การซิงก์ปฏิทิน Booking.com กับปฏิทินแพลตฟอร์มอื่น ๆ

อัปเดตเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

เพื่อช่วยให้ท่านติดตามรายการจองทั้งหมดได้ตลอดและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจองซ้ำซ้อน ท่านก็สามารถซิงก์ปฏิทินบน Booking.com กับปฏิทินแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ โดยท่านควรดึงข้อมูลการจองจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ และส่งข้อมูลการจองรวมถึงวันที่ปิดรับการจองบน Booking.com ไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้น เราขอแนะนำให้ทำทั้ง 2 อย่างเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องคอยบล็อกวันที่เองในปฏิทินทั้งหมด

หากท่านเพิ่งเริ่มธุรกิจกับ Booking.com เราขอแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวก่อนเปิดให้จองที่พักบนแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าปฏิทินจะไม่ซิงก์กันแบบเรียลไทม์ ดังนั้น การจองแต่ละรายการที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ จะไม่ซิงก์กับปฏิทินของท่านบน Booking.com ทันที และในทางกลับกันก็เช่นกัน


เนื้อหาในบทความนี้


คุณสมบัติที่ต้องมีเพื่อใช้งาน

การซิงก์ปฏิทินไม่ได้เปิดให้ที่พักทุกประเภทใช้งานได้ หากต้องการดึงหรือส่งข้อมูลปฏิทิน ที่พักของท่านต้องมีห้องพักไม่เกิน 20 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีได้ไม่เกิน 1 ยูนิต นอกจากนี้ ที่พักของท่านจะใช้บริการด้านการเชื่อมต่อ XML ไม่ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ระบบจัดการที่พัก (PMS) หรือระบบ Channel manager

หากต้องการดูว่าท่านใช้การซิงก์ได้หรือไม่ โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง หากที่พักของท่านมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สำหรับใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ท่านจะเห็นตัวเลือกซิงก์ข้อมูลปฏิทินในเมนูดรอปดาวน์


การซิงก์ปฏิทินของทุกช่องทาง

การดึงข้อมูลจากปฏิทินแพลตฟอร์มอื่นนั้นมีประโยชน์หากท่านร่วมธุรกิจกับช่องทางออนไลน์อื่น ๆ และในกรณีที่ต้องการดึงและซิงก์ข้อมูลปฏิทินอื่นกับปฏิทิน Booking.com เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนตัวเลือกที่เปิดให้จองสอดคล้องกันในทุกช่องทาง เราขอแนะนำให้ส่งข้อมูลปฏิทินของท่านบน Booking.com ไปยังปฏิทินแพลตฟอร์มอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินแพลตฟอร์มอื่นนั้นเปิดอยู่ในระหว่างที่ดำเนินการดังกล่าว

วิธีซิงก์ปฏิทินของทุกช่องทางมีดังต่อไปนี้:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นคลิกปฏิทิน หรือคลิกปฏิทินและการตั้งราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอกซ์ทราเน็ตของท่าน
  3. คลิกซิงก์ข้อมูลปฏิทิน
  4. คลิกเพิ่มการเชื่อมต่อปฏิทิน จากนั้นใส่ลิงก์ไปยังปฏิทินแพลตฟอร์มอื่นที่ท่านต้องการดึงข้อมูลการจอง ตั้งชื่อการเชื่อมต่อปฏิทิน หากท่านเชื่อมต่อกับ Airbnb ก็อาจตั้งชื่อว่า “Airbnb” จากนั้นคลิกขั้นถัดไป ท่านยังสามารถคลิกข้ามขั้นตอนนี้ได้อีกด้วยหากต้องการตรงไปยังขั้นตอนการส่งข้อมูลปฏิทิน ท่านสามารถกลับมาและดึงข้อมูลจากปฏิทินแพลตฟอร์มอื่นได้ในภายหลังโดยคลิกตั้งค่าต่อให้เสร็จสิ้นบนหน้าซิงก์ข้อมูลปฏิทิน
  5. หากต้องการส่งข้อมูลปฏิทิน Booking.com ของท่าน ให้คัดลอกลิงก์ปฏิทิน Booking.com โดยคลิกที่คัดลอกลิงก์ จากนั้นให้นำลิงก์ดังกล่าวไปวางในช่องที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินแพลตฟอร์มอื่น เช่น ในหน้าซิงก์ข้อมูลปฏิทินของ Airbnb ใต้หัวข้อการถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือกว่าท่านต้องการส่งเฉพาะวันที่มีการจองเท่านั้นหรือทั้งวันที่มีการจองและปิดจอง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกข้ามขั้นตอนการโอนข้อมูล โดยท่านสามารถเลือกส่งข้อมูลปฏิทิน Booking.com ได้ทุกเมื่อโดยคลิกตั้งค่าต่อให้เสร็จสิ้นบนหน้าซิงก์ข้อมูลปฏิทิน
  1. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ท่านก็สามารถกลับไปที่เอกซ์ทราเน็ตและคลิกเรียบร้อย

ท่านจะเห็นสถานะเป็นกำลังยืนยันการเชื่อมต่อในระหว่างที่มีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ และเมื่อปฏิทินของท่านซิงก์กันแล้ว สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเรียบร้อย เมื่อใดก็ตามที่กลับไปยังหน้าซิงก์ข้อมูลปฏิทิน ท่านก็จะสามารถดูข้อมูลโดยรวมของการเชื่อมต่อปฏิทินได้

เราจะดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากปฏิทินใดก็ตามที่เชื่อมต่อไว้ แต่ท่านก็สามารถคลิกดึงข้อมูลทันทีเพื่อลงมือซิงก์ปฏิทินที่ดึงมาด้วยตนเองได้ หากต้องการลบปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาและหยุดการซิงก์ ให้คลิกลบออก

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?