่อท่านสร้างประเภทราคาไม่รวมมื้ออาหารเรียบร้อยแล้ว โปรดไปที่แท็บ "โปรโมชั่น" เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ และเลือกราคาแบบไม่รวมมื้ออาหารที่หัวข้อ "ราคาใด?"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้