จะเพิ่มราคาให้ห้องพัก 1 ประเภทหรือมากกว่าได้อย่างไร?

หากต้องการอัปเดตราคาและจำนวนห้องของประเภทห้องที่ต้องการก็สามารถทำได้ง่ายดายผ่านเอกซ์ทราเน็ตตัวเลือกด้านล่างนี้จะมีให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่านหากปฏิทินของท่านแสดงแบบรายเดือน (30 วัน) ในหน้าเดียว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก ปฏิทิน(หรือชื่อห้องที่เกี่ยวข้อง)

2. เลือก "เริ่มต้น" และ "สิ้นสุด" เพื่อเลือกวันที่ต้องการเพิ่มข้อมูล

3. ท่านสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในปฏิทิน หรือทำเครื่องหมายถูกในกล่อง "ไม่มีวันสิ้นสุด" ซึ่งอยู่ใต้หัวข้อ "ตัวเลือกวันล่วงหน้า"4. คลิก "ราคา" จากนั้นระบุราคาในช่อง5. เลือก "บันทีก"6. ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้งโดยเปลี่ยนประเภทห้องพักที่ต้องการไปเรื่อย ๆ หากปฏิทินของท่านแสดงในรูปแบบอื่น โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก ปฏิทิน

2. คลิกลูกศรถัดจากราคาที่ต้องการเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

3. คลิก “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ “ราคา”

4. เลือกราคา ช่วงวันที่ และวันที่ต้องการแสดงราคานี้ จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

5. ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้งกับเรทแพลนที่ต้องการและประเภทห้องที่เกี่ยวข้อง