การตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

บทความนี้จะช่วยท่านในการตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น หากต้องการตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐาน โปรดอ่านบทความนี้ การตั้งราคาสำหรับเด็กจะทำให้ครอบครัวเห็นราคาและข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับห้องหรือยูนิตนั้น ๆ บนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน


เนื้อหาในบทความนี้:


การตั้งนโยบายเพื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพัก

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ที่พักรองรับเด็กทุกช่วงอายุ รับเฉพาะเด็กที่มีอายุมากกว่ากี่ปี หรือไม่อนุญาตให้เด็กเข้าพักเลย โดยวิธีดำเนินการมีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. เลือกใช่ หรือไม่ เพื่อเลือกว่าอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าพักหรือไม่
 5. หากต้องการ ท่านสามารถเลือกได้ว่าอนุญาตให้เด็กอายุขั้นต่ำเท่าไรเข้าพักที่ที่พักท่านได้
 6. คลิกบันทึก

การเลือกราคาสำหรับเด็กและช่วงอายุ

การเลือกตัวเลือกราคาสำหรับเด็ก

เมื่ออนุญาตให้เด็กเข้าพักในที่พักของท่านแล้ว ท่านสามารถเลือกได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ราคาสำหรับเด็ก 2 แบบ ได้แก่ ราคาเด็กแบบมาตรฐานและราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น

ราคาเด็กแบบมาตรฐานจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาชุดเดียวกันทั้งที่พัก
 • ใช้ราคาแบบพักฟรีหรือแบบตายตัว

ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นจะเหมาะกับท่านหากต้องการสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ราคาคนละชุดกันสำหรับแต่ละประเภทห้องพัก/ยูนิตและเรทแพลน
 • ใช้ราคาที่อิงตามเปอร์เซ็นต์ แบบพักฟรี หรือแบบตายตัว
 • ใช้ราคาที่ต่างกันสำหรับเด็กแต่ละคนในแต่ละช่วงอายุ

ก่อนที่จะตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น ท่านต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

การเลือกช่วงอายุที่ต้องการใช้ราคา

ช่วงอายุเด็กจะมีผลกับทั้งที่พักของท่าน และจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่ท่านตั้งราคาสำหรับเด็ก ท่านต้องสร้างช่วงอายุ 1-3 ช่วงเพื่อเริ่มตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น ท่านสามารถตั้งช่วงอายุได้ดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มตั้งราคาซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. คลิกกำหนดช่วงอายุเพื่อใช้กับทั้งที่พักของท่าน ช่วงอายุเด็กจะมีผลกับทั้งที่พักของท่าน และจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่ท่านตั้งราคาสำหรับเด็ก ท่านต้องสร้างช่วงอายุ 1-3 ช่วงเพื่อเริ่มตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 6. หากต้องการดูหรือแก้ไขช่วงอายุ ให้คลิกที่เปลี่ยนช่วงอายุ หลังจากนั้น ท่านก็พร้อมที่จะเลือกห้องพักหรือยูนิตและเรทแพลน  

หากท่านตั้งราคาเด็กแบบมาตรฐานไว้แล้ว ช่วงอายุเด็กที่ท่านได้กำหนดไว้แล้วก็จะปรากฏในส่วนช่วงอายุเด็ก


การตั้งจำนวนเด็กที่เข้าพักได้และราคาสำหรับเด็กของแต่ละห้อง

หากต้องการกำหนดรายละเอียดในแบบต่าง ๆ ของจำนวนผู้เข้าพักและราคาสำหรับผู้ใหญ่และเด็กในแต่ละห้อง ให้ดำเนินการดังนี้: 

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกตั้งราคาหรือแก้ไข
 4. ตรงส่วนจำนวนผู้เข้าพักที่รองรับและการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก ท่านสามารถกำหนดรายละเอียดของจำนวนผู้เข้าพักและราคาได้
 5. คลิกบันทึกเมื่อท่านพึงพอใจกับรายละเอียดที่กำหนดแล้ว

แต่ละห้องจะมี 4 ตัวแปรที่ท่านสามารถเลือกตั้งค่าได้: 

 • จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) ที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้ โดยสามารถมากกว่าจำนวนผู้ใหญ่สูงสุด
 • จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: จำนวนผู้ใหญ่สูงสุดที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้
 • จำนวนสูงสุดของเด็ก: จำนวนเด็กสูงสุดที่สามารถเข้าพักในห้องนั้น ๆ ได้ โปรดอย่าลืมว่าเด็กจะต้องเข้าพักกับผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คน จำนวนเด็กสูงสุดสำหรับห้องพักหรือยูนิตใดก็ตามสามารถเท่ากับจำนวนผู้เข้าพักสูงสุดลบด้วย 1 
 • จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: จำนวนเด็กสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็กได้ โดยเด็กคนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดจะต้องชำระในราคาสำหรับผู้ใหญ่

