จะเชื่อมต่อปฏิทิน Booking.com กับเว็บอื่น ๆ ได้อย่างไร?

หากท่านต้องการติดตามรายการจองทั้งหมดที่ได้รับและป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน ท่านสามารถซิงก์ปฏิทินของท่านบน Booking.com กับปฏิทินบนเว็บอื่นได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถดึงข้อมูลปฏิทินของท่านจาก Airbnb หรือ HomeAway ให้มาซิงก์กับปฏิทินของท่านบน Booking.com หรือจะส่งข้อมูลปฏิทินของท่านบน Booking.com ไปยังปฏิทิน Airbnb หรือ Google ก็ได้เช่นกัน

ราขอแนะนำให้ท่านทั้งส่งข้อมูลปฏิทิน Booking.com ไปยังเว็บอื่นและดึงข้อมูลปฏิทินจากเว็บอื่นมาบน Booking.com วิธีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถจัดการรายการจองที่ได้รับจากช่องทางทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าปฏิทินจะไม่ซิงก์กันแบบเรียลไทม์ ดังนั้น การจองแต่ละรายการที่ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ จะไม่ซิงก์กับปฏิทิน Booking.com ทันที และในทางกลับกันก็เช่นกัน

หากท่านเพิ่งเริ่มใช้งาน Booking.com เราขอแนะนำให้ดำเนินการข้างต้นก่อนเปิดให้จองที่พักบนเว็บของเรา 

ท่านจะสามารถส่งหรือดึงข้อมูลปฏิทินได้ก็ต่อเมื่อที่พักของท่านเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้

 • มีห้องพักไม่เกิน 20 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีตัวเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 1 ยูนิต
 • ไม่ได้ใช้บริการเชื่อมต่อ XML (Connectivity) เช่น ระบบจัดการที่พัก (PMS) หรือระบบ Channel manager

หมายเหตุ: มีที่พักเพียงบางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้หรือไม่ ให้ไปที่แท็บ "ปฏิทิน" หรือ "จำนวนและราคาห้องว่างที่เปิดให้จอง" ในเอกซ์ทราเน็ต ท่านจะเห็นตัวเลือก "ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน" หากที่พักของท่านสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการจองจะไม่ซิงก์แบบเรียลไทม์ กล่าวคือการซิงก์ข้อมูลการจองจากปฏิทินของเว็บอื่นกับปฏิทิน Booking.com จะมีความล่าช้า และในทางกลับกันก็เช่นกัน

หากต้องการดึงและส่งข้อมูลปฏิทิน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีดึงข้อมูลปฏิทินจากเว็บอื่น

ตัวเลือกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านเปิดให้จองผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า 1 ช่องทาง และต้องการดึงข้อมูลจากปฏิทินอื่นมาใส่ในปฏิทิน Booking.com และซิงก์ข้อมูลให้ตรงกัน

วิธีทำมีดังนี้

 1. คัดลอกลิงก์ URL ของปฏิทินภายนอกที่ท่านเลือกใช้
 2. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต และคลิกแท็บ "ปฏิทิน" หรือ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลื่อนลงไปที่ "ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน" และระบบจะนำท่านไปยังหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการซิงก์ปฏิทินของท่าน
 3. คลิกปุ่ม "เพิ่มการเชื่อมต่อปฏิทิน" วางลิงก์จากปฏิทินของเว็บอื่นลงในช่องสำหรับกรอกข้อมูล จากนั้นตั้งชื่อให้การซิงก์ปฏิทินดังกล่าว (เช่น หากท่านเชื่อมต่อปฏิทินกับ Airbnb ก็อาจตั้งชื่อการซิงก์นี้ว่า "Airbnb") และคลิก "ขั้นถัดไป"
 4. คลิก "คัดลอกลิงก์" เพื่อคัดลอกลิงก์ จากนั้นนำไปวางลงในช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของเว็บอื่น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กลับไปที่เอกซ์ทราเน็ตและคลิก "เรียบร้อย" มาถึงขั้นตอนนี้ท่านก็จะเห็นปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาปรากฏอยู่ในหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ เนื่องจากเราต้องใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ท่านจึงจะเห็นสถานะ "กำลังยืนยันการเชื่อมต่อ" ในระหว่างที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อ และเมื่อปฏิทินของท่านซิงก์กันแล้ว สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น "เรียบร้อย"
 5. ทุกปฏิทินที่ท่านดึงข้อมูลมาจะมีตัวเลือก "ซิงก์ทันที" และ "ลบ" โดยหากคลิก "ซิงก์ทันที" ระบบก็จะซิงก์ปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ  และหากคลิก "ลบ" ระบบก็จะลบปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาและยกเลิกการซิงก์ข้อมูล

วิธีส่งข้อมูลปฏิทินไปยังเว็บอื่น

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถคัดลอกสถานะห้องพักบน Booking.com ของท่านไปยังปฏิทินภายนอกได้

วิธีทำมีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต และคลิกแท็บ "ปฏิทิน" หรือ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลื่อนลงไปที่ "ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน" และระบบจะนำท่านไปยังหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการซิงก์ปฏิทินของท่าน
 2. คลิกปุ่ม "เพิ่มการเชื่อมต่อปฏิทิน" จากนั้นเลื่อนลงไปคลิก "ข้ามขั้นตอนนี้"
 3. กล่องป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น ให้ท่านตั้งชื่อการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ จากนั้นคลิก "ส่งข้อมูลปฏิทิน"
 4. คลิก "คัดลอกลิงก์" เพื่อคัดลอกลิงก์ จากนั้นนำไปวางลงในช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของเว็บอื่น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้กลับไปที่เอกซ์ทราเน็ตและคลิก "เรียบร้อย" มาถึงขั้นตอนนี้ท่านก็จะเห็นปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาปรากฏอยู่ในหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ เนื่องจากเราต้องใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ท่านจึงจะเห็นสถานะ "กำลังยืนยันการเชื่อมต่อ" ในระหว่างที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อ และเมื่อปฏิทินของท่านซิงก์กันแล้ว สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น "ส่งข้อมูลเท่านั้น"
 5. หากต้องการยกเลิกการส่งข้อมูลจาก Booking.com ไปยังเว็บไซต์ปฏิทินภายนอก ให้ลบการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องบนเว็บอื่น ๆ

หมายเหตุ: การจองจะไม่ซิงก์แบบเรียลไทม์ ดังนั้น การจองแต่ละรายการที่ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ จะไม่ซิงก์กับปฏิทิน Booking.com ทันที และในทางกลับกันก็เช่นกัน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้