จะเชื่อมต่อปฏิทินบน Booking.com กับปฏิทินบนเว็บอื่น ๆ ได้อย่างไร?

Updated 1 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านต้องการติดตามรายการจองทั้งหมดที่ได้รับและป้องกันปัญหาการจองซ้ำซ้อน ท่านสามารถซิงก์ปฏิทินของท่านบน Booking.com กับปฏิทินบนเว็บอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถดึงข้อมูลการจองในปฏิทินจาก Airbnb หรือ HomeAway ให้มาซิงก์กับปฏิทินบน Booking.com หรือจะส่งข้อมูลปฏิทินของท่านบน Booking.com ไปยังปฏิทิน Airbnb หรือ Google ก็ได้เช่นกัน

เราขอแนะนำให้ท่านทั้งส่งข้อมูลปฏิทิน Booking.com ไปยังเว็บอื่นและดึงข้อมูลปฏิทินจากเว็บอื่นมาบน Booking.com วิธีดังกล่าวจะช่วยให้ท่านสามารถจัดการการจองบนทุกเว็บได้โดยไม่ต้องคอยบล็อกวันที่ในปฏิทินบน Booking.com เองเมื่อได้รับการจองบนเว็บอื่น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าปฏิทินจะไม่ซิงก์กันแบบเรียลไทม์ ดังนั้น การจองแต่ละรายการที่ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ จะไม่ซิงก์กับปฏิทินของท่านบน Booking.com ทันที และในทางกลับกันก็เช่นกัน

หากท่านเพิ่งเริ่มใช้งาน Booking.com เราขอแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าวก่อนเปิดให้จองที่พักบนเว็บของเรา

ท่านจะสามารถส่งหรือดึงข้อมูลปฏิทินได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้:

 • ที่พักมีห้องพักไม่เกิน 20 ประเภท โดยแต่ละประเภทจะมีตัวเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 1 ยูนิต
 • ที่พักไม่ได้ใช้บริการเชื่อมต่อ XML เช่น ระบบจัดการที่พัก (PMS) หรือระบบ Channel manager

มีที่พักเพียงบางประเภทเท่านั้นที่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หรือไม่ ให้ไปที่แท็บ ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” หรือ ปฏิทิน ในเอกซ์ทราเน็ต หากที่พักของท่านสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ ท่านจะเห็นตัวเลือก “ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน” โปรดทราบว่าการซิงก์ข้อมูลการจองนั้นไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าจะมีความล่าช้าในการซิงก์ข้อมูลการจองจากปฏิทินของเว็บอื่นกับปฏิทิน Booking.com และในทางกลับกันก็เช่นกัน

หากต้องการดึงและส่งข้อมูลปฏิทิน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

วิธีดึงข้อมูลปฏิทินจากเว็บอื่น

ตัวเลือกนี้มีประโยชน์หากท่านเปิดให้จองผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า 1 ช่องทาง และต้องการดึงข้อมูลจากปฏิทินอื่นมาใส่ในปฏิทิน Booking.com และซิงก์ข้อมูลให้ตรงกัน ขั้นตอนมีดังนี้:

 1. คัดลอก URL ของปฏิทินบนเว็บอื่น
 2. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ “ปฏิทิน หรือ ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก“ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน” ระบบจะนำท่านไปยังหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการซิงก์ปฏิทินของท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าสู่หน้าดังกล่าวผ่านทางปฏิทินรายเดือน โดยคลิกที่ “ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน” ซึ่งอยู่ภายใต้ปฏิทิน

 1. คลิกที่ “เพิ่มการเชื่อมต่อปฏิทิน” วางลิงก์จากปฏิทินของเว็บอื่นลงในช่องกรอกข้อมูล จากนั้นตั้งชื่อให้การเชื่อมต่อดังกล่าว (เช่น หากท่านเชื่อมต่อปฏิทินกับ Airbnb ก็อาจตั้งชื่อการซิงก์นี้ว่า “Airbnb”) และคลิก “ขั้นถัดไป”
 2. คัดลอกลิงก์ iCal ของ Booking.com โดยคลิกที่ “คัดลอกลิงก์” และนำลิงก์ดังกล่าวไปวางในช่องที่เกี่ยวข้องของปฏิทินบนเว็บอื่น เช่น หน้าซิงก์ข้อมูลปฏิทินของ Airbnb เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับไปที่เอกซ์ทราเน็ตและคลิก “เรียบร้อย

ตอนนี้ท่านจะเห็นปฏิทินนี้ในหน้าข้อมูลโดยรวมของการเชื่อมต่อ เนื่องจากเราต้องใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ท่านจึงจะเห็นสถานะเป็น “กำลังยืนยันการเชื่อมต่อ” ในระหว่างที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อ และเมื่อปฏิทินของท่านซิงก์กันแล้ว สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น “เรียบร้อย”

     5. ทุกปฏิทินที่ท่านดึงข้อมูลมาจะมีตัวเลือก “ซิงก์ทันที” และ “ลบ” เมื่อคลิก “ซิงก์ทันที” ระบบก็จะซิงก์ปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคลิก “ลบ” ระบบก็จะลบปฏิทินที่ดึงข้อมูลมาและหยุดซิงก์ข้อมูล  


วิธีส่งข้อมูลจากปฏิทิน Booking.com

ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถคัดลอกสถานะห้องพักบน Booking.com ของท่านไปยังปฏิทินบนเว็บอื่นได้ ขั้นตอนมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ “ปฏิทิน” หรือ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก “ซิงก์ข้อมูลปฏิทิน” ระบบจะนำท่านไปยังหน้าข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการซิงก์ปฏิทินของท่าน
 2. คลิกที่ “เพิ่มการเชื่อมต่อปฏิทิน” จากนั้นเลื่อนลงไปและคลิก “ข้ามขั้นตอนนี้”

สำคัญ: หากท่านยังไม่ได้ดึงข้อมูลจากปฏิทินของท่านบนเว็บอื่นมา การจองจากเว็บดังกล่าวจะไม่ปรากฏหรือไม่ถูกบล็อกในปฏิทินของท่านบน Booking.com ขอแนะนำว่าไม่ควรข้ามขั้นตอนนี้ หรือไม่ก็ข้ามขั้นตอนนี้ก็ต่อเมื่อวางแผนจะบล็อกปฏิทินเองสำหรับการจองที่ได้รับจากเว็บอื่น หรือท่านได้ดึงข้อมูลปฏิทินบนเว็บอื่น ๆ มาแล้ว

 1. เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น ให้ตั้งชื่อการเชื่อมต่อของท่านแล้วคลิก “ส่งข้อมูลปฏิทิน”
 2. คัดลอกลิงก์โดยคลิกที่ “คัดลอกลิงก์” จากนั้นนำลิงก์ดังกล่าวไปวางในช่องที่เกี่ยวข้องของปฏิทินบนเว็บอื่น เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่เอกซ์ทราเน็ตและคลิก “เรียบร้อย

ตอนนี้ท่านจะเห็นปฏิทินนี้ในหน้าข้อมูลโดยรวมของการเชื่อมต่อ เนื่องจากเราต้องใช้เวลาสักพักในการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น ท่านจึงจะเห็นสถานะเป็น “กำลังยืนยันการเชื่อมต่อ” ในระหว่างที่เราตั้งค่าการเชื่อมต่อ และเมื่อปฏิทินของท่านซิงก์กันแล้ว สถานะก็จะเปลี่ยนเป็น “ส่งข้อมูลเท่านั้น”

 1. หากต้องการปิดการส่งข้อมูลของท่านจาก Booking.com ไปยังปฏิทินบนเว็บอื่น ให้ลบการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องบนเว็บอื่น ๆ

หมายเหตุ: ปฏิทินจะไม่ซิงก์กันแบบเรียลไทม์ ดังนั้น การจองแต่ละรายการที่ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ จะไม่ซิงก์กับปฏิทินของท่านบน Booking.com ทันที และในทางกลับกันก็เช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?