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ท่านสามารถตั้งราคาสำหรับเด็กในกรณีที่ห้องพักรองรับเด็กได้: 

ตัวอย่าง ข้อมูลราคา จำนวนผู้เข้าพักที่รองรับและการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก การตั้งราคา

ห้องสตูดิโอที่ใช้ราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

ราคาต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน: €90

ราคาต่อเด็ก 1 ท่านที่เพิ่มเข้ามา: €50

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 3

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 2

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 2 (หากมีผู้ใหญ่เข้าพักเพียง 1 ท่าน เด็ก 2 ท่านก็จะสามารถเข้าพักได้)

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: 1 (ราคาสำหรับเด็กที่ท่านตั้งให้ห้องนี้ใช้ได้กับเด็ก 1 ท่าน)

ในกรณีที่การเข้าพักมีผู้ใหญ่ 1 ท่านและเด็ก 2 ท่าน จะมีเด็กเพียง 1 ท่านที่สามารถใช้ราคาสำหรับเด็กได้ ส่วนเด็กท่านที่เหลือจะต้องชำระในราคาสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน: €90

เด็กคนแรก: €50

เด็กคนที่ 2: €90 (ไม่สามารถใช้ราคาสำหรับเด็กได้)

ราคารวม: €230

ห้องครอบครัวที่ใช้ราคาตามจำนวนผู้เข้าพัก

ราคาต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน: €90

ราคาต่อเด็ก 1 ท่านที่เพิ่มเข้ามา: €50

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 6

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 4

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 5 (หากมีผู้ใหญ่เข้าพักเพียง 1 ท่าน เด็ก 5 ท่านก็จะสามารถเข้าพักได้)

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: 2

ในกรณีที่การเข้าพักมีผู้ใหญ่ 4 ท่านและเด็ก 2 ท่าน เด็กทั้ง 2 ท่านจะชำระในราคาสำหรับเด็กเพิ่มเติมจากราคาสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่านต่อห้อง

ผู้ใหญ่ 4 ท่าน: €360

เด็ก 2 ท่าน: €100

ราคารวม: €460

ห้องครอบครัวที่ใช้ราคาต่อห้องแบบตายตัว

ราคาต่อห้อง: €300

ราคาต่อเด็ก 1 ท่านที่เพิ่มเข้ามา: €50

จำนวนผู้เข้าพักรวมสูงสุด: 6

จำนวนสูงสุดของผู้ใหญ่: 4

จำนวนสูงสุดของเด็ก: 5

จำนวนสูงสุดที่สามารถชำระในราคาสำหรับเด็ก: 2

แม้ว่าห้องนี้จะรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 6 ท่าน แต่ราคายูนิตครอบคลุมผู้เข้าพักรวม 4 ท่าน (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) เท่านั้น

ในกรณีที่การเข้าพักมีผู้เข้าพักไม่เกิน 4 ท่าน (ไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่หรือเด็กกี่ท่านก็ตาม) ห้องนี้ก็จะคิดราคาแบบตายตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคารวม: €300

ในกรณีที่การเข้าพักมีผู้ใหญ่ 4 ท่านและมีเด็กเพิ่มมาอีก 2 ท่าน (รวมทั้งหมดเป็น 6 ท่าน) เด็ก 2 ท่านจะชำระในราคาสำหรับเด็กเพิ่มเติมจากราคาต่อห้อง

ผู้ใหญ่ 4 ท่าน: €300

เด็ก 2 ท่าน: €100

ราคารวม:€400

 


การเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าพักในห้องได้ด้วยเปลเด็กและ/หรือเตียงเสริม

จำนวนผู้เข้าพักที่ท่านกำหนดนั้นเป็นจำนวนของผู้ที่เข้าพักโดยใช้เตียงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่รวมจำนวนผู้เข้าพักที่ใช้เปลเด็กและเตียงเสริม 

เปลเด็กเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลายครอบครัวที่มีทารก และการเพิ่มเปลเด็กในห้องพักจะเพิ่มโอกาสในการได้รับการจองมากขึ้นจากครอบครัว 

ท่านสามารถใส่และตั้งราคาสำหรับเปลเด็กและเตียงเสริมได้ดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนตัวเลือกสำหรับเตียงเสริมและเปลเด็กและคลิกแก้ไข
 4. เพิ่มจำนวนเปลเด็กและ/หรือเตียงเสริมที่ท่านสามารถให้บริการได้ต่อห้องหรือยูนิต
 5. ตั้งราคาและข้อกำหนดด้านอายุสำหรับเปลเด็กและเตียงเสริม ระบบจะแสดงข้อมูลเปลเด็กฟรีให้ลูกค้าเห็นในผลการค้นหา 
 6. ดูตัวอย่างนโยบายของท่านและคลิกบันทึก 

