การตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืน

Updated 4 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

เมื่อใช้ราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืน ลูกค้าจะต้องชำระราคาเต็มหากยกเลิก ปรับเปลี่ยนการจอง หรือไม่เข้าเช็คอิน โดยการตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนให้กับที่พักของท่านจะสามารถลดอัตราการยกเลิกและช่วยรับประกันว่าท่านจะได้รับยอดชำระจากการจอง

ท่านสามารถเพิ่มราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้หลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าที่พักของท่านเคยตั้งราคาประเภทนี้มาก่อนหรือไม่


กรณีที่ 1: หากนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้เลยสำหรับที่พักของท่าน

  1. คลิกที่ตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ที่แท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในเอกซ์ทราเน็ต
  2. จะมีคำถามปรากฏเป็นรายการสั้น ๆ เพื่อแนะนำขั้นตอนการดำเนินการตั้งราคา โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความต้องการของที่พักท่านมากที่สุด
  3. คลิกตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบตัวเลือกของท่านอีกครั้ง
  4. คลิกเปิดใช้งานเรทแพลนเพื่อตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืน ขั้นตอนนี้อาจเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกก่อนหน้านี้ของท่าน อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อความเพิ่มเติมปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนอื่น ๆ ที่ท่านต้องดำเนินการเพิ่ม

กรณีที่ 2: ก่อนหน้านี้ท่านเคยตั้งราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนสำหรับที่พักของท่านมาแล้ว

ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้สร้างนโยบายยกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนแล้ว:

  1. คลิกแท็บที่พักในเอกซ์ทราเน็ตของท่านและเลือกนโยบาย
  2. ใต้หัวข้อนโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า คลิกที่กำหนดนโยบายยกเลิกการจองใหม่และเพิ่มนโยบายไม่สามารถรับเงินคืนได้
  3. จากนั้นเพิ่มเรทแพลนใหม่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
  4. เลือกเรทแพลน จากนั้นคลิกเพิ่มเรทแพลนใหม่และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
  5. คลิกตรวจสอบเรทแพลนเพื่อเช็คข้อมูล จากนั้นคลิกบันทึกเรทแพลน

ตอนนี้ราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืนรายการใหม่จะปรากฏในปฏิทินของท่านซึ่งอยู่ในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง หากท่านใช้ระบบ Channel manager ผู้ให้บริการของท่านอาจขอให้ท่านดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อจับคู่เรทแพลนใหม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?