การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลมื้ออาหาร

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

การเพิ่มข้อมูลลงในหน้าข้อมูลที่พักเกี่ยวกับตัวเลือกมื้ออาหารที่ท่านให้บริการนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น วิธีดำเนินการเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับว่ามื้ออาหารดังกล่าวเป็นแบบใด ระหว่างรวมอยู่แล้วในเรทแพลนทั้งหมดของท่าน ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มได้ตอนมาถึงที่พัก หรือรวมไว้ในบางเรทแพลนเท่านั้น


การเพิ่มหรือแก้ไขมื้ออาหารที่ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มได้ตอนมาถึงที่พัก

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่พัก จากนั้นเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
 3. ไปที่หัวข้อมื้ออาหาร จากนั้นเลือกใช่เพื่อระบุว่าท่านให้บริการมื้ออาหาร
 4. ทำเครื่องหมายหน้ามื้ออาหารที่ท่านให้บริการ และระบุราคาของแต่ละมื้อที่ท่านเรียกเก็บต่อคน เรียกเก็บต่อวัน รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือภาษี
 5. หากท่านระบุไปว่าให้บริการอาหารเช้า โปรดเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเช้าเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าให้บริการอาหารเช้าประเภทใดและรูปแบบใด จากนั้นเลือกเวลาที่ให้บริการอาหารเช้าในแต่ละวัน
 6. คลิกบันทึก

การเพิ่มหรือแก้ไขมื้ออาหารที่รวมอยู่ในบางเรทแพลนแล้ว

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง จากนั้นเลือกเรทแพลน
 3. หากต้องการสร้างเรทแพลนใหม่ซึ่งรวมมื้ออาหาร ให้คลิกที่เพิ่มเรทแพลนใหม่ หากต้องการเพิ่มมื้ออาหารหรือแก้ไขรายละเอียดมื้ออาหารในเรทแพลนที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อเรทแพลนที่ต้องการ จากนั้นคลิกแก้ไข
 4. ไปที่แถวมื้ออาหารและคลิกแก้ไข
 5. เลือกต้องการ เพิ่มมื้ออาหารเลย จากนั้นคลิกตัวเลือกมื้ออาหารที่ท่านต้องการรวมไว้ในเรทแพลนนั้น
 6. คลิกบันทึก จากนั้นคลิกยืนยันการเปลี่ยนแปลง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?