การปิดที่พักไม่ให้รับการจองชั่วคราว

อัปเดตเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

มีปัจจัยหลายประการที่สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเลือกว่างที่ท่านเปิดให้จอง ด้วยเหตุนี้ความยืดหยุ่นจึงเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เรามีเสนอในด้านผลิตภัณฑ์ หนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้ท่านจัดการการร่วมธุรกิจกับเราได้ง่ายดายยิ่งขึ้นก็คือฟังก์ชั่นงดรับการจองชั่วคราว ซึ่งช่วยให้ที่พักท่านระงับหรืองดรับการจองชั่วคราวบนแพลตฟอร์มของเราได้นานเท่าที่ต้องการ


เนื้อหาในบทความนี้


จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อที่พักงดรับการจองชั่วคราว?

ท่านจะไม่สามารถรับการจองใด ๆ ได้ในวันที่ที่พักงดรับการจอง ซึ่งช่วงดังกล่าวนี้เรียกว่า “ช่วงงดรับการจองชั่วคราว” เมื่อกำหนดช่วงงดรับการจองชั่วคราว ท่านจะสามารถกำหนดวันสิ้นสุดหรือปล่อยว่างก็ได้ หากเป็นกรณีหลังเราจะขอให้ท่านเลือกวันที่ต้องการรับการแจ้งเตือนให้ยกเลิกการงดรับและเปิดรับการจองอีกครั้ง นอกจากนี้เราก็จะแสดงข้อความบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน เพื่อแจ้งลูกค้าว่าไม่สามารถจองที่พักของท่านได้ในเวลานี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงงดรับการจองชั่วคราว:

 • ผู้เดินทางยังคงสามารถเห็นที่พักของท่านได้
 • ผู้เดินทางสามารถจองวันที่อยู่นอกช่วงงดรับการจองชั่วคราวได้
 • การงดรับนั้นไม่ส่งผลต่อการเป็นที่พัก Genius และที่พักแนะนำ
 • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่าง ๆ ของที่พักได้ตามปกติ

ข้อควรทราบ:

 • ในระหว่างที่ที่พักงดรับการจองชั่วคราว ท่านยังคงต้องให้บริการแก่การจองที่มีอยู่ก่อนแล้ว ตลอดจนชำระใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
 • การงดรับอาจส่งผลกับอันดับที่พักของท่านเพราะลูกค้าจองที่พักไม่ได้
 • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ให้กับวันที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงงดรับการจองชั่วคราว ก็จะไม่ทำให้วันที่เหล่านั้นรับการจองได้แต่อย่างใด เว้นแต่จะยกเลิกการงดรับ

วิธีตั้งค่าให้ที่พักงดรับการจองชั่วคราว

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าให้ที่พักงดรับการจองชั่วคราว:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกข้อมูลทั่วไป
 3. คลิกงดรับการจองชั่วคราว
 4. เลือกเหตุผลในการงดรับการจองชั่วคราวจากเมนูดรอปดาวน์และระบุว่าต้องการให้ที่พักกลับมาเปิดรับการจองหรือไม่เมื่อผ่านช่วงงดรับการจองชั่วคราวไปแล้ว
 5. เลือกวันที่ต้องการเริ่มงดรับการจองชั่วคราว
 6. หากท่านต้องการให้ที่พักกลับมาเปิดรับการจองเมื่อผ่านช่วงงดรับการจองชั่วคราวไปแล้ว ก็ให้เลือกวันสิ้นสุดการงดรับ แต่หากท่านไม่ต้องการให้ที่พักกลับมาเปิดรับการจองเมื่อผ่านช่วงงดรับการจองชั่วคราวไปแล้ว ก็ให้เลือกวันที่ต้องการรับการแจ้งเตือนให้ยกเลิกการงดรับ
 7. ทำเครื่องหมายในกล่องเพื่อยืนยันว่าท่านจะให้บริการการจองใดก็ตามที่ยังไม่ได้เข้าพักซึ่งยังคงมีอยู่ในระบบของท่าน หรือคลิกติดต่อทีมงานช่วยเหลือของเราหากท่านไม่สามารถให้บริการการจองเหล่านั้นได้
 8. คลิกถัดไปเพื่อยืนยันและบันทึกการตั้งค่าการงดรับการจองชั่วคราว

วิธียกเลิกการงดรับการจองชั่วคราวและเปิดให้ที่พักรับการจองอีกครั้ง

ที่พักท่านจะเปิดรับการจองอีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากวันที่ท่านเลือกไว้ให้เป็นวันสิ้นสุดการงดรับการจองชั่วคราว ในกรณีที่ท่านได้เลือกตัวเลือกนี้ หากท่านไม่ได้เลือกเปิดรับการจองหลังช่วงงดรับชั่วคราว เราก็จะไม่เปิดให้ที่พักท่านรับการจองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกให้ที่พักยกเลิกการงดรับการจองชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนถึงวันที่ท่านเลือกไว้ให้เป็นวันสิ้นสุดการงดรับ โดยเมื่อที่พักอยู่ระหว่างงดรับการจองชั่วคราว ท่านจะเห็นแบนเนอร์ในเอกซ์ทราเน็ตอยู่ตลอดซึ่งมีข้อความเชิญชวนให้ยกเลิกการงดรับ หากต้องการให้ที่พักยกเลิกการงดรับการจองชั่วคราว ให้คลิกยกเลิกการงดรับการจองชั่วคราวทันทีบนแบนเนอร์ดังกล่าว จากนั้นท่านจะสามารถเปิดตัวเลือกให้จองได้ในปฏิทิน

หากท่านกำหนดวันที่ต้องการให้แจ้งเตือนแทนที่จะกำหนดวันสิ้นสุดช่วงงดรับชั่วคราว ท่านก็จะได้รับอีเมลในวันที่ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กลับมาเปิดรับการจองอีกครั้งหรือขยายเวลางดรับ

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?