จะดูข้อเสนอและโปรโมชั่นอื่น ๆ อย่างรวดเร็วได้อย่างไร?

Updated 5 months ที่แล้ว
Save

หากต้องการดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับข้อเสนอที่ที่พักของท่านกำลังเปิดให้จอง โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเลือกแท็บ "โปรโมชั่น" ท่านสามารถดูได้ว่าปัจจุบันมีส่วนลดใดบ้างสำหรับแต่ละห้องพักและในช่วงวันที่ใด

ที่ทางซ้ายมือของหน้าจอและใต้ชื่อข้อเสนอแต่ละประเภท จะมีข้อมูลจำนวนรูมไนท์ที่มีผู้จองแล้วและรายได้ที่ได้รับจากข้อเสนอนั้น

คลิกปุ่ม "เพิ่มใหม่" ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ "โปรโมชั่น" เพื่อสร้างข้อเสนอใหม่ หรือเลือก "แก้ไข" หรือ "ลบ" ที่อยู่ใต้ชื่อข้อเสนอที่ใช้งานอยู่เพื่อทำการปรับเปลี่ยน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อเสนอ โปรดคลิกที่นี่:

จะสร้างข้อเสนอหรือโปรโมชั่นได้อย่างไร?

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้