การเลือกประเภทห้องพัก/ยูนิตและเรทแพลนที่ต้องการ

ท่านสามารถตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นในระดับห้องพัก/ยูนิตและเรทแพลนโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกตั้งราคา/ดูหรือแก้ไขในส่วนราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น 
 4. ในแถบด้านข้าง ท่านจะเห็นรายการห้องพักพร้อมจำนวนผู้เข้าพักที่กำหนดให้เด็กเข้าพักได้อย่างน้อย 1 ท่าน ห้องพักเหล่านี้จึงสามารถใช้ราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นได้
 5. เลือกประเภทห้องพักหรือยูนิตเพื่อแสดงข้อมูลของเรทแพลนนั้น
 6. ท่านจะเห็นข้อมูลสรุปของจำนวนผู้เข้าพักและราคาอัปเดตล่าสุดของห้องพักสำหรับประเภทห้องพักที่ท่านเลือก นอกจากนี้ก็จะเห็นช่วงอายุที่ท่านได้ตั้งค่าไว้สำหรับที่พักของท่าน ท่านสามารถระบุข้อมูลว่าจะคิดราคาสำหรับช่วงอายุต่าง ๆ อย่างไร

การตั้งราคาสำหรับแต่ละช่วงอายุ การคัดลอกข้อมูลการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก และการตั้งราคาที่ต่างกันแบบเจาะจงวันที่

การตั้งราคาสำหรับแต่ละช่วงอายุ

สำหรับช่วงอายุแต่ละช่วง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะคิดราคาเด็กทุกคนเท่ากัน หรือจะคิดราคาเด็กบางคนต่างออกไป หากต้องการเลือกการตั้งค่า ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มตั้งราคาหรือดูหรือแก้ไขซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. เลือกห้องพักและเรทแพลนที่เกี่ยวข้อง
 6. ไปที่การตั้งค่าตั้งต้นของราคาสำหรับเด็กและคลิกแก้ไข
 7. เลือกว่าจะคิดราคาเด็กทุกคนเท่ากันหรือต่างกันสำหรับแต่ละช่วงอายุ

หากท่านคิดราคาเท่ากันสำหรับเด็กทุกคนในช่วงอายุเดียวกัน ก็สามารถเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้ได้:

 • ฟรี: ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กในช่วงอายุนั้น ๆ
 • ตายตัว: มีค่าใช้จ่ายแบบตายตัวสำหรับเด็กในช่วงอายุนั้น ๆ
 • เปอร์เซ็นต์: มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคารวมของห้องพัก ทั้งนี้ ความพร้อมให้บริการของการตั้งราคาแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ในเอกซ์ทราเน็ตนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการตั้งราคาที่ที่พักใช้ (ไม่รวมรูปแบบการตั้งราคาที่ปรับตามจำนวนผู้เข้าพักและที่คิดตามระยะเข้าพัก)
 • ราคาเต็มสำหรับผู้ใหญ่: เด็กจะต้องจ่ายในราคาเดียวกับผู้ใหญ่ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

หากท่านคิดราคาต่างกันสำหรับเด็กในช่วงอายุนี้ ท่านสามารถกำหนดราคาสำหรับเด็กคนแรก ราคาสำหรับเด็กคนที่ 2 และราคาสำหรับเด็กที่เข้าพักเพิ่มเติมทุกท่านสำหรับแต่ละช่วงอายุได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าการตั้งราคาสำหรับเด็กต่อคนนั้นทำงานอย่างไร โปรดดูบทความนี้

หลังจากที่ท่านระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับช่วงอายุเรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นตัวอย่างการตั้งราคาของท่าน คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อท่านพอใจกับการตั้งค่าแล้ว

ราคาที่แสดงอาจไม่ตรงกับราคาจริง เนื่องจากราคาดังกล่าวอาจยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม โปรโมชั่น หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ให้ไว้สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการตั้งราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น 

การคัดลอกข้อมูลการตั้งค่าราคาสำหรับเด็กของเรทแพลนหนึ่ง ๆ ของห้องพักไปยังอีกรายการ

ตอนนี้มีฟีเจอร์คัดลอกข้อมูลให้บริการแล้ว ฟีเจอร์นี้สามารถช่วยท่านประหยัดเวลาในการตั้งค่าราคาสำหรับเด็ก โดยเปิดให้ท่านคัดลอกข้อมูลการตั้งค่าราคาสำหรับเด็กของเรทแพลนหนึ่ง ๆ ของห้องพักไปยังอีกรายการได้ วิธีคัดลอกข้อมูลเรทแพลนห้องพักมีดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มตั้งราคาหรือดูหรือแก้ไขซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. เลือกห้องพักและเรทแพลนที่เกี่ยวข้อง
 6. ไปที่การตั้งค่าตั้งต้นของราคาสำหรับเด็กและคลิกคัดลอกข้อมูล
 7. รายการเรทแพลนของห้องพักที่ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลการตั้งค่าตั้งต้นของราคาสำหรับเด็กไปใส่ได้จะปรากฏขึ้น เลือกเรทแพลนของห้องพักที่เกี่ยวข้องและคลิกเลือกและดำเนินการต่อ
 8. ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน และเมื่อพึงพอใจแล้วให้คลิกที่ดำเนินการปรับเปลี่ยน

การตั้งราคาสำหรับเด็กที่แตกต่างกันแบบเจาะจงวันที่

หากนโยบายการตั้งราคาของท่านมีราคาสำหรับเด็กที่แตกต่างกันสำหรับบางช่วงเวลาโดยเฉพาะ เช่น ช่วงพีคหรือช่วงโลว์ซีซัน ท่านก็สามารถตั้งราคาสำหรับเด็กที่แตกต่างกันแบบเจาะจงวันที่ได้

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มดูหรือแก้ไขหรือตั้งราคาซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. เลือกห้องพักและเรทแพลนที่เกี่ยวข้อง
 6. ในส่วนกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละช่วง ให้คลิกที่กำหนดราคารายการใหม่
 7. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการและคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตรวจสอบว่าการตั้งค่าราคาของท่านเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

หากต้องการตรวจสอบว่าการตั้งค่าราคาสำหรับเด็กของท่านเปิดใช้งานอยู่ ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มดูหรือแก้ไขซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. ในแถบด้านข้าง ให้คลิกที่ห้องพักหรือยูนิตที่เกี่ยวข้องและเลือกเรทแพลน
 6. ท่านจะเห็นส่วนการตั้งค่าตั้งต้นของราคาสำหรับเด็กที่มีขึ้นมาใหม่ ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปของการตั้งค่าตามแต่ละช่วงอายุ ข้อความที่ระบุว่าใช้งานอยู่นั้นบ่งบอกว่าตอนนี้ลูกค้าสามารถจองราคาสำหรับเด็กได้แล้ว
 7. ในแถบด้านข้าง ตอนนี้ท่านจะเห็นข้อความที่ระบุว่าใช้งานอยู่ด้านล่างเรทแพลนที่ท่านตั้งไว้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูได้ว่ามีเรทแพลนใดบ้างที่ท่านยังไม่ได้ตั้งราคาสำหรับเด็ก

โปรดทราบว่าระบบอาจใช้เวลาสูงสุด 2 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านตั้งราคาสำหรับเด็กก่อนที่ราคาดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นบนหน้าข้อมูลที่พักของท่าน

หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้ในอนาคต ท่านสามารถเข้าถึงราคาดังกล่าวได้จากหน้านโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและจำนวนเด็กที่เข้าพักได้ หรือเข้าถึงได้โดยตรงผ่านหน้าราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น


กรณีที่ไม่ได้ใช้ Connectivity Provider อีกต่อไป

เมื่อท่านส่งราคาสำหรับเด็กผ่าน Connectivity Provider หน้าราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นในเอกซ์ทราเน็ตจะเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวและจะถูกล็อกไม่ให้แก้ไข 

หากท่านไม่ได้ใช้บริการ Connectivity Provider อีกต่อไปหรือกำลังเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการรายใหม่ หน้านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติ ท่านต้องเปิดใช้งานราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่นอีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นไปที่นโยบาย
 3. มองหาผู้เข้าพักเด็กและเตียงเสริม จากนั้นไปที่ส่วนนโยบายเกี่ยวกับผู้เข้าพักเด็กและคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนราคาสำหรับเด็ก คลิกที่ปุ่มดูหรือแก้ไขซึ่งอยู่ใต้ตัวเลือกแบบปรับได้ยืดหยุ่น
 5. คลิกที่ปุ่มข้อมูล
 6. คลิกเปิดใช้งานโหมดแก้ไขสำหรับราคาเด็กแบบปรับได้ยืดหยุ่น

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ท่านจะสามารถเริ่มตั้งราคาใหม่หรือแก้ไขราคาที่มีอยู่แล้วได้ หากท่านเปลี่ยนผู้ให้บริการ การตั้งค่านี้จะใช้ได้จนกว่าข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ 
 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?