จะเปิดหรือปิดจองห้องพักได้อย่างไร?

ท่านจำเป็นต้องเปิดหรือปิดจองห้องพักเพียงไม่กี่วันหรือนานกว่านั้นไหม?

ท่านสามารถดำเนินการตามตัวเลือกต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน

หากท่านใช้ปฏิทินที่แสดงเป็นรายเดือน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

คลิกแท็บที่อยู่ติดแท็บ "หน้าหลัก" ในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับของที่พักท่าน:

 1. คลิกที่ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นคลิกชื่อห้องพักที่ต้องการ

 2. คลิกวันที่ใดวันที่หนึ่ง หรือเลือกช่วงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด จากนั้นคลิก "เปิด" หรือ "ปิด" ใต้หัวข้อ "เปิดหรือปิดรับการจอง"
 3. คลิก "บันทึก" เมื่อเสร็จสิ้น

หากท่านใช้ปฏิทินที่แสดงข้อมูลตามรายชื่อห้องพัก โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

 1. ไปที่แท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นคลิกที่ "ปฏิทิน"
 2. ในกรณีที่ต้องการเปิดหรือปิดจองห้องพักในวันใดวันหนึ่ง คลิกที่วันที่ต้องการ โดยสีเขียวหมายถึงห้องนั้นเปิดให้จองได้ส่วนสีแดงหมายถึงห้องนั้นปิดรับการจอง
 3. หากท่านคลิกวันที่เป็นสีแดง (ปิดจอง) สีจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เท่ากับว่าห้องนั้นเปิดให้จองได้ในวันดังกล่าวแล้ว ในทางกลับกัน หากท่านคลิกวันที่เป็นสีเขียว (เปิดให้จองได้) สีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายถึงตอนนี้ห้องได้ปิดจองในวันดังกล่าว ระบบจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติทันทีที่สีมีการเปลี่ยนแปลง
 4. ท่านสามารถเลือกว่าจะปิดจองห้องพักทั้งหมด หรือปิดเพียงเฉพาะบางประเภทราคาก็ได้

หากต้องการเปิดจองในระยะยาว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก "แก้ไข" ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ "จำนวนห้องเปิดให้จอง"
 2. เลือกช่วงวันที่และระบุจำนวนห้องพักที่ต้องการเปิดให้จอง
 3. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเปิดให้จองในช่วงวันดังกล่าว

ช่องจะกลายเป็นสีเเขียว เท่ากับว่าห้องเปิดให้จองได้ในช่วงนั้น

หากต้องการปิดจองในระยะยาว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก "แก้ไข" ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ "จำนวนห้องเปิดให้จอง"
 2. เลือกช่วงวันที่และระบุตัวเลขห้องที่เปิดจองเป็น "0"
 3. คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเปิดให้จองในช่วงวันดังกล่าว

ช่องจะกลายเป็นสีแดง เท่ากับว่าห้องจะปิดจองในช่วงนั้น ลูกค้าจึงจะไม่สามารถจองห้องได้บน Booking.com

คำแนะนำ: โปรดอย่าลืมโหลดราคาในวันที่ท่านเปิดจอง เพราะหากท่านไม่ใส่ราคา ลูกค้าจะไม่เห็นห้องดังกล่าวปรากฏบน Booking